facebook

דוח שנתי 60א

שער ותוכן ענייניםwordpdf
תקצירwordpdf
סוג הפרסום דוחות שנתיים
מספר קטלוגי 960-2009
תאריך פרסום 13/1/2010
מספר ISSN 0334-9713

דוח הביקורת השנתי 60א, המונח על שולחן הכנסת, כולל תמהיל מגוון של דוחות על ביקורות בנושאים שונים הנוגעים לכלל המגזר הציבורי במדינת ישראל: חלק הארי של הדוח מוקדש לביקורת על מערכת הביטחון, ולכך נוספו פרקים על הביקורת על משרדי ממשלה, השלטון המקומי וחברות ממשלתיות.

בפרקים העוסקים בביקורת על מערכת הביטחון ניתן דגש על שני תחומים שנקבעו כנושאי ליבה והם: הכוננות והמוכנות לשעת חירום, ומיצוי המשאב האנושי.

תחום הכוננות והמוכנות נבדק בהמשך לביקורות שנעשו בשנים הקודמות בעקבות מלחמת לבנון השנייה. בתחום זה נבדקו שלושה נושאים ונעשה מעקב אחד: נבדקה מידת קיומה של תפיסת הפעלה סדורה ושיטתית של מערך מבצעי הלכה למעשה נוכח האיומים הניצבים לפני צה"ל ובהתחשב בשינויים שחלו במערך זה. הנושא השני הוא היערכות משרד התחבורה למתן שירותי תובלה למשק האזרחי והיערכות צה"ל לגייס כלי רכב בשעת חירום. זאת, בין היתר, נוכח הקמתה של רשות החירום הלאומית (רח"ל) בסוף שנת 2007, המשמשת גוף מטה מתאם ליד שר הביטחון לטיפול בעורף בכל מצבי החירום (מערך מל"ח - משק לשעת חירום - הוכפף לרח"ל) - בעניין זה נמצ...

הגופים המבוקרים בפרק

 • צבא ההגנה לישראל (צה"ל)
 • משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
 • משרד הביטחון
 • משרד התשתיות הלאומיות
 • משרד התעשייה, מסחר ותעסוקה
 • משרד האוצר - אגף התקציבים
 • משטרת ישראל - משמר הגבול (מג"ב)
 • המשרד לביטחון הפנים - משטרת ישראל
 • המשרד לביטחון פנים

מילות מפתח

 • הרשות הארצית לתובלה יבשתית בשעת חירום
 • מטה משק לשעת חירום ארצי
 • תובלה
 • היערכות למצבי חירום
 • כלי רכב צה"ליים
 • תקן כח אדם
 • פקודות ארגון
 • מילואים
 • מינהל תקין
 • פשיעה חקלאית
 • הקצאת שוטרים
 • כשירות מבצעית
word
pdf
word
pdf

הגופים המבוקרים בפרק

 • צבא ההגנה לישראל (צה"ל)
 • משרד הביטחון
 • משרד האוצר
 • משרד הפנים
 • צבא ההגנה לישראל (צה"ל) - מתאם פעולות הממשלה בשטחים
 • המשרד לביטחון פנים
 • משרד החינוך
 • המשרד לביטחון הפנים - משטרת ישראל
 • לשכת הקשר "נתיב"

מילות מפתח

 • כלא צבאי
 • דין משמעתי
 • שירותים רפואיים
 • סניגור צבאי
 • תברואה
 • כח אדם
 • תנאי כליאה
 • תקני קבע
 • שירות קבע
 • תקצוב
 • תשלומי גמלאות
 • גבייה
 • שירות הביטחון הכללי
 • מוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים
 • פטור משירות צבאי
 • שחרור מצה"ל
 • ועדות התאמה
 • שירות חובה
 • שירות צבאי
 • יישום חוק
 • מחסור בכח אדם
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf

הגופים המבוקרים בפרק

 • משרד הביטחון
 • התעשיה האוירית לישראל
 • אלתא מערכות בע"מ
 • רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ
 • צבא ההגנה לישראל (צה"ל)
 • רשות החברות הממשלתיות

מילות מפתח

 • מינהל תקין
 • שקיפות
 • דוחות כספיים
 • מפעל להב
 • מטוסי אימון
 • רכש
 • מימון פרוייקטים
 • אומדן עלויות הפרויקט
word
pdf
word
pdf

הגופים המבוקרים בפרק

 • אגודת ידידי קרן לב"י
 • צבא ההגנה לישראל (צה"ל)
 • משרד הביטחון

מילות מפתח

 • אירועי התרמה וגיוס תרומות
 • עמותות
 • מבנה ארגוני
 • תקנון
 • השקעות כספים
word
pdf

הגופים המבוקרים בפרק

 • משרד ראש הממשלה
 • משרד החוץ
 • משרד הביטחון
 • צבא ההגנה לישראל (צה"ל)
 • המשרד לביטחון הפנים - משטרת ישראל
 • רשות השידור הישראלי
 • המטה לביטחון לאומי (מל"ל)
 • נציבות שרות המדינה
 • התעשיה הצבאית לישראל בע"מ
 • מינהל מקרקעי ישראל (ממ"י)
 • המשרד להגנת הסביבה

מילות מפתח

 • הסברה
 • שידורי טלוויזיה
 • שידורי רדיו
 • מבצע עופרת יצוקה
 • דוברות
 • תקשורת זרה
 • שידורים בערבית
 • הקרן לקליטת חיילים משוחררים
 • הכוונת חיילים משוחררים
 • הכשרה מקצועית
 • ביקורת פנים
 • מינויים
 • מוזיאון בתי האוסף לתולדות צה"ל
 • מורשת קרב
 • מוזיאונים
 • מקרקעין
 • נפלים
 • אבטחה
 • זיהום קרקע
 • זיהום מים
 • מפגעים סביבתיים
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf

הגופים המבוקרים בפרק

 • צבא ההגנה לישראל (צה"ל)

מילות מפתח

 • הוועדה לאנרגיה אטומית
 • מוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים
word
pdf

הגופים המבוקרים בפרק

 • משרד האוצר
 • נציבות שרות המדינה
 • משרד התעשייה, מסחר ותעסוקה
 • משרד התיירות
 • משרד האוצר - אגף התקציבים
 • משרד האוצר - אגף החשב הכללי
 • בנק ישראל
 • משרד הבריאות
 • משרד החינוך
 • מגן דוד אדום בישראל בע"מ

מילות מפתח

 • עבודה פרטית
 • היתרי עבודה
 • נסיעות לחו"ל
 • נסיעות במימון שאינו ממשלתי
 • חשבות
 • הערכת עובדים
 • מינויים
 • יצואנים
 • שער הדולר
 • סיוע כספי
 • יצוא תעשייתי
 • שירותי הבריאות לתלמיד
 • הפרטה
 • התקשרויות
 • מוסדות החינוך
 • חיסונים
word
pdf
word
pdf
word
pdf

הגופים המבוקרים בפרק

 • משרד הפנים
 • משרד הבינוי והשיכון
 • משרד האוצר
 • מינהל מקרקעי ישראל (ממ"י)
 • משרד הפנים - מינהל התכנון
 • עיריית טבריה
 • משרד הפנים - ועדה מחוזית לתכנון ובניה - מחוז צפון
 • משרד התעשייה, מסחר ותעסוקה

מילות מפתח

 • רשויות מקומיות
 • תכנית מתאר
 • תכנית אב
 • תכנון מקומי
 • וועדה מקומית לתכנון ובנייה טבריה
 • היתר בנייה
 • שינוי ייעוד קרקע
 • פטור ממכרז
 • בנייה בלתי חוקית
word
pdf
word
pdf

הגופים המבוקרים בפרק

 • חברת נמל אשדוד בע"מ
 • רשות החברות הממשלתיות

מילות מפתח

 • עובדים בכירים
 • גיוס עובדים
 • מינויים
 • ועדת איתור
 • מינהל תקין
word
pdf

הפרק המלא

word
pdf