facebook

זכייה של פרויקט מערכת ניהול תלונות הציבור (מנת"ה) של נציבות תלונות הציבור בתחרות מצטייני מחשוב 2020

מערכת ניהול תלונות הציבור (מנת"ה) של נציבות תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה זכתה כפרויקט מצטיין בקטגוריית טרנספורמציות דיגיטליות וחדשנות

בתחרות מצטייני המחשוב לשנת 2020 של חברת אנשים ומחשבים זכה פרויקט מערכת ניהול תלונות הציבור (מנת"ה) של נציבות תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה כפרויקט מצטיין בקטגוריית טרנספורמציות דיגיטליות וחדשנות.

בטקס ההכרזה על הפרויקטים הזוכים והענקת תעודות ההורה שהתקיים ב-9.3.21 השתתפו ד"ר אסתר בן חיים מנהלת נציבות תלונות הציבור, אשר נשאה דברים בטקס, מר שרון סולומון מנהל אגף מערכות מידע במשרד, מר ליאור ספיר מנהל הפרויקט ומר תדהר אופיר יו"ר המנהלת.

מערכת מנת"ה המבוססת על CRM Dynamics של מיקרוסופט, עלתה לאוויר בראשית שנת 2015 במטרה לנהל בראש ובראשונה את מערך הטיפול בתלונות המתקבלות בנציבות תלונות הציבור על משרדי הממשלה, גופי השלטון המקומי וגופים ציבוריים נוספים. בנוסף משמשת המערכת לניהולן של פניות הציבור לביקורת המדינה.

שיתוף פעולה הדוק בין האגף למערכות מידע במשרד לבין צוות משתמשים מסור ומחויב הביא את המנת"ה למצבה היום שבו היא מקיפה את כל תהליכי העבודה של נציבות תלונות הציבור בטיפול בתלונות ומשמשת את עובדי הנציבות שרואים לנגד עיניהם יום יום את האוכלוסיות קשות היום ומשמשים להם לפה.

גם בשנת 2020, בה טיפלה נציבות תלונות הציבור ביותר מ- 18,000 תלונות, הוכנסו שינויים ושיפורים משמעותיים נוספים למערכת, במטרה לשפר את השירות לציבור ולייעל את תהליך בירור התלונות ככל שניתן.

נציבות תלונות הציבור הוכיחה כי היא נמצאת על המפה הטכנולוגית במדינת ישראל וכי השמים הם הגבול. ​