facebook

סיפורהּ של תלונה - הנגשת בית ספר לתלמידה עם לקות ראייה

בעקבות התערבות נציבות תלונות הציבור בוצעו התאמות בבית ספר לצרכיה של תלמידה עם לקות ראייה ובעלת תעודת עיוור

​​

​אמהּ של ילדה עם לקות ראייה ובעלת תעודת עיוור, הלומדת בכיתה א' בבית ספר בלוד, פנתה לנציבות תלונות הציבור בינואר 2016 בתלונה על כך שעיריית לוד לא פועלת להנגשת סביבת בית הספר לבתהּ. האם טענה כי כבר במאי 2015 העבירה מורה תומכת  לילדים עיוורים מטעם משרד החינוך, לבית הספר ולעירייה, העתק של דוח עם המלצות להתאמות במבנה בית הספר, בכיתה ובחצר (בליווי תמונות), אך עד למועד הפנייה לנציבות לא נעשו ההתאמות הנדרשות.
 
בעקבות בירור התלונה והתערבותהּ המהירה של נציבות תלונות הציבור, שכללו בין היתר כמה ביקורים בבית הספר עם כל הגורמים הרלוונטיים, הונגשה מרבית סביבת בית הספר לצורכי הילדה. מעיריית לוד נמסר כי בכוונתהּ להמשיך ולהנגיש בצורה טובה יותר את חצר בית הספר עם ביצוע שיפוצים נרחבים שייערכו בחצר.