facebook

מר אמיר גנאור מונה לסמנכ"ל משאבי אנוש במשרד מבקר המדינה

לאחר הליך מכרז שכלל עשרות מועמדים, מונה אמיר גנאור לסמנכ"ל משאבי אנוש במשרד מבקר המדינה

מר אמיר גנאור, מונה לסמנכ"ל משאבי אנוש במשרד מבקר המדינה. זאת, לאחר הליך מכרז שכלל עשרות מועמדים. גנאור, 51, שימש בשמונה השנים האחרונות כסמנכ"ל למינהל, משאבי אנוש ותקציב במינהל המחקר החקלאי - מכון וולקני.

עוד קודם, שירת 18 שנה כבוגר קורס צוערים במשרד החוץ בתפקידים ניהוליים שונים בארץ ובנציגויות בכירות בחו"ל. בתפקידו האחרון במשרד החוץ היה מנהל ההון האנושי של עובדי המשרד בארץ. לגנאור תואר ראשון ביחסים בין-לאומיים מהאוניברסיטה העברית. 

מנכ"ל משרד מבקר המדינה, ישי וקנין בירך את אמיר גנאור על מינויו ואמר: "אמיר גנאור מביא איתו ניסיון רב בניהול משאבי אנוש במגזר הממשלתי, ואני משוכנע שהצטרפותו למשרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור תתרום רבות לפעילות המשרד בתחום משאבי האנוש והמינהל ולעובדי המשרד".