facebook

יום החשיפה של החטיבה לביקורת על השלטון המקומי (6.7.22)

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן, ומנהלת חטיבת הביקורת על השלטון המקומי מירי רזין, סקרו בפני המשתתפים את 16 הדוחות שפורסמו במסגרת הדוח השנתי

משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור ערך כנס חשיפה לדוח הביקורת על השלטון המקומי לשנת 2022.

בכנס, שהתקיים בלשכת ירושלים של משרד מבקר המדינה, השתתפו יו"ר איגוד מבקרי הרשויות המקומיות, מנהל אגף בכיר לביקורת הרשויות המקומיות במשרד הפנים - ומבקרות ומבקרי רשויות מקומיות מרחבי הארץ.

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן, ומנהלת חטיבת הביקורת על השלטון המקומי מירי רזין, סקרו בפני המשתתפים את 16 הדוחות שפורסמו במסגרת הדוח השנתי ושהקיפו קשת של נושאים, תוך שימוש במגוון מתודולוגיות רבות.

לאחר מכן הציגו מנהלי ביקורת בחטיבה כמה מהדוחות שפורסמו, ובהם דוחות בנושא: טיפול במבנים מסוכנים; טיפול הרשויות המקומיות בתופעות הסמים והאלכוהול בתחומן; פינוי פסולת והטמנתה; מניעת הונאות ומעילות ברשויות המקומיות; והמועצה המקומית חריש. 

מבקרות ומבקרי הרשויות המקומיות הציגו אף הם דוחות מגוונים, בנושאי עבודות עפר, תאורת לד ברשויות, ועדים מקומיים במועצות אזוריות ומועדוניות רווחה.

בחזון שהתווה עם כניסתו לתפקיד, הדגיש המבקר אנגלמן כי על ביקורת המדינה לשמור ולהבטיח את זכויותיהן של אוכלוסיות מגוונות - ובהן אנשים עם מוגבלות. לפיכך נחתם יום החשיפה עם הצצה לדוח שיתפרסם בשנה הבאה, ושיעסוק בנושא זה.

מנהל נציבות שוויון לאנשים עם מוגבלות לשעבר, אחיה קמארה, ערך הרצאה מרתקת תחת הכותרת "שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות - האם יש לישראל סיבה לגאווה?" - ולאחריה התקיים פאנל בנושא צרכים והתמודדויות של אחים ואחיות לאנשים עם מוגבלות עם אתגרים, קשיים והמענים שניתנים להם על ידי הרשות המקומית, המדינה והמגזר השלישי.