facebook

הביקורת החדשנית - לראשונה תבוצע בקרת עמיתים על מוסד מבקר המדינה בישראל

המבקר אנגלמן ומבקר המדינה האמריקאי סיכמו על ביצוע ביקורת חיצונית ואובייקטיבית על מוסד המבקר בישראל

​מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור מתניהו אנגלמן ומבקר המדינה האמריקאי ג'ין דודארו

משרד מבקר המדינה האמריקאי נחשב למוביל ולחדשני בעולם ושיתוף הפעולה נועד לשפר את תהליכי הביקורת במשרד מבקר המדינה הישראלי באמצעות ביקורת מקצועית ואובייקטיבית.

שיתוף הפעולה של "בקרת עמיתים" קיים במספר מוסדות ביקורת מובילים בעולם.

הסיכום הושג במסגרת ביקור מקצועי שעורך בימים אלו המבקר אנגלמן בהשתתפות משלחת מטעם משרד מבקר המדינה אצל מקבילו האמריקאי.

המבקר אנגלמן, הרואה חשיבות רבה בלמידה ממוסדות מבקרי מדינה מובילים בעולם ובחיזוק הקשרים הבין-לאומיים, הציג למבקר האמריקאי את עיקרי הביקורת החדשנית ובכלל זה טיוב תהליכי הביקורת, הגברת אפקטיביות הביקורת וגיוון בסוגי הביקורות.

מידע מפורט על הביקורת החדשנית - לראשונה תבוצע בקרת עמיתים על מוסד מבקר המדינה בישראל

מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור מתניהו אנגלמן ומבקר המדינה האמריקאי ג'ין דודארו