facebook

מפגש בעקבות הדוח השנתי של נציבות תלונות הציבור

אבני דרך 2017: נציבות תלונות הציבור קיימה לאחרונה אירוע חגיגי לרגל פרסום הדוח השנתי 44 של נציב תלונות הציבור

 

נציבות תלונות הציבור קיימה לאחרונה (21.6.18) אירוע חגיגי לרגל פרסום הדוח השנתי 44 של נציב תלונות הציבור. באירוע נטלו חלק כלל עובדי הנציבות ועובדים מכלל המשרד, לרבות מחטיבות הביקורת, המטה והמינהל.

במסגרת האירוע נשאו דברים מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, יוסף חיים שפירא, שופט (בדימוס) מנכ"ל המשרד מר אלי מרזל, ומנהלת הנציבות ד"ר אסתר בן-חיים. את האירוע חתם מושב בנושא "היבטים שונים במימוש זכויות לאנשים עם מוגבלות", בהנחיית עו"ד מיכל רונן, בו השתתפו מנהלת הנציבות ד"ר בן-חיים, מנהלת החטיבה לביקורת השלטון המקומי במשרד מבקר המדינה גב' מירי רזין, נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות מר אברמי טורם, ראש אשכול שירותים חברתיים במחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים עו"ד דן אורן, ויו"ר הוועדה לקידום זכויות אנשים עם מוגבלות בלשכת עורכי הדין עו"ד איתן עמרם. 

 

סרטון המציג את פעילות נציבות תלונות הציבור בשנה החולפת:

 

NTZ-Milestones.jpg

לקריאת הדוח המלא