facebook

מבקר המדינה: מדינת ישראל צריכה 'כיפת ברזל' סייברית (14.3.22)

זירת המלחמה משתנה מול עינינו: את הטילים לעתים יחליפו וירוסים; לחימת השטח תתחלף לעיתים בלחימה וירטואלית בזירת הסייבר. לכך גם הרשויות המקומיות וגם השלטון המרכזי בישראל צריכים להתכונן

בעקבות הדיווחים על קריסת אתרים ממשלתיים, נזכיר שמבקר המדינה מתניהו אנגלמן מקיים בימים אלו ביקורת מקיפה על הגנת הסייבר בשירותים ממשלתיים רבים, כמו בבתי החולים, במשרד החינוך, ברשות המסים, במערכי התחבורה וברשויות המקומיות. כחלק מעבודת הביקורת מתבצעות גם בדיקות חדירה למערכות, וזאת כדי לוודא את מוכנות הממשלה למתקפות סייבר.

רק בשבוע שעבר פורסמו דוחות על הגנת הסייבר בחברת החשמל ובוועדת הבחירות המרכזית

המבקר הזהיר: "מדינת ישראל צריכה 'כיפת ברזל' סייברית. המשמעות של איומי הסייבר היא שצריך במקביל לפעול גם למוגנות מפני מתקפות הסייבר. בכך יש למדינת ישראל עוד כברת דרך לעבור. מדינת ישראל לא מספיק מוגנת מפני מתקפות סייבר! 

עם כניסתי לתפקיד מבקר המדינה פעלתי לגיבוש ביקורת סייבר: התקשרנו עם חברות סייבר, גייסנו עובדים יעודיים לאגף סייבר חדש שהקמנו במשרד והכשרנו למעלה מ- 30 עובדי ביקורת כמבקרי מערכות מידע. היו מי שהרימו גבה על הדגש שאני נותן לנושא הסייבר. היום כמדומני כולם מבינים שההחלטה היתה נכונה. 

זירת המלחמה משתנה מול עינינו: את הטילים לעתים יחליפו וירוסים; לחימת השטח תתחלף לעיתים בלחימה וירטואלית בזירת הסייבר. לכך גם הרשויות המקומיות וגם השלטון המרכזי בישראל צריכים להתכונן".