לוגו מדינת ישראל
ספריית הפרסומים משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור
הגעת לתוכן כרטיסייה על מנת להמשיך בנייוט דלג עם החיצים למטה ולמעלה
מסגרת פרסום:
תאריך הפרסום:
סוג הפרסום:
תחזוקה; כבישים; איו"ש; תשתיות

רקע

​באזור יהודה ושומרון (איו”ש), שבו מחזיקה ישראל בסמכויות הביטחוניות והאזרחיות, מבצע צה”ל לצורכי הגנה וביטחון פעילות מבצעית הכוללת, בין היתר, פעולות אלה: הקמתם של מתקנים צבאיים שונים, פריצתם או חסימתם של צירי תנועה והצבתם של אמצעי ביטחון ומיגון בתשתיות דרכים המשמשות את צה”ל ואת הציבור.

נתוני מפתח

 • 1,500 ק”מ

  אורך הכבישים באיו”ש (בשטחי C)

 • 73

  מחנות צה”ל מאוישים שהאחריות לתחזוקת כבישי הגישה אליהם אינה מוסכמת

 • 120

  צמתים ודרכי גישה לבסיסי צה”ל בישראל ובאיו”ש שיש בהם בעיות בטיחות בדרגות חומרה שונות

 • 272

  תאונות דרכים התרחשו בכבישי איו”ש בשנים 2016 - 2018 עקב ליקויים בדרך או התנגשות בעצם

 • 100

  קוביות בטון (בטונדות) שמשמשות אמצעי מיגון, הצמודות לקצה האספלט או למעקה בטיחות, במרחק שאינו תקין

 • 14

  עמדות שמירה של צה”ל (פילבוקסים) שלא הוסדר החיבור בין כביש הגישה אליהן ובין הכביש שבאחריות חברת נתיבי ישראל

פעולות הביקורת

​בחודשים ספטמבר 2018 עד אוגוסט 2019 בדק משרד מבקר המדינה את סוגיית האחריות לתחזוקת כבישים באיו”ש ואת נושא הצבתם של אמצעי מיגון למיניהם בתשתיות דרכים המשמשות את צה”ל וגם את הציבור. הביקורת בוצעה בצה”ל בפיקוד המרכז (פקמ”ז) ובמינהל האזרחי (מנהא”ז) באיו”ש, במשרד הביטחון (משהב”ט), במשרד התחבורה, במשטרת ישראל, בחברת נתיבי ישראל (נת”י) ובמשרד המשפטים.

תמונת מצב העולה מן הביקורת

 • dislike
  הגם שהמשנה ליועץ המשפטי לממשלה (היועמ”ש) החל בנובמבר 2018 לטפל ביישוב המחלוקת בין משהב”ט לבין משרד התחבורה בנוגע לתחזוקת כבישים באיו”ש, טרם באה על פתרונה סוגיית הגורם האחראי לתחזוקת הכבישים שמובילים למחנות צה”ל... המשך קריאה בקובץ המצורף.
 • dislike
  חוסר ההלימה בין נתוני מערכות המידע הגיאוגרפיות המשמשות את מערכת הביטחון לעניין המקרקעין הצבאי עלול למנוע במקרים מסוימים קבלת החלטות בנוגע לטיפול במתקנים צבאיים בכלל ובנוגע לתחזוקת כבישים המובילים אליהם בפרט.
 • dislike
  צה”ל פרץ דרכים או הסיר חסימות כבישים בשל צורכי ביטחון, וכן הציב אמצעים למיגון בכבישים שבאחריות נת”י בלי שתיאם זאת עם גורמי תחבורה מוסמכים וללא אישורם, ולעיתים בלי שהשתמש באמצעים המזהירים את משתמשי הדרך מפניהם... המשך קריאה בקובץ המצורף.

  תרשים התקציר

  קוביית בטון (בטונדה) בסמוך למעקה בטיחות ללא מתן מרחב פעיל

  עיקרי המלצות הביקורת

  • [alt]
   נוכח היעדר גורם האחראי לתחזוקת כבישים המתחברים למחנות צה”ל דבר העלול לסכן את משתמשי הדרך ובכלל זה את המשתמשים בגשר על נחל אוג 5, ובהתחשב בכך שנקבע אופן הטיפול הנחוץ בגשר, מוצע כי עד לקביעת הגורם האחראי לתחזוקת כבישים אלה משרד... המשך קריאה בקובץ המצורף.
  • [alt]
   על המשנה ליועמ”ש לממשלה, משהב”ט ומשרד התחבורה לקבוע בהקדם את הגורם האחראי לתחזוקת דרכי הגישה למחנות צה”ל באיו”ש.
  • [alt]
   ראוי כי משהב”ט ומשרד התחבורה יבצעו סקר בטיחות עדכני בנוגע לכלל הכבישים באיו”ש, בדגש על כבישים שבבסיס המחלוקת בין משרד התחבורה ומשהב”ט וימפו את כלל הליקויים המחייבים טיפול. זאת ועוד, משייקבע הגורם שיישא באחריות לתחזוקת... המשך קריאה בקובץ המצורף.
  • [alt]
   על פקמ”ז והמנהא”ז לפעול לפי נוהל הדמ”ץ על כל מרכיביו ולוודא שבשיתוף עם יועץ תנועה, ייבחנו ההשפעות של פעולות התשתית 6 המבוקשות בהיבטים תחבורתיים. ואם הגורמים המקצועיים בתחום התחבורה יקבעו הנחיות ותנאים לביצוע פעולות... המשך קריאה בקובץ המצורף.
  • [alt]
   על משהב”ט וצה”ל לבצע התאמה בין נוהל הדמ”ץ ובין ההוראות הקיימות במשהב”ט כדי לאפשר את השגת תכליתן.

  סיכום

  ​כדי לאפשר את המענה לצרכים המבצעיים ואת הבטחת הסדר והביטחון במרחב הציבורי, צה”ל פועל בשטחי איו”ש ממגוון מתקנים ובעזרת תשתיות ואמצעים ביטחוניים שונים. פעילות מבצעית זו מתבצעת, בין היתר, באמצעות דרכי גישה וכבישים המשמשים את חיילי צה”ל, אשר חלקם משמשים גם את הציבור הרחב. המתח הקיים בין הצורך במענה ביטחוני לצרכים המבצעיים ובין הצורך בשמירה על בטיחות המשתמשים במרחב הציבורי, מחייב שימוש במערכת נהלים והוראות ובכלים לתיאום בין הצרכים השונים, תוך שמירה על איזונים ובלמים.

  תיקון הליקויים שעלו בדוח זה יאפשר להבטיח את השמירה על הסדר והביטחון הציבוריים ועל בטיחות משתמשי הדרך תוך תיאום טוב יותר בין כלל הגורמים הצבאיים והאזרחיים המופקדים על הביטחון והמחויבים גם לשמירת הבטיחות של משתמשי הדרך.

  בתגובה על ממצאי הביקורת מסר צה”ל כי הוא למד את הממצאים והמסקנות שמציג המבקר, כי הנושא הוא “בעל השלכות בטיחותיות חמורות”, וכי “פיקוד מרכז פועל בימים אלה להסדרה ואיסוף מכשולים ואלמנטים הפרוסים בשטח, והכל תוך התייחסות להיבט הבטיחות והביטחון ותוך איזון ביניהם”.