facebook

כנס המנהיגים הצעירים של מוסדות ביקורת המדינה באירופה – כנס YES 2.0

בשבוע הקרוב משרד מבקר המדינה יארח בירושלים את כנס המנהיגים הצעירים של מוסדות ביקורת המדינה של אירופה. בכנס ישתתפו בו כ-80  אורחים מרחבי העולם מ-40 מדינות וארגונים

בשבוע הקרוב משרד מבקר המדינה יארח בירושלים את כנס המנהיגים הצעירים של מוסדות ביקורת המדינה של אירופה  (EUROSAI)

2nd Young EUROSAI Conference  - YES 2.0

בכנס ישתתפו בו כ-80  אורחים מרחבי העולם מ-40 מדינות וארגונים. במקביל לכנס המנהיגים הצעירים, הזמין מבקר המדינה, השופט (בדימ') יוסף שפירא את ראשי ארגון EUROSAI להגיע ארצה ולקחת חלק בכמה מפעילויות הכנס וזאת בנוסף לתוכנית אירוח התואמת את מעמדם; בין היתר יערכו ביקורים רשמיים ב"יד ושם" ובכנסת ישראל, וכן ייפגשו עם כב' נשיא המדינה, מר ראובן ריבלין. בנוסף, ישתתפו ראשי הארגון בטקס חנוכת בית מבקר המדינה החדש בקרית הלאום בירושלים. האורח הבכיר ביותר הוא מבקר המדינה של הולנד ונשיא ארגון EUROSAI  מר Arno Visser, ובנוסף יתארחו בארץ מבקר המדינה של צ'כיה, מבקר המדינה של אסטוניה, סגן מבקר המדינה של פינלנד ונציגה בכירה ממשרד מבקר המדינה של ספרד.

ביחד עם הנהגת ארגון EUROSAI הוחלט כי הנושא המרכזי של הכנס יהיה מוסד ביקורת עליון והפרט: "SAI&I". נושא זה כולל כמה היבטים בפעילותו של מוסד ביקורת המדינה (SAI - Supreme Audit Institute): ההיבט הראשון הוא יכולתו של מוסד הביקורת להשפיע על זכויותיו ועל איכות חייו של הפרט בחברה. כיום רווחת התפיסה כי הציבור והפרט הם "בעלי עניין" בעבור מוסד הביקורת, אשר יכול להביא בפעילותו לשינוי ניכר בחיי היום-יום של תושבי המדינה; ההיבט השני הוא פעילותו של מוסד הביקורת מול הפרט בגוף המבוקר. בהקשר זה נדון ביחסי הגומלין שבין עובדי מוסדות הביקורת ובין עובדים בגופים המבוקרים; ההיבט השלישי הוא יחסי הגומלין שבין מוסד הביקורת כארגון וכמקום עבודה ובין הפרט עובד הארגון. הכנס יכלול קיום פָּנלים, כינוס קבוצות עבודה וקיום פעילות מקצועית משותפת, באווירה יצירתית וצעירה וכל זאת במטרה להפיק בסיומו של הכנס מסמך עמדות ומסקנות מטעמו של הדור הצעיר של עובדי מוסדות ביקורת המדינה באירופה, וכן ליצור קהילה של עובדים צעירים מכל רחבי העולם אשר ימשיכו גם בעתיד לקיים ביניהם קשרים מקצועיים וחברתיים.

חלק ממליאות הכנס יועברו בשידור חי באתר האינטרנט של הכנס.
האירועים שישודרו בשידור ישיר הם:

  •        יום ג' 10.11.15 בין השעות 9:00-10:30 - אירוע הפתיחה של הכנס במעמד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור השופט (דימ.) יוסף חיים שפירא ויו"ר הוועדה לביקורת המדינה של הכנסת ח"כ קרין אלהרר, באותו אירוע יישא פרופ' עוז אלמוג את הרצאת הפתיחה של הכנס.
  •        יום ד' 11.11.15 בין השעות 13:30-15:00 - אירוע YES Talks.
  •        יום ה' 12.11.15 בין השעות 8:30-10:00 – מליאת הסיום הכנס במעמד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור ונשיא ארגון EUROSAI.


קישור לסרטון הכנס
קישור לאתר הכנס

ראיון עם עוזר בכיר למנכ"ל - עו"ד מתן גוטמן, ברשת ב', בתכנית "הכל דיבורים"
11.11.15