facebook

סגירת לשכת נציבות תלונות הציבור בבאר שבע לקבלת קהל ביום חמישי ה-29.9.22

ביום חמישי ה-29.9.22 לא תתקיים קבלת קהל בלשכת נציבות תלונות הציבור בבאר שבע

באפשרותכם לפנות למשרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור באמצעות טופס פנייה או תלונה באתר, או לשלוח תלונה בדואר אלקטרוני לכתובת:
beersheva@mevaker.gov.il


הלשכה תשוב לפעול ביום ראשון, ה- 2.10.22.


עמכם הסליחה.