facebook

עדכון בדבר סדרי קבלת הקהל לנוכח התפשטות נגיף הקורונה

החל ממחר (27.7.20) ועד להודעה חדשה לא תתקיים קבלת קהל בכל לשכות משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור

לנוכח הנחיות הממשלה העדכניות בעניין ההתמודדות עם נגיף הקורונה - לא תתקיים קבלת קהל בכל לשכות משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור החל ממחר (27.7.20) ועד להודעה חדשה.

עובדי נציבות תלונות הציבור ממשיכים גם בתקופה זו לתת מענה לפונים ולסייע לכל אדם שזכויותיו נפגעו על ידי רשויות השלטון. אם נתקלתם בקושי במימוש זכויותיכם ובקבלת שירות מגוף ציבורי - אנו מזמינים אתכם לפנות לנציבות ולהסתייע בה.

באפשרותכם לפנות למשרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור באמצעות טופס פנייה או תלונה באתר.

ניתן לשלוח תלונה בדואר אלקטרוני לכתובת: ombudsman@mevaker.gov.il

ניתן לפנות אלינו גם בדואר ובפקס. לרשותכם רשימת הכתובות של משרדנו.

כמו כן ניתן לפנות בטלפון בימים א-ה בשעות 9:00-15:00:

לשכת נצרת - ​04-6455050

לשכת לוד – ​08-9465566

לשכת באר שבע – ​08-6232777

ללשכת ירושלים - 02-6665373 ניתן לפנות בימים א-ה בשעות 9:00-12:00.

נציבות תלונות הציבור – תמיד כאן בשבילכם.