facebook

סיור מבקר המדינה בבסיס חיל האוויר בנבטים

במהלך הסיור קיבל מבקר המדינה בין היתר סקירה בנוגע לקליטת מטוסי האדיר ולתפקוד חיל האוויר בעת משבר הקורונה

​צילום: דובר צה"ל

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן, מנכ"ל המשרד ישי ואקנין, מנהל החטיבה הביטחונית יוסי ביינהורן וצוותם, ביקרו בבסיס חיל האוויר בנבטים ב-8.11.20. במהלך הסיור המבקר אנגלמן והנוכחים קיבל סקירה בנוגע לאתגרים העומדים לפתחו של חיל האוויר, לקליטת מטוסי האדיר, לפעילות בבסיסי חיל האוויר בדרום ולתפקוד חיל האוויר בעת משבר הקורונה.

במהלך הביקור עידכן המבקר אנגלמן את מפקד חיל האוויר, האלוף עמיקם נורקין כי במסגרת דוח שהוא עורך בנושא ההגנה מפני שיטפונות והצפות, ייבחנו גם כמה מההצפות של חורף 2020-2019, ובהן ההצפה שאירעה בבסיס חיל האוויר בחצור, שבעקבותיה נגרמו נזקים למטוסי F-16.. הביקורת בוחנת הן את טיפולם של משרד החקלאות, ושל 11 רשויות הניקוז, החולשים על ההגנה מפני שיטפונות בכל הארץ, והן את ההיערכות של כמה מהרשויות המקומיות לשיטפונות ולהצפות במהלך החורף הקודם.