facebook

כתובות וטלפונים

להלן הכתובות והטלפונים של לשכות מבקר המדינה.

להגשת תלונה לנציבות תלונות הציבור:​ כתובות, טלפונים ושעות קבלה של לשכות נציבות תלונות הציבור

 

כתובת מלאה​​ת"ד מיקוד​טלפון פקס

ירושלים

רח' מבקר המדינה 2

(סמוך לקניון "סינמה סיטי")

10819101001 ​02-6665000​

לביקורת המדינה

02-6529322

לנציבות תלונות הציבור

02-6665204​

תל אביב

רח' הארבעה 19, מגדל התיכון

​7024​6107001​03-6844000

לביקורת המדינה

03-6851036

לנציבות תלונות הציבור

​03-6851512

חיפה

רח' חסן שוקרי 12, הדר​

​4394​3104301​04-8604444

לביקורת המדינה

04-8604434

לנציבות תלונות הציבור

​04-8649744

נצרת

רח' פאולוס השישי 85, המרכז הלבן​

​50400​1616202​04-6455050

לנציבות תלונות הציבור

​04-6455040

באר שבע

רח' הנרייטה סולד 8ב', בניית רסקו סיטי​

​599​8410402​08-6232777

לנציבות תלונות הציבור

​08-6234343

לוד

שדרות הציונות 1, מגדל הקיסר​

​727​7110603​08-9465566

לנציבות תלונות הציבור

​08-9465567