facebook

סגירת לשכות המשרד ביום רביעי ה-19.06.2019

לרגל אירוע משרדי - ביום רביעי (19.06) לא יהיו מענה טלפוני וקבלת קהל בלשכות משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור ברחבי הארץ

כדי לפנות למשרד מבקר המדינה או נציבות תלונות הציבור, יש למלא טופס פנייה או תלונה.

לחלופין, ניתן לשלוח תלונה בדואר אלקטרוני לכתובת:

ombudsman@mevaker.gov.il

או לפנות ללשכת המבקר בכתובת:

mevaker@mevaker.gov.il

 

המשרד ישוב לעבודה סדירה למחרת, יום חמישי, י"ז בסיוון תשע"ט, ה-20.06.2019.

 

עמכם הסליחה!