facebook

פרסומי מבקר המדינה

הספרייה הדיגיטלית מכילה בתוכה את פרסומי משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור בצורה הנגישה לציבור הרחב

אזור ההודעות והחדשות מכיל בתוכו את כל ההודעות והחדשות של משרד מבקר המדינה

משרד מבקר המדינה שוקד על זמינותם ונגישותם של כל פרסומי המבקר לקהל הגולשים. אם לא מצאתם את הפרסום המבוקש - פנו אלינו