facebook

מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור נפגש עם שרת העלייה והקליטה

מבקר המדינה אנגלמן: "נושא העליה לישראל היה אקוטי בתולדות מדינת ישראל והציונות. רק לפני כחודש פרסמנו דוח חשוב המלמד בין היתר על אכיפת היתר כלפי יוצאי אתיופיה..."

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן, וצוותו נפגשו היום (19.9.2021) עם שרת העלייה והקליטה פנינה תמנו שטה וצוותה, במסגרת מפגשים שמקיים עם שרי הממשלה ה- 36. בפגישה הציגו המבקר וצוותו לשרה את תוצרי הביקורת בשנתיים האחרונות ואת פעילות בירור תלונות הציבור בקרב יוצאי אתיופיה בישראל כחלק מתפקידה של ביקורת המדינה ונציבות תלונות הציבור להוות עין, פה ואוזן לאוכלוסיות ראויות לקידום בחברה הישראלית. 

מבקר המדינה אנגלמן: "נושא העליה לישראל היה אקוטי בתולדות מדינת ישראל והציונות. רק לפני כחודש פרסמנו דוח חשוב המלמד בין היתר על אכיפת היתר כלפי יוצאי אתיופיה. זו דוגמה לכברת הדרך שעל מדינת ישראל עוד לעבור עבור העולים ממדינות העולם השונות. אני בטוח שהשרה תמנו שטה תנחה את אנשי משרדה לתקן את הליקויים שעלו בדוח ולבחון את המלצות הביקורת".

שרת העלייה והקליטה תמנו שטה: "אני מודה למבקר המדינה וצוותו על העבודה המאומצת סביב דוח - התנהלות גורמי האכיפה אל מול יוצאי אתיופיה. הדוח שמשרד המבקר הוציא לפני מספר חודשים, הוא דוח חשוב במיוחד המאיר זרקור על מציאות בלתי נסבלת שרק ביחד נצליח לתקנה. הנתונים בדוח מדברים בעד עצמם – רק בשנת 2019 עמד שיעור המעצרים של קטינים יוצאי אתיופיה על 5.6% מכלל המעצרים – פי 3.3 משיעורם באוכלוסייה. שיעור תיקי החקירה של בגירים יוצאי אתיופיה עמד על 3.2% מסך התיקים שנפתחו לבגירים בשנת 2019 – פי 1.9 משיעורם באוכלוסייה. אמרתי למבקר בפגישה כי אני נחושה לפעול מתוך הממשלה כדי שמסקנות הדוח ייושמו במלואן".