facebook

הגופים המבוקרים

רשימת הגופים המבוקרים על ידי משרד מבקר המדינה

דברי הסבר
הגופים המבוקרים - לפי סדר הא"ב
 

הגופים העומדים לביקורת המדינה

ביקורת המדינה חלה על קשת רחבה של גופים מהמגזר הציבורי ובהם משרדי הממשלה, מוסדות של המדינה, רשויות מקומיות, תאגידים סטטוטוריים וחברות ממשלתיות ועל גופים נוספים.

היקף ביקורת המדינה בישראל הוא גדול ביותר. סעיף 2(א) לחוק-יסוד: מבקר המדינה קובע את המסגרת הכללית, ולפיה "מבקר  המדינה יקיים ביקורת על המשק, הנכסים, הכספים, ההתחייבויות והמינהל של המדינה, של משרדי הממשלה, של כל מפעל, מוסד או תאגיד של המדינה, של הרשויות המקומיות ושל גופים אחרים או מוסדות אחרים שהועמדו על-פי חוק לביקורתו של מבקר המדינה".

סעיף 9 לחוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 [נוסח משולב], מגדיר באופן מפורט את הגופים אשר עומדים לביקורת, לפי מאפיינים שונים. ניתן לחלק את הגופים המבוקרים לשתי קבוצות - כאלה שדי בכך שהם עומדים בהגדרות ובמאפיינים המפורטים בקטגוריות של סעיף 9 כדי שיהיו גופים מבוקרים, וכאלה שאין די בכך שהם עומדים באחת ההגדרות, אלא יש צורך בהחלטה מיוחדת של מבקר המדינה או של הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת בדבר הפעלת ביקורת עליהם. כמו כן ישנם גופים שהחלת הביקורת עליהם נעשית עפ"י חוק, עפ"י החלטת הכנסת, או עפ"י הסכם ביניהם ובין הממשלה.

מהאמור לעיל עולה, כי רשימת הגופים העומדים לביקורת המדינה איננה רשימה קבועה, אלא היא משתנה מעת לעת. גופים חדשים קמים, ואחרים חדלים להתקיים. ישנם שינויים במאפיינים של גופים, המביאים לכך שגופים שהיו מבוקרים יחדלו להיות מבוקרים, ולהיפך. גם ההחלטות הספציפיות של מבקר המדינה ושל הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת בדבר הפעלת ביקורת מביאות לשינויים ברשימה. כמו כן ישנם גופים שהם גופים מבוקרים עפ"י הגדרות החוק ולא נעשתה בהם ביקורת בפועל, וכן גופים שהם בני ביקורת, אך לא הוחלה עליהם ביקורת.

על המעיין ברשימת הגופים שבאתר להביא בחשבון את העובדה כי מדובר ברשימה דינמית, המתעדכנת מעת לעת. משום כך, ומשום שברשימה כלולים למעלה מ-1,000 גופים, שהם גופים מבוקרים בהווה או שהיו מבוקרים בעבר, אפשר שנפלו בה אי-דיוקים. הרשימה נועדה למסירת מידע כללי לציבור בלבד, אין לראות בה מסמך מחייב היוצר זכויות וחובות משפטיות, ומשרד מבקר המדינה אינו נושא באחריות לטעויות שנפלו בה (להרחבה ראו תנאי שימוש באתר).

הערות בדבר טעויות שנפלו ברשימה וכן כל הערה אחרת יתקבלו בברכה. 

 
 

א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ
ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת

 

להלן רשימה אלפביתית של הגופים המבוקרים. הגופים מופיעים ברשימה לפי האות הראשונה של שמם. אפשר לאתר גוף מסויים באמצעות הקשה על האות הראשונה של השם ברשימת האותיות, ועיון בגופים המופיעים תחת אותה אות. אפשר גם לאתר את הגוף באמצעות אופציית החיפוש במסמך (CTRL+ F).

לתשומת לבכם:

כאשר שמו של גוף נפתח בהא הידיעה, הוא מופיע בדרך כלל תחת האות שלאחריה. למשל, "המשרד להגנת הסביבה" מופיע תחת האות "מ", ו"האוניברסיטה העברית" מופיעה תחת האות "א".

רשויות מקומיות מופיעות תחת האות הראשונה של שם רשות, ללא הקידומת "עירייה", "מועצה" וכד'. למשל, עיריית נצרת מופיעה תחת האות "נ" כך: "נצרת - עירייה". מנגד, איגודי ערים מופיעים כולם תחת האות "א", ומועצות דתיות תחת האות "מ".

 

 


א
אגד'' אגודה שיתופית לתחבורה ציבורית בע''מ''
אבו בסמה - מועצה אזורית (חדל להיות מבוקר)
אבו גוש - מועצה מקומית
אבו סנאן - מועצה מקומית
אבן יהודה - מועצה מקומית
האגודה להקמה והרחבה של מעונות לחוסים
האגודה להתנדבות בעם ישראל
האגודה למען החייל בישראל
האגודה למען שירותי בריאות הציבור (חדל להיות מבוקר)
האגודה לקידום החינוך (חדל להיות מבוקר)
האגודה לקידום הטיפול והמחקר הפסיכיאטרי
האגודה לתרבות הדיור
אגודת אכסניות נוער בישראל (חדל להיות מבוקר)
אגודת תנועת הנוער הלאומי העובד והלומד
אגם מונפורט מרכז תיירות ונופש בע"מ
האגף לחינוך התיישבותי
אגרידב - חברה לפיתוח חקלאי (ארצות חוץ) בע''מ (חדל להיות מבוקר)
אגרקסקו, חברה ליצוא חקלאי בע''מ
אדום - מחצבים ופיתוח בע''מ (חדל להיות מבוקר)
אהבה - בית ילדים ונוער - אגודה לטובת הכלל (חדל להיות מבוקר)
אוהלי יעקב
אולם נחמני בע''מ
אום אל-פחם - עירייה
האוניברסיטה העברית ירושלים
האוניברסיטה הפתוחה
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן
אוניברסיטת חיפה
אוניברסיטת תל אביב
אופגל - תעשיות אופטרוניות בע''מ (חדל להיות מבוקר)
אופקים - עירייה
אוצר השלטון המקומי בע''מ (חדל להיות מבוקר)
אוצר מפעלי ים בע''מ
אור זורח עמנואל
אור יהודה - עירייה
אור לנוער
אור עקיבא - עירייה
אורלייט, חברה להנדסה בע''מ (חדל להיות מבוקר)
אורנית - מועצה מקומית
אות המוצר הירושלמי בע''מ
אזור - מועצה מקומית
איגוד הטניס
איגוד הכדורסל
איגוד למחקר הגומי בע''מ (חדל להיות מבוקר)
איגוד למחקר צבעים בע''מ
איגוד ערים (אזור איילון) (שירותי כבאות)
איגוד ערים (אזור איילון) ביוב, ביעור יתושים וסילוק אשפה
איגוד ערים אזור אילת - חבל איילות (שירותי כבאות)
איגוד ערים אזור אשקלון (ביוב, בעור יתושים וסילוק אשפה)
איגוד ערים אזור אשקלון (שירותי כבאות)
איגוד ערים אזור באר-שבע (שירותי כבאות)
איגוד ערים אזור בית-שמש (שירותי כבאות)
איגוד ערים אזור בני-ברק (שירותי כבאות)
איגוד ערים אזור גדרה, גדרות ומזכרת בתיה (לחינוך על יסודי)
איגוד ערים אזור גליל מזרחי וגולן (פסולת מוצקה)
איגוד ערים אזור דן (ביוב)
איגוד ערים אזור דן (תברואה וסילוק אשפה)
איגוד ערים אזור דרום יהודה - ביוב תברואה סילוק אשפה והדברה (חדל להיות מבוקר)
איגוד ערים אזור הגליל המערבי (שירותי כבאות)
איגוד ערים אזור הגליל העליון המזרחי (שירותי כבאות)
איגוד ערים אזור הרצליה (שירותי כבאות)
איגוד ערים אזור השומרון (מוסדות חינוך על יסודיים)
איגוד ערים אזור השרון הדרומי (מים)
איגוד ערים אזור השרון לתברואה (הדברת יתושים)
איגוד ערים אזור חדרה (שירותי כבאות)
איגוד ערים אזור חולון (שירותי כבאות)
איגוד ערים אזור חיפה (ביוב)
איגוד ערים אזור חיפה (שירותי כבאות)
איגוד ערים אזור יזרעאל (שירותי כבאות)
איגוד ערים אזור כרמיאל (ביוב)
איגוד ערים אזור נתניה (שירותי כבאות)
איגוד ערים אזור עמק הירדן טבריה (שירותי כבאות)
איגוד ערים אזור פתח תקווה (שירותי כבאות)
איגוד ערים אזור ראשון-לציון (שירותי כבאות)
איגוד ערים אזור רחובות (שירותי כבאות)
איגוד ערים אזור רמלה-לוד (מוסדות חינוך על יסודיים) (חדל להיות מבוקר)
איגוד ערים אזור רמת-גן בני-ברק וגבעתיים בתי מטבחיים בתי שחיטה ופיקוח וטרינרי
איגוד ערים אזור שומרון (בתי מטבחיים ופיקוח וטרינרי)
איגוד ערים אזור תל אביב-יפו-חולון (בתי מטבחיים)
איגוד ערים גליל מערבי (איכות הסביבה)
איגוד ערים דרום השרון המזרחי (ביוב)
איגוד ערים הגליל המערבי (בתי חולים)
איגוד ערים השרון (שירותי מכבי-אש ומד''א)
איגוד ערים השרון הצפוני (תברואה)
איגוד ערים חיפה (איכות הסביבה)
איגוד ערים לאיכות הסביבה (אזור אשדוד-יבנה)
איגוד ערים לאיכות הסביבה (תחנת הכוח חדרה)
איגוד ערים לאיכות הסביבה המשולש הדרומי
איגוד ערים לאיכות סביבה (אזור אגן בית נטופה)
איגוד ערים לחינוך מיוחד (אזור חיפה)
איגוד ערים למוסדות חינוך אזור ביענה דיר אל אסד (חדל להיות מבוקר)
איגוד ערים למוסדות חינוך משהד-ריינה (חדל להיות מבוקר)
איגוד ערים לשמירה על איכות הסביבה - "דרום יהודה"
איגוד ערים נפת אשקלון (שמירה על איכות הסביבה)
איגוד ערים נתיבות עזתה (מוסדות חינוך על יסודיים)
איגוד ערים שפלת יהודה (ביוב) (חדל להיות מבוקר)
איגוד ערים שרון דרומי - מזרחי
איגוד רשויות מקומיות לאיכות הסביבה - יהודה
איגוד רשויות מקומיות לאיכות הסביבה (שומרון)
איחוד בתי כנסת באור יהודה
איחוד הקבוצות והקיבוצים - מפעלי תרבות מיוחדים
איחוד מוסדות עמנואל (חדל להיות מבוקר)
איי. די. אי טכנולוגיות בע''מ (חדל להיות מבוקר)
אילת - עירייה
אכסאל - מועצה מקומית
אל-בטוף - מועצה אזורית (נוף הגליל)
אל המעיין - תנועת הנוער התורני למורשת יהדות המזרח
אל על נתיבי אויר לישראל בע''מ (חדל להיות מבוקר)
אל קסום - מועצה אזורית (אבו בסמה)
אלונה - מועצה אזורית
אליכין - מועצה מקומית
אלעד - מועצה מקומית (חדל להיות מבוקר)
אלעד - עירייה
אלפי מנשה - מועצה מקומית
אלקנה - מועצה מקומית
אלשאג'ור - עירייה (דיר אל אסד, מג'ד אל-כרום, ביענה) (חדל להיות מבוקר)
אלתא מערכות בע''מ
אמנות לעם
אעבלין - מועצה מקומית
אפעל - מועצה אזורית (חדל להיות מבוקר)
אפקה - המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב
אפרידר - חברה לשיכון ולפיתוח אשקלון בע''מ (חדל להיות מבוקר)
אפרתה - מועצה מקומית
האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים
ארגון אלמנות ויתומי צה"ל
ארגון בני עקיבא בישראל ההנהלה הארצית
ארגון החוזרים בתשובה באור יהודה
ארגון יוצאי פרס - ירושלים
ארגון נוער ארצי "פרחי הדגל"
ארגון נכי צה''ל
אריאל - עירייה
הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי
אשדוד - עירייה
אשכול - מועצה אזורית
אשל - האגודה לתכנון ופיתוח שירותים למען הזקן בישראל
אשקלון - עירייה
אשרא - החברה הישראלית לביטוח יצוא בע"מ (החברה הישראלית לביטוח סיכוני סחר חוץ בע''מ)
אתרים - חברה לפיתוח אתרי תיירות בתל אביב-יפו בע''מ

לראש הרשימה

 

ב
באקה אל ר'רבייה - עירייה
באקה-ג'ת - עירייה (חדל להיות מבוקר)
באר טוביה - מועצה אזורית
באר יעקב - מועצה מקומית
באר-שבע - עירייה
בוסתן אל מרג' - מועצה אזורית (נוף הגליל)
בועיינה-נוג'י דאת - מועצה מקומית
בוקעתא - מועצה מקומית
בורסה לניירות ערך
בזק - החברה הישראלית לתקשורת בע''מ (חדל להיות מבוקר)
בזק בינלאומי בע''מ (חדל להיות מבוקר)
בזק גלוב בע''מ - שיתופי פעולה בינלאומיים (חדל להיות מבוקר)
בזק כל תקשורת בע''מ (חדל להיות מבוקר)
ביר אל מכסור - מועצה מקומית
בית אל - מועצה מקומית
בית אריה - מועצה מקומית
בית ג'ן - מועצה מקומית
בית דגן - מועצה מקומית
בית דוד בן גוריון (מכון לחקר המדבר)
בית החולים המרכזי בעמק, עפולה
בית החולים לגליל המערבי, נהריה
בית החולים ע"ש יוספטל, אילת
בית החולים ע"ש ליידי דיויס, הכרמל, חיפה
בית החולים ע"ש רבקה זיו, צפת
בית החולים ע"ש שניידר, פתח תקוה
בית החולים פוריה, טבריה
בית החולים קפלן, רחובות
בית היוצר של מפעלי ים המלח (חדל להיות מבוקר)
בית המשפט העליון
בית הנוער העברי בירושלים
בית הספר הגבוה לטכנולוגיה בירושלים
בית הספר הימי מבואות ים
בית הספר המרכזי למלונאות בע''מ (תדמור)
בית הספר המרכזי לתיירות בישראל בע''מ, ירושלים (חדל להיות מבוקר)
בית הספר לקציני ים בעכו ע''ש כ''ג יורדי הסירה
בית התפוצות
בית זרזיר - מועצה מקומית
בית חולים בית לוינשטיין, רעננה
בית חולים גריאטרי פלימן, חיפה
בית חולים גריאטרי שמואל הרופא, באר יעקב
בית חולים פסיכיאטרי מזרע
בית חולים פסיכיאטרי פרדסיה
בית חינוך עוורים לבני ישראל בירושלים
בית לוחמי הגיטאות ע"ש יצחק קצנלסון למורשת השואה והמרד
בית נשיא המדינה
בית שאן - עירייה
בית שמש - עירייה
ביתר עילית - עירייה
במות - מרכז ללימודי תרבות וחברה
בני ברק - עירייה
בני עייש - מועצה מקומית
בני שמעון - מועצה אזורית
בנימינה-גבעת עדה - מועצה מקומית (בנימינה, גבעת עדה)
בנק הדואר (חדל להיות מבוקר)
בנק החקלאות לישראל בע''מ (חדל להיות מבוקר)
בנק יהב לעובדי מדינה בע''מ
בנק לפתוח התעשייה בישראל בע''מ (בל"ת- החברה לפתוח התעשיה בישראל בע"מ) (חדל להיות מבוקר)
בסמ''ה - מועצה מקומית
בסמת טבעון - מועצה מקומית
בענה - מועצה מקומית (עיריית אלשאג'ור)
בצלאל - אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים (חדל להיות מבוקר)
בקעת הירדן - מועצה אזורית
ברית טרומפלדור בארץ ישראל
ברכת שלמה - עמנואל (חדל להיות מבוקר)
ברנר - מועצה אזורית
בת ים - עירייה
בתי דין לעבודה
בתי דין רבניים
בתי דין שרעיים ודרוזים
בתי זיקוק לנפט בע''מ (חדל להיות מבוקר)
בתי משפט השלום
בתי משפט מחוזיים

לראש הרשימה

 

ג
גבעת זאב - מועצה מקומית
גבעתיים - עירייה
גבעת שמואל - מועצה מקומית
גדיב תעשיות פטרוכימיות בע''מ (חדל להיות מבוקר)
ג'דיידה מכר - מועצה מקומית
גדרה - מועצה מקומית
גדרות - מועצה אזורית
גולות בע''מ
ג'וליס - מועצה מקומית
גולן - מועצה אזורית
גוש חלב (ג'יש) - מועצה מקומית
גוש עציון - מועצה אזורית
גזר - מועצה אזורית
גחלת - גמול חסכון לחינוך תיכון בע''מ (חדל להיות מבוקר)
גיחון - מפעלי מים וביוב ירושלים בע''מ
ג'יסר אל-זרקא - מועצה מקומית
ג'לג'וליה - מועצה מקומית
גלרם תעשיות טכנולוגיות בע''מ (חדל להיות מבוקר)
הגן הבוטני ירושלים
גן חנה לאה רוז (מיסודה של ממשלת ישראל ודוד רוז בארה''ב) בע''מ (חדל להיות מבוקר)
גן יבנה - מועצה מקומית
גן רווה - מועצה אזורית
גני ילדים ומעונות יום "בית יעקב" ירושלים
גני תקוה - מועצה מקומית
גפים בע''מ
גשר - מפעלים חינוכיים בע''מ (חדל להיות מבוקר)
ג'ת - מועצה מקומית

לראש הרשימה

 

ד
דאליית אל-כרמל - מועצה מקומית
דבוריה - מועצה מקומית
דימונה - עירייה
דיר אל אסד - מועצה מקומית (עיריית אלשאג'ור)
דיר חנא - מועצה מקומית
דן אגודה שיתופית לתחבורה ציבורית בע''מ (חדל להיות מבוקר)
דן חברה לתחבורה ציבורית בע''מ
דעה - תנועה ארצית לטפוח חנוכי תורני של הקהילה
דרום השרון - מועצה אזורית
דשנים וחומרים כימיים (חדל להיות מבוקר)

לראש הרשימה

 

ה
ה.ע.ל. - תשורה בע"מ
האיגוד, חברה להעברת טכנולוגיה
הגלבוע - מועצה אזורית
הגליל העליון - מועצה אזורית
הגליל התחתון - מועצה אזורית
הדרת - להדרכה רוחנית תורנית
ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין
ההסתדרות במרחב השפלה
ההתאחדות לכדורגל בישראל
ההתאחדות לספורט בישראל (חדל להיות מבוקר)
הוד השרון - עירייה
היכלי הספורט תל אביב-יפו בע"מ
הנדסת התפלה לישראל (תהליך זרחין בע''מ) (חדל להיות מבוקר)
הסתדרות בנות אגודת ישראל - הנוער האגודתי בארץ ישראל
הסתדרות הנוער הדתי העובד והלומד בארץ ישראל
הסתדרות העובדים הכללית החדשה
הסתדרות העובדים הלאומית בארץ ישראל
הסתדרות השומר הצעיר
הסתדרות צעירי אגודת ישראל - הנוער האגודתי בארץ ישראל
הערבה התיכונה - מועצה אזורית
הר-אדר - מועצה מקומית
הר איתן - המרכז הלאומי למערכות ישראל (חדל להיות מבוקר)
הר חברון - מועצה אזורית
הרצליה - עירייה
התאחדות תלמודי תורה - רשת מוסדות חינוך ותלמודי תורה בישראל

לראש הרשימה

 

ו
הוועד האולימפי בישראל
הוועד הציבורי עפ''י חוק המניות הבנקאיות שבהסדר (הוראת שעה), התשנ''ד-1993
הוועדה לתכנון ולתקצוב (ות''ת)
ועד החינוך
ועד הישיבות בארץ ישראל
ועד הנאמנים לניהול הקדש המוסלמי לתחום חיפה
ועד הנאמנים לניהול הקדש המוסלמי לתחום לוד
ועד הנאמנים לניהול הקדש המוסלמי לתחום עכו
ועד הנאמנים לניהול הקדש המוסלמי לתחום רמלה
ועד הנאמנים לניהול הקדש מוסלמי לתחום תל אביב-יפו
ועד מקומי - אילון
ועד מקומי - אלישמע
ועד מקומי - באר טוביה
ועד מקומי - בית אורן
ועד מקומי - בית הלל
ועד מקומי - בית חנן
ועד מקומי - בית ינאי
ועד מקומי - בית יצחק - שער חפר
ועד מקומי - בית עובד
ועד מקומי - בני דרור
ועד מקומי - בצרה
ועד מקומי - בצת
ועד מקומי - בת חפר
ועד מקומי - בת שלמה
ועד מקומי - גבעת חיים איחוד
ועד מקומי - גונן
ועד מקומי - גן שלמה (קבוצת שילר)
ועד מקומי - גנות הדר
ועד מקומי - גני יוחנן
ועד מקומי - דפנה
ועד מקומי - חדיד
ועד מקומי - חופית
ועד מקומי - חרוצים
ועד מקומי - חרות
ועד מקומי - טל אל
ועד מקומי - ידידיה
ועד מקומי - יודפת
ועד מקומי - יפעת
ועד מקומי - כנרת
ועד מקומי - כפר אז"ר (חדל להיות מבוקר)
ועד מקומי - כפר הס
ועד מקומי - כפר ויתקין
ועד מקומי - כפר זיתים
ועד מקומי - כפר יהושע
ועד מקומי - להבות הבשן
ועד מקומי - מכמורת
ועד מקומי - מעגן מיכאל
ועד מקומי - מעיין ברוך
ועד מקומי - מעש
ועד מקומי - מרגליות
ועד מקומי - משמר העמק
ועד מקומי - נהלל
ועד מקומי - נטועה
ועד מקומי - ניר עציון
ועד מקומי - סלאמה
ועד מקומי - עין הוד
ועד מקומי - עלי (חדל להיות מבוקר)
ועד מקומי - פוריה - נווה עובד
ועד מקומי - צור משה
ועד מקומי - רמת אפעל (חדל להיות מבוקר)
ועד מקומי - רמת פנקס (חדל להיות מבוקר)
ועד מקומי - שדה אליעזר
ועד מקומי - שורשים
ועד מקומי - שיח' דנון
ועד מקומי - שילת
ועד מקומי - שמשית
ועד מקומי - תקומה
ועד ראשי האוניברסיטאות (ור"ה)
ועדה למינוי יועצים משפטיים בחברות ממשלתיות
ועדה לתיכנון ולבנייה שפלת הגליל
ועדה מחוזית לתכנון ובניה מחוז דרום
ועדה מחוזית לתכנון ובניה מחוז חיפה
ועדה מחוזית לתכנון ובניה מחוז ירושלים
ועדה מחוזית לתכנון ובניה מחוז מרכז
ועדה מחוזית לתכנון ובניה מחוז צפון
ועדה מחוזית לתכנון ובניה מחוז תל אביב
ועדה מקומית לתיכנון ולבנייה אור יהודה - אזור
ועדה מקומית לתיכנון ולבנייה אל-טירה
ועדה מקומית לתיכנון ולבנייה אלונה-מנשה
ועדה מקומית לתיכנון ולבנייה אפיקי הירקון
ועדה מקומית לתיכנון ולבנייה אצבע הגליל
ועדה מקומית לתיכנון ולבנייה בית שאן
ועדה מקומית לתיכנון ולבנייה בקעת בית הכרם
ועדה מקומית לתיכנון ולבנייה גבעות אלונים
ועדה מקומית לתיכנון ולבנייה דימונה
ועדה מקומית לתיכנון ולבנייה הגליל המזרחי
ועדה מקומית לתיכנון ולבנייה הגליל המרכזי
ועדה מקומית לתיכנון ולבנייה הדרים (חדל להיות מבוקר)
ועדה מקומית לתיכנון ולבנייה המרכז (חדל להיות מבוקר)
ועדה מקומית לתיכנון ולבנייה הראל
ועדה מקומית לתיכנון ולבנייה השומרון
ועדה מקומית לתיכנון ולבנייה השרון הדרומי
ועדה מקומית לתיכנון ולבנייה זמורה
ועדה מקומית לתיכנון ולבנייה חולון
ועדה מקומית לתיכנון ולבנייה חוף השרון
ועדה מקומית לתיכנון ולבנייה טייבה
ועדה מקומית לתיכנון ולבנייה יזרעאלים
ועדה מקומית לתיכנון ולבנייה כפר סבא
ועדה מקומית לתיכנון ולבנייה לב הגליל
ועדה מקומית לתיכנון ולבנייה לב השרון
ועדה מקומית לתיכנון ולבנייה לודים
ועדה מקומית לתיכנון ולבנייה מבוא העמקים
ועדה מקומית לתיכנון ולבנייה מורדות הכרמל
ועדה מקומית לתיכנון ולבנייה מזרח השרון
ועדה מקומית לתיכנון ולבנייה מטה יהודה
ועדה מקומית לתיכנון ולבנייה מעלה הגליל
ועדה מקומית לתיכנון ולבנייה מעלה חרמון
ועדה מקומית לתיכנון ולבנייה מעלה נפתלי
ועדה מקומית לתיכנון ולבנייה עירון
ועדה מקומית לתיכנון ולבנייה עמק חפר
ועדה מקומית לתיכנון ולבנייה פתח תקוה
ועדה מקומית לתיכנון ולבנייה קסם
ועדה מקומית לתיכנון ולבנייה קריות
ועדה מקומית לתיכנון ולבנייה קרית גת
ועדה מקומית לתיכנון ולבנייה רכס הכרמל
ועדה מקומית לתיכנון ולבנייה רמת השרון
ועדה מקומית לתיכנון ולבנייה רעננה
ועדה מקומית לתיכנון ולבנייה שורקות
ועדה מקומית לתיכנון ולבנייה שמעונים
ועדה מקומית לתיכנון ולבנייה שקמים
ועדה מקומית לתיכנון ולבנייה שרונים
ועדה משותפת לתכנון ולבניה למרחב תכנון מקומי רמת-גן ולמרחב תכנון מק
ועדה משותפת לתכנון ולבנייה למחוז המרכז ולמחוז תל אביב-יפו (בר-אילן)

לראש הרשימה

 

ז
זבולון - מועצה אזורית
זכרון יעקב - מועצה מקומית
זמר - מועצה מקומית

לראש הרשימה

 

ח
חבל אילות - מועצה אזורית
החבל הימי לישראל (חדל להיות מבוקר)
חבל יבנה - מועצה אזורית
חבל מודיעין - מועצה אזורית
חבר משרתי הקבע והגימלאים בע"מ
החברה הבינלאומית לכבל ימי בע''מ (חדל להיות מבוקר)
החברה הישראלית למחקר ולפיתוח בע''מ (חדל להיות מבוקר)
החברה הכלכלית לאילת
החברה הכלכלית לאשקלון
החברה הכלכלית לחיפה בע"מ
החברה הכלכלית למ.א. חוף השרון בע"מ
החברה הכלכלית לפיתוח אום אל פחם בע"מ
החברה הכלכלית לפיתוח באר-שבע
החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין עיר העתיד בע''מ
החברה הכלכלית לפיתוח מעלה אדומים בע''מ
החברה הכלכלית קרית שמונה בע"מ
החברה הלאומית לאספקת פחם בע''מ
החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ
החברה הממשלתית למדליות ולמטבעות בע''מ (חדל להיות מבוקר)
החברה הממשלתית לתיירות בע''מ
החברה העירונית לפיתוח אשדוד בע"מ
החברה העירונית לפיתוח רעננה בע"מ
החברה העירונית לתרבות, ספורט ומרכזים קהילתיים באשדוד בע"מ
החברה העירונית ראשון לציון לביטחון וסדר ציבורי בע"מ
החברה העירונית ראשון לציון - לתרבות ספורט ונופש בע"מ
החברה לאוטומציה במינהל השלטון המקומי בישראל בע''מ
החברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה בע"מ
החברה לבידור ולבילוי (חולון) בע''מ
החברה להגנת הטבע
החברה לחינוך ימי בישראל (בתי ספר ימיים)
חברה לטיפול והשבת מי ביוב באזור נחל חדרה בע"מ
החברה למימון תעשיות בע''מ (חדל להיות מבוקר)
החברה למעונות עולים, פתח תקוה והסביבה בע''מ
חברה למפעלי כלכלה ותרבות לעובדי המדינה בע''מ
החברה למפעלי תרבות מיסודה של עירייה באר-שבע
החברה למרכזים ולמינהלים קהילתיים בירושלים בע"מ
החברה למשק ולכלכלה של השלטון המקומי בע''מ
החברה למתנסים מרכזים קהילתיים בישראל בע''מ
החברה לפיתוח אדמונד בנימין דה רוטשילד קיסריה בע''מ
החברה לפיתוח באר-שבע בע''מ
החברה לפיתוח חוף אילת בע''מ
החברה לפיתוח חוף ים המלח חבל סדום וערד בע''מ
החברה לפיתוח יפו העתיקה בע''מ
החברה לפיתוח מצפה רמון בע''מ
החברה לפיתוח מרכזים כפריים ותעשייתיים מטה יהודה בע''מ
החברה לפיתוח משאבי אנוש בשלטון המקומי (1995) בע''מ
החברה לפיתוח עכו העתיקה בע''מ
החברה לפיתוח פתח תקוה בע''מ
החברה לפיתוח קרית ארבע בע''מ
החברה לפיתוח תיאטרון, מוסיקה, אמנות ומחול - חולון בע"מ
החברה לפיתוח תעשיית השרון בע''מ
חברה לקידום ומימון מפעלי תחבורה בע''מ (החלטת ממשלה) (חדל להיות מבוקר)
החברה לשיקום ולפיתוח הרובע היהודי בעיר העתיקה ירושלים בע''מ
החברה לשירותי איכות הסביבה בע''מ (החברה הישראלית לשירותי איכות הסביבה (רמת חובב) בע"מ)
חברה לשירותי תחבורה בבאר-שבע בע''מ
החברה לתרבות פנאי וספורט בת-ים בע"מ
חברה קדישא (גחש''א) כפר סבא
חברה קדישא (גחש''א) פתח תקוה
חברה קדישא (גחש''א) קהילת ירושלים
חברה קדישא (גחש''א) ראשון לציון
חברה קדישא גחש''א שע''י הרבנות הראשית והמועצה הדתית תל אביב-יפו
חברה קדישא הפרושים, הראשית והכללית דכוללות אשכנזים בעיה''ק ירושלים ת''ו
חברה קדישא הרצליה גומלי חסד של אמת
חברה קדישא חיפה
חברה קדישא רחובות
חברת אחוזות החוף בע''מ
חברת בניין הבימה בע''מ
חברת בנק הדואר בע"מ (בנק הדואר)
חברת ברום ים המלח בע''מ (חדל להיות מבוקר)
חברת גני יהושע (פארק הירקון בע''מ)
חברת דואר ישראל בע"מ (רשות הדואר)
חברת החשמל לישראל בע''מ
חברת הירקון בע''מ (חברה לפיתוח עבר הירקון)
חברת הנפט הלאומי בישראל בע''מ (חנ''ל) (חדל להיות מבוקר)
חברת העובדים השיתופית הכללית בארץ ישראל בע''מ
חברת הרי נצרת - מפעלי מים וביוב בע"מ
חברת השקעות לפיתוח התעשייה בישראל בע''מ (חדל להיות מבוקר)
חברת חוף בת-ים ליזמות ולפיתוח בע"מ
חברת חרסית וחול זך בנגב בע''מ (חדל להיות מבוקר)
חברת ים תיכון ים המלח (חדל להיות מבוקר)
חברת ימים - תאגיד המים של קרית ים בע"מ
חברת כביש חוצה ישראל בע''מ
חברת כרמל אולפינים בע''מ (חדל להיות מבוקר)
חברת כרמל קור בע''מ
חברת מוזיאון חיפה בע''מ
חברת מוזיאון תל אביב-יפו לאמנות
חברת מוריה בע''מ
חברת מי אביבים 2010 בע"מ
חברת מי ברק תאגיד המים והביוב של בני ברק בע"מ
חברת מי בת-ים תאגיד מים וביוב בע"מ
חברת מי גבעתיים - מפעלי מים וביוב בע"מ
חברת מי הגליל - תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ
חברת מי הוד השרון בע"מ
חברת מי חדרה בע"מ
חברת מי יבנה בע"מ
חברת מי כרמל בע"מ
חברת מי עכו בע"מ
חברת מי - ציונה בע"מ
חברת מי ק.גת (2008) בע"מ
חברת מי רעננה בע"מ
חברת מי שמש בע"מ
חברת מעיינות אתא בע"מ
חברת מעיינות זיו בע"מ
חברת מעינות השרון בע"מ
חברת מרכז הספורט והנופש בירושלים בע''מ (חדל להיות מבוקר)
חברת נאמנות ורישומים של החברה לישראל בע''מ (חדל להיות מבוקר)
חברת ניהול המערכת בע"מ
חברת נמלי ישראל - פיתוח ונכסים בע"מ
חברת נצ''ב נתניה בע''מ (חדל להיות מבוקר)
חברת נתיבי אילון בע''מ
חברת נתיבי תחבורה ומסחר בע''מ (חדל להיות מבוקר)
חברת נתיבי תחבורה עתידיים (נת''ע) בע''מ
חברת עין אפק בע"מ
חברת עין כרמים תאגיד מים וביוב בע"מ
חברת פלגי מוצקין בע"מ
חברת פוספטים בנגב בע''מ (חדל להיות מבוקר)
חברת פיתוח מקורות מים (ארצות חוץ) בע''מ (ור''ד) (חדל להיות מבוקר)
חברת פרסון חומרים כימיים בע''מ (חדל להיות מבוקר)
חברת שייט כנרת בע''מ (חדל להיות מבוקר)
חברת שרונים מפעלי מים וביוב בע"מ
חברת שרותי תחבורה באר-שבע בע''מ
חברת תאגיד כפרי גליל תחתון בע"מ
חברת תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ
חברת תחנות ייצור חשמל חדשות בישראל בע"מ
חדרה - עירייה
חולון - עירייה
חוף אשקלון - מועצה אזורית
חוף הכרמל - מועצה אזורית (עתלית)
חוף השרון - מועצה אזורית
חוף עזה - מועצה אזורית (חדל להיות מבוקר)
חופית - החברה לפיתוח התיירות באשדוד בע''מ
חורה - מועצה מקומית
חורפיש - מועצה מקומית
החטיבה להתיישבות של ההסתדרות הציונית
חיפה - עירייה
חלד חברה ממשלתית עירונית לשיקום דיור ופיתוח בע"מ (ח.ל.ד. חברה לשיקום ודיור)
חלמיש חברה ממשלתית עירונית לדיור ולשיקום ולהתחדשות שכונות בתל-אביב יפו בע"מ (חלמיש, חברה ממשלתית עירונית לשיקום)
חנוך - עמותה לחינוך הומאניסטי
חסך, קופת חסכון לחינוך תיכון
חצור הגלילית - מועצה מקומית
חקר ימים ואגמים לישראל בע''מ

לראש הרשימה

 

ט
טבריה - עירייה
טובא זנגריה - מועצה מקומית
טורעאן - מועצה מקומית
טייבה - עירייה
טירה - עירייה
טירת כרמל - עירייה
הטכניון, מכון טכנולוגי לישראל חיפה
טלוויזיה חינוכית

לראש הרשימה

 

י
יבנאל - מועצה מקומית
יבנה - עירייה
יד בנימין, מרכז חינוכי על שם ר' בנימין מינץ ז"ל
יד ושם, רשות הזכרון לשואה ולגבורה
יד חיים ויצמן
יד יצחק בן צבי
יד לבנים
יד לוי אשכול
יד לקשיש, ארגון מתנדבים בירושלים
יהוד-מונוסון - עירייה (יהוד, נוה אפרים)
יואב - מועצה אזורית
יובל חינוך בע"מ
יובלים אשדוד בע"מ
יחידת הסמך לעובדים זרים
ינוח-ג'ת - מועצה מקומית
יסוד המעלה - מועצה מקומית
יפה נוף תחבורה תשתיות ובניה בע"מ
יפיע - מועצה מקומית
יקנעם עילית - מועצה מקומית
ירוחם - מועצה מקומית
ירושלים - עירייה
ירכא - מועצה מקומית
ישיבת אוהל יוסף בוז'עאד ע''ש מהרי גבאי זצ''ל נחלאות (חדל להיות מבוקר)

לראש הרשימה

 

כ
כאבול - מועצה מקומית
כאוכב אבו אל-היג'א - מועצה מקומית
כוכב יאיר - מועצה מקומית
כי''ל פרוייקטים בע''מ (חדל להיות מבוקר)
כי''ל תעשיות בע''מ (חדל להיות מבוקר)
כימיקלים ופוספטים בע''מ (חדל להיות מבוקר)
כימיקלים לישראל בע''מ (חדל להיות מבוקר)
כנסת ישראל (מינהל הכנסת)
כסיפה - מועצה מקומית
כסרא-סמיע - מועצה מקומית
כעביה-טבאש-חג'אג'רה - מועצה מקומית (כעביה, טבאשת, חג'אג'רה)
כפר ברא - מועצה מקומית
הכפר הירוק ע''ש לוי אשכול בע''מ
כפר המכביה בע''מ (חדל להיות מבוקר)
כפר הנוער מאיר שפיה
כפר ורדים - מועצה מקומית
כפר יאסיף - מועצה מקומית
כפר יונה - מועצה מקומית
כפר כנא - מועצה מקומית
כפר מנדא - מועצה מקומית
כפר סבא - עירייה
כפר קאסם - מועצה מקומית (חדל להיות מבוקר)
כפר קאסם - עירייה
כפר קמא - מועצה מקומית
כפר קרע - מועצה מקומית
כפר שמריהו - מועצה מקומית
כפר תבור - מועצה מקומית
כרמיאל - עירייה
הכרמלית חיפה בע''מ
כתית בע''מ (חדל להיות מבוקר)
כתר תובלה בע''מ (חדל להיות מבוקר)

לראש הרשימה

 

ל
הלאום - המחנה הלאומי מועדון תרבות כלכלה וחברה
לאומית שירותי בריאות
לב השרון - מועצה אזורית
להבים - מועצה מקומית
לוד - עירייה
לור"ם - חברה לפיתוח אזור לוד ורמלה בע''מ (החברה לפיתוח אזור לוד ואזור רמלה בע''מ) (חדל להיות מבוקר)
לכיש - מועצה אזורית
לפידות, חב' מחפשי נפט לישראל בע''מ (חדל להיות מבוקר)
לקיה - מועצה מקומית
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
לשכת עורכי הדין בישראל

לראש הרשימה

 

מ
מ. דיזינגוף ושות' בע''מ (חדל להיות מבוקר)
מ.ס.ו.ף - מרכז ספורט ופנאי פרדסיה בע"מ
מבואות החרמון - מועצה אזורית
מבשרת ציון - מועצה מקומית
מגאר - מועצה מקומית
מג'ד אל-כרום - מועצה מקומית (עיריית אלשאג'ור)
מגדל - מועצה מקומית
מגדל דוד - מוזיאון לתולדות ירושלים
מגדל העמק - עירייה
מגדל שלום מאיר בע''מ
מג'דל שמס - מועצה מקומית
מגידו - מועצה אזורית
מגילות - מועצה אזורית
מגן דוד אדום בישראל בע''מ
המדפיס הממשלתי
מדרשת שדה בוקר
מואססת אלעניאה אלאהליה (מינהל קהילתי בית דוד)
מודיעין-מכבים-רעות - עירייה
מודיעין עילית - מועצה מקומית
המוזיאון הימי הלאומי
המוזיאון היפני
מוזיאון הנגב - באר-שבע
מוזיאון ישראל
המוזיאון לאמנות חדשה
מוזיאון לאומנות ישראל רמת גן
המוזיאון לאמנות עתיקה
המוזיאון למוסיקה ואנתולוגיה
המוזיאון לפרהיסטוריה
מוזיאון עתיקות הגולן
המוסד העליון ללשון העברית (האקדמיה ללשון העברית)
המוסד העליון ללשון הערבית
המוסד לבטיחות וגיהות
המוסד לביטוח לאומי
מוסדות לחינוך קדם יסודי
מועדון "חבר" צרכנות בע''מ
מועצה ארצית לתכנון ובנייה (ועדה ארצית לתכנון ובנייה של תשתיות לאומיות)
המועצה הארצית לשיקום
המועצה הדתית אבן יהודה
המועצה הדתית אופקים
המועצה הדתית אור יהודה
המועצה הדתית אור עקיבא
המועצה הדתית אורנית
המועצה הדתית אזור
המועצה הדתית אחיעזר
המועצה הדתית אילת
המועצה הדתית אליכין
המועצה הדתית אלפי מנשה
המועצה הדתית אלקנה
המועצה הדתית אפרת
המועצה הדתית אריאל
המועצה הדתית אשדוד
המועצה הדתית אשקלון
המועצה הדתית באר-שבע
המועצה הדתית באר יעקב
המועצה הדתית בית דגן
המועצה הדתית בית שאן
המועצה הדתית בית שמש
המועצה הדתית ביתר עלית
המועצה הדתית בני ברק
המועצה הדתית בני עיש
המועצה הדתית בנימינה
המועצה הדתית בת-ים
המועצה הדתית גבעת זאב
המועצה הדתית גבעת עדה
המועצה הדתית גבעת שמואל
המועצה הדתית גבעתיים
המועצה הדתית גדרה
המועצה הדתית גן יבנה
המועצה הדתית גני תקווה
המועצה הדתית דימונה
המועצה הדתית האזורית בקעת בית שאן
המועצה הדתית האזורית בקעת הירדן
המועצה הדתית האזורית גוש עציון
המועצה הדתית האזורית גליל תחתון
המועצה הדתית האזורית הר חברון
המועצה הדתית האזורית חבל יבנה
המועצה הדתית האזורית חוף עזה (חדל להיות מבוקר)
המועצה הדתית האזורית כנרות
המועצה הדתית האזורית כפר הרא''ה
המועצה הדתית האזורית כפר פינס-מנשה
המועצה הדתית האזורית לכיש
המועצה הדתית האזורית מטה בנימין
המועצה הדתית האזורית מעלה יוסף
המועצה הדתית האזורית מרום הגליל
המועצה הדתית האזורית מרחבים
המועצה הדתית האזורית עזתה
המועצה הדתית האזורית עמק יזרעאל
המועצה הדתית האזורית עמק לוד
המועצה הדתית האזורית רמת הגולן
המועצה הדתית האזורית שומרון
המועצה הדתית האזורית שפיר מרכז ספיר
המועצה הדתית הוד השרון
המועצה הדתית הרצליה
המועצה הדתית זכרון יעקב
המועצה הדתית חדרה
המועצה הדתית חולון
המועצה הדתית חיפה
המועצה הדתית חצור
המועצה הדתית טבריה
המועצה הדתית טירת הכרמל
המועצה הדתית יבנאל
המועצה הדתית יבנה
המועצה הדתית יהוד
המועצה הדתית יסוד המעלה
המועצה הדתית יקנעם
המועצה הדתית ירוחם
המועצה הדתית ירושלים
המועצה הדתית כוכב יאיר
המועצה הדתית כפר יונה
המועצה הדתית כפר סבא
המועצה הדתית כפר תבור
המועצה הדתית כרמיאל
המועצה הדתית לוד
המועצה הדתית מבשרת ציון
המועצה הדתית מגדל
המועצה הדתית מגדל העמק
המועצה הדתית מזכרת בתיה
המועצה הדתית מטולה
המועצה הדתית מיתר
המועצה הדתית מנחמיה
המועצה הדתית מעלה אדומים
המועצה הדתית מעלות
המועצה הדתית מצפה רמון
המועצה הדתית נהריה
המועצה הדתית נווה מונסון
המועצה הדתית נס ציונה
המועצה הדתית נצרת עילית
המועצה הדתית נשר
המועצה הדתית נתיבות
המועצה הדתית נתניה
המועצה הדתית סביון
המועצה הדתית עכו
המועצה הדתית עמנואל
המועצה הדתית עפולה
המועצה הדתית ערד
המועצה הדתית עתלית
המועצה הדתית פרדס-חנה
המועצה הדתית פרדסיה
המועצה הדתית פתח תקווה
המועצה הדתית צפת
המועצה הדתית קדומים
המועצה הדתית קדימה
המועצה הדתית קצרין
המועצה הדתית קרית אונו
המועצה הדתית קרית ארבע
המועצה הדתית קרית אתא (המועצה הדתית כפר אתא)
המועצה הדתית קרית ביאליק
המועצה הדתית קרית גת
המועצה הדתית קרית טבעון
המועצה הדתית קרית ים
המועצה הדתית קרית יערים
המועצה הדתית קרית מוצקין
המועצה הדתית קרית מלאכי
המועצה הדתית קרית עקרון
המועצה הדתית קרית שמונה
המועצה הדתית קרני שומרון
המועצה הדתית ראש העין
המועצה הדתית ראש פינה
המועצה הדתית ראשון לציון
המועצה הדתית רחובות
המועצה הדתית רכסים
המועצה הדתית רמלה
המועצה הדתית רמת-גן
המועצה הדתית רמת השרון
המועצה הדתית רמת ישי
המועצה הדתית רעננה
המועצה הדתית שדרות
המועצה הדתית שלומי
המועצה הדתית תל-מונד
המועצה הדתית תל אביב-יפו
המועצה הישראלית לצרכנות
המועצה הישראלית לתרבות ואמנות
המועצה הלאומית למחקר ולפתוח אזרחי
המועצה הלאומית למניעת תאונות דרכים (חדל להיות מבוקר)
המועצה המייעצת לחינוך ערבי
המועצה המיעצת לפי חוק הנפט
המועצה הציבורית להנצחת החייל
המועצה הציבורית לסטטיסטיקה
המועצה לאזורי נמל חופשיים
המועצה לארכיאולוגיה
המועצה לאתרי הנצחה
המועצה לביקורת סרטים
המועצה לגנים לאומיים, שמורות טבע ואתרים לאומיים
המועצה לגפן היין בישראל
המועצה להנצחת מורשת יהדות ספרד והמזרח
המועצה להסדר ההימורים בספורט
המועצה להשכלה גבוהה
מועצה לחינוך ממלכתי דתי
מועצה ליחסי עבודה
המועצה לייצור ולשיווק אגוזי אדמה
המועצה לייצור ולשיווק בקר וצאן לבשר
המועצה לייצור ולשיווק דבש
המועצה לייצור ולשיווק זיתים
המועצה לייצור ולשיווק ירקות
המועצה לייצור ולשיווק כותנה
המועצה לייצור ולשיווק צמחי נוי
המועצה למוצרי עגבניות
המועצה למוצרי פרי הדר
המועצה למוצרי תירס
המועצה למחקר ולפיתוח אזורי
מועצה לספריות ציבוריות
מועצה לעניין הנצחת זכרם של מי שנשאו את משרת נשיא המדינה או ראש הממשלה
המועצה לענף החלב בישראל (ייצור ושיווק)
המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק)
המועצה לקולנוע
המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין
המועצה לשיווק פרי הדר
מועצה ציבורית לענייני האזרחים הוותיקים
מועצה ציבורית לענייני שוויון הזדמנויות בעבודה
מועצת ארכיונים עליונה
מועצת האזורים החופשיים לייצור בישראל
מועצת הבריאות
מועצת המים
מועצת העובדים הסוציאליים
מועצת הפירות (ייצור ושיווק)
מועצת הפסיכולוגים
מועצת הצמחים ייצור ושיווק
מועצת יועצי מס מייצגים
מועצת מוזיאונים
מועצת מקרקעי ישראל
מועצת רואי חשבון
מועצת שמאי מקרקעין
מורשה - מינהל קהילתי בע"מ
מורשת דורות - לפעילות תרבותית וחברתית (חדל להיות מבוקר)
מזכרת בתיה - מועצה מקומית
מזרעה - מועצה מקומית
מטה אשר - מועצה אזורית
מטה בנימין - מועצה אזורית
מטה יהודה - מועצה אזורית
המטה לביצוע הסדר הקבוצים בע''מ
מטולה - מועצה מקומית
מי אונו בע"מ
מי אזור דן אגודת מים שיתופית חקלאית בע"מ
מי אריאל בע"מ
מי אשקלון תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ
מי מודיעין בע"מ
מי נביעות חולון בע"מ
מי-נע - חברת המים והביוב של נצרת עילית בע"מ
מי נתניה 2003 בע"מ
מי רהט בע"מ - תאגיד מים וביוב
מי-רקת טבריה בע"מ
מי שבע - תאגיד המים והביוב לבאר שבע בע"מ
מינהל המחקר החקלאי
מינהל המלוות המשותפים לרשויות המקומיות
המינהל הקהילתי פסגת זאב
מינהל התרבות והאמנות
המינהל לבניה כפרית
מינהל מקרקעי ישראל
מינהל פיתוח הקרקע
מינהל קהילתי "גינות העיר" של השכונות רחביה, טלביה, המושבות, קטמון הישנה וניות (מינהל קהילתי מתה"ל)
מינהל קהילתי בוכרים גאולה
מינהל קהילתי בית צפאפא-שרפאת
מינהל קהילתי בקעה רבתי 2006 (תשס"ו)
מינהל קהילתי גילה ע"ש עדי יפה
מינהל קהילתי גנים ע"ש מ. ברסלר ושויאר בע"מ (מנהל קהילתי קריית מנחם)
מינהל קהילתי לב העיר ירושלים בע"מ
מינהל קהילתי ע"ש זיו מרכס בע"מ (מינהל קהילתי בית הכרם)
מינהל קהילתי ע"ש שאלתיאל (מנהל קהילתי תלפיות מזרח)
מינהל קהילתי רמות אלון
מינהל קהילתי רמת שלמה ירושלים
מינהל קהילתי שכונת הר נוף
מינהל קהילתי של הרובע היהודי בירושלים
מינהל קהילתי של השכונות: גבעת המבתר, הגבעה הצרפתית, צמרת הבירה ורמות אשכול
המינהלה להסדרים במגזר החקלאי
מינהלת פארק התעשייה קורן בע"מ
מית"ב מים תיעול וביוב בע"מ
מיתר - מועצה מקומית
מכבי שירותי בריאות
מכון בן צבי של יד בן צבי והאוניברסיטה העברית
המכון הארצי לתחבורה (חדל להיות מבוקר)
המכון הביולוגי - בית פנחס (כהן) חיפה
המכון הגיאולוגי
המכון הגיאופיסי לישראל (המכון למחקרי נפט וגיאופיסיקה)
מכון היהלומים הישראלי
מכון הייצוא הישראלי
המכון הישראלי לאריזה (חדל להיות מבוקר)
המכון הישראלי לחקר הנדסה ימית
המכון הישראלי ליין
המכון הישראלי למחקר הספנות והתעופה
המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה (המכון הישראלי לנפט ולאנרגיה)
המכון הישראלי לקרמיקה וסיליקטים (כולל את האיגוד למחקר קרמי)
מכון הנרייטה סאלד למחקר מדעי ההתנהגות (חדל להיות מבוקר)
המכון הפדגוגי למדעי הטבע
מכון התקנים הישראלי
מכון וינגייט לחינוך גופני ולספורט (מכון וינגייט לחינוך גופני ולספורט (אגודת חבר הנאמנים - קרן מכון וינגייט))
מכון וינגייט מלון הספורט בע''מ
מכון ויצמן למדע, רחובות
מכון טכנולוגי חולון - מ.ט.ח
המכון לבקרת איכות והדרכה לתעשיית המזון (חדל להיות מבוקר)
המכון להכשרה והשתלמות של עובדי חינוך והוראה (חדל להיות מבוקר)
המכון לטיהור מי שופכין, חיפה
המכון למדעים טכנולוגיה ואמנויות - חולון
המכון למוסיקה ישראלית
המכון למורשת דוד בן-גוריון
המכון לפריון העבודה והייצור (חדל להיות מבוקר)
המכון לתרבות ישראל - איברו אמריקה
מכון משה שרת
המכללה האקדמית אחוה באחריות אקדמית של אוניברסיטת בן גוריון
המכללה האקדמית אשקלון
המכללה האקדמית גליל מערבי, באחריות אקדמית של אוניברסיטת בר אילן
המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן
המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה
המכללה האקדמית להנדסה ירושלים
המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון
המכללה האקדמית ספיר
המכללה האקדמית עמק יזרעאל בע''מ
המכללה האקדמית של תל אביב-יפו
המכללה האקדמית תל-חי
מכללת בית ברל
מכללת צפת
מכללת תע''ש לאבטחה ולוט''ר
מכרות נחושת תמנע בע''מ (חדל להיות מבוקר)
ממ''ן - מסוף מטען נמל תעופה בן גוריון בע''מ (חדל להיות מבוקר)
מניב ראשון בע"מ
מנשה - מועצה אזורית
מסעדה - מועצה מקומית
מעיליה - מועצה מקומית
מעין החינוך התורני
מעינות העמקים בע"מ
מעלה - המרכז לציונות דתית
מעלה אדומים - עירייה
מעלה אדומים חברה לתכנון ופיתוח בערבון מוגבל
מעלה אפרים - מועצה מקומית
מעלה יוסף - מועצה אזורית
מעלה עירון - מועצה מקומית
מעלות-תרשיחא - עירייה
מעש יפו -מפעלי שיקום ותעסוקה בע''מ תל אביב
מפעל המים כפר סבא - אגודה חקלאית שיתופית בע''מ (חדל להיות מבוקר)
מפעל הפיס
המפעל להכשרת ילדי ישראל
מפעלי ים המלח בע''מ (חדל להיות מבוקר)
מפעלי תובלה בע''מ (חדל להיות מבוקר)
מפתן, מפעלי תעסוקה לנוער, ירושלים
מצדה, חברה לקידוחי נפט בע''מ (חדל להיות מבוקר)
מצפה רמון - מועצה מקומית
מקוה ישראל - כל ישראל חברים
מקורות אחזקות בע''מ
מקורות המוביל הארצי ונכסים בע''מ
מקורות חברת מים בע''מ
מקורות פיתוח וייזום בע''מ
מרגלית, מפעלי רמת גן לחינוך תיכוני בע''מ (חדל להיות מבוקר)
מרום הגליל - מועצה אזורית
מרחבים - מועצה אזורית
מרכז איגוד הת"תים ירושלים
מרכז אירגונים של ניצולי שואה בישראל
מרכז גני הילדים שע"י מרכז מעיין החינוך התורני בארץ ישראל
מרכז גריאטרי בית רבקה, פתח תקוה
מרכז גריאטרי ע"ש הרצפלד, גדרה
המרכז האוניברסיטאי אריאל, שומרון (המכללה האקדמית יהודה ושומרון באריאל)
המרכז האקדמי רופין
המרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים
המרכז הגריאטרי המשולב ע"ש שוהם, פרדס חנה-כרכור
המרכז הגריאטרי נתניה
המרכז הגריאטרי ראשון לציון
מרכז ההדרכה לספריות ציבוריות
מרכז ההסברה
המרכז הזואולוגי תל אביב - רמת גן בע''מ (הפארק הזואולוגי רמת-גן (1982))
מרכז החינוך העצמאי לת''ת ובתי ספר של אגודת ישראל ובלתי מפלגתיים
מרכז הירידים והקונגרסים בישראל בע''מ (יריד המזרח)
המרכז הישראלי לניהול (מי''ל)
המרכז הישראלי לעיצוב המוצר (חדל להיות מבוקר)
המרכז הישראלי לקידום תרבות האדם
מרכז הספורט הלאומי תל אביב בע''מ
המרכז הקהילתי האזורי שמואל הנביא בירושלים בע"מ
מרכז השיקום באר-שבע (חדל להיות מבוקר)
מרכז השלטון המקומי
מרכז לבריאות הנפש גהה, פתח תקוה
מרכז לבריאות הנפש לב השרון, נתניה
מרכז לבריאות הנפש מזרע, עכו
מרכז לבריאות הנפש ע"ש יהודה אברבנאל, בת ים
מרכז לבריאות הנפש שלוותה, הוד שרון
מרכז לבריאות הנפש, אתר איתנים, ירושלים
מרכז לבריאות הנפש, באר יעקב
מרכז לבריאות הנפש, באר שבע
מרכז לבריאות הנפש, טירת הכרמל
מרכז לבריאות הנפש, נס ציונה
מרכז לבריאות הנפש, שער מנשה
מרכז להנצחת זכרו של יצחק רבין
מרכז להנצחת זכרו של מנחם בגין
המרכז לחינוך הדתי בישראל
המרכז לחינוך טכנולוגי חולון
מרכז לחינוך תורני - ישיבת זכרון יעקב
המרכז לחינוך תורני למורשת יהדות המזרח
מרכז לטיפוח החינוך החרדי
מרכז למורשת הדרוזים
המרכז למורשת ירושלים ע''ש זאב ז'בוטינסקי
המרכז למחקר בכלכלה חקלאית, רחובות
המרכז למחקר גרעיני נחל שורק (ממ''ג)
מרכז למיפוי ישראל (מדידות)
מרכז לקהילה ולהתחדשות השכונות בקטמון ירושלים בע"מ (מינהל קהילתי קטמון ח'-ט')
המרכז לשיקום אסירים משוחררים ירושלים
מרכז לשיקום עיוורים בנגב
המרכז לשירותי התנדבות
מרכז מעיין החינוך התורני בארץ ישראל
מרכז קהילתי באור יהודה ע"ש פירסט ופרלמן בע"מ
מרכז קהילתי גוננים
מרכז קהילתי נוה יעקב
מרכז קהילתי סאלי ופיליפ ליאון בע"מ (מינהל קהילתי קרית יובל)
מרכז קהילתי ע"ש גרוס רוממה בע"מ
מרכז קהילתי ע"ש רוס (מינהל קהילתי גבעת שאול)
מרכז רפואי ע"ש א. וולפסון, חולון
מרכז רפואי ע"ש אסף הרופא, צריפין, באר יעקב
מרכז רפואי ע"ש בני ציון, חיפה
מרכז רפואי ע"ש ברזילי, אשקלון
מרכז רפואי ע"ש ד"ר ח. שיבא, תל השומר, רמת גן
מרכז רפואי ע"ש הלל-יפה, חדרה
מרכז רפואי ע"ש סורוקה, באר שבע
מרכז רפואי ע"ש ספיר, מאיר, כפר סבא
מרכז רפואי ע"ש רבין, קמפוס בילינסון, פתח תקוה (בית החולים בילינסון)
מרכז רפואי ע"ש רבין, קמפוס גולדה (השרון), פתח תקוה (בית החולים גולדה - השרון)
מרכז רפואי ע"ש רמב"ם, חיפה
מרכז רפואי עירוני-ממשלתי ע"ש א. סואסקי, תל אביב-יפו
מרכז רפואי שערי צדק (בית החולים שערי צדק ירושלים) (חדל להיות מבוקר)
מרכז שיקום מגדל אור בקריית חיים
מרכז תיירות ונופש ונוער, חיפה בע''מ
משגב - מועצה אזורית
משהד - מועצה מקומית
משטרת ישראל
המשקם - לתעסוקת קשישים בעלי כושר עבודה מוגבל בישראל בע''מ
משרד האוצר
משרד האנרגיה והמים
משרד הביטחון
משרד הבינוי והשיכון
משרד הבריאות
משרד ההסברה והתפוצות
משרד החוץ
משרד החינוך (משרד החינוך, התרבות והספורט)
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
משרד הכלכלה
משרד המדע והטכנולוגיה (משרד המדע, התרבות והספורט)
משרד המשנה לראש הממשלה
משרד המשפטים
משרד הפנים
משרד הרווחה והשירותים החברתיים (משרד הרווחה)
משרד התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים (משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, משרד התחבורה)
משרד התיירות
משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה
משרד התקשורת
משרד התרבות והספורט
משרד התשתיות הלאומיות
המשרד לאזרחים ותיקים
המשרד לביטחון פנים
המשרד להגנת הסביבה
המשרד לנושאים אסטרטגיים
המשרד לענייני מודיעין
המשרד לפיתוח הנגב והגליל
המשרד לקליטת העלייה
המשרד לשירותי דת
משרד ראש הממשלה
מתימו''פ - מרכז התעשייה הישראלית למחקר ופיתוח

לראש הרשימה

 

נ
הנאמן הציבורי - נאמנות התיאטרון הלאומי הבימה
נאמנות התיאטרון הלאומי "הבימה" אגודה הדדית בע''מ
נאמנות לפיתוח כלכליי ושיקום פליטים
נאמני קרן לקידום מפגרים
נאמני קרן סם סיגל ליתומים
נגב סטאר בע''מ (חדל להיות מבוקר)
נהריה - עירייה
נווה מדבר - מועצה אזורית (אבו בסמה)
נוער עובד - מקצוע ועבודה ליד הסתדרות הנוער העובד והלומד
נוער שלום עכשיו
נחל שורק - מועצה אזורית
נחף - מועצה מקומית
נכסי ההסתדרות (נדל''ן) בע''מ
נכסי חייל (נ''ח)
נכסים מ.י. בע''מ
נמל אילת בע''מ
נמל אשדוד בע''מ
נמל חיפה בע''מ
נס ציונה - עירייה
נציבות כבאות והצלה
נציבות שירות המדינה
נצרת - עירייה
נצרת עילית - עירייה
נשר - עירייה
נתיבות - עירייה
נתיבי הגז הטבעי לישראל בע''מ
נתיבי ישראל - החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ (מעצ - החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ, מחלקת עבודות ציבוריות - מע"צ)
נתניה - עירייה

לראש הרשימה

 

ס
סאג'ור - מועצה מקומית
סאן דור נתיבי אויר בינלאומיים בע''מ (חדל להיות מבוקר)
סביון - מועצה מקומית
סח'נין - עירייה
ספקטרום כימיקלים בע''מ (חדל להיות מבוקר)
הספרייה הלאומית בע"מ (בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי)
הספריה המרכזית לעיוורים, כבדי-ראיה ומוגבלים (הספריה לעיוורים בנתניה)
סקו''פ - סינמה קפה ופוליטיקה

לראש הרשימה

 

ע
עג'ר - מועצה מקומית (אל עג'ר, ע'ג'ר)
עומר - מועצה מקומית
עזרא - תנועת הנוער החרדי בארץ ישראל
עזרה ובצרון - חברה לשיכון בע''מ
עזתה - מועצה אזורית
עטרת כוהנים
עילבון - מועצה מקומית
עילוט - מועצה מקומית
עין מאהל - מועצה מקומית
עין נטפים מפעלי מים וביוב אילת בע"מ
עין קיניה - מועצה מקומית
עיר כרמל - עירייה (עוספיא, דלית אל כרמל) (חדל להיות מבוקר)
עכו - עירייה
העמותה לביסוס הרעיון הציוני בישראל וקדום מדיני
העמותה להנצחת זיכרה של גולדה מאיר
עמותה למינהל קהילתי ולפיתוח בית חנינא
העמותה לקידום שכונת א-טור (מנהל קהילתי א-טור)
העמותה לתכנון, פיתוח ושימור אורבני - ירושלים
העמותה לתרבות הפנאי חדרה
עמותת דיור ומשען
עמותת ידידי המרכז הרפואי ע"ש סוראסקי בתל-אביב-יפו
עמותת מכללה אקדמית הדסה
עמיגור (חדל להיות מבוקר)
עמידר, החברה הלאומית לשיכון בישראל בע''מ (עמידר, החברה הלאומית לשיכון עולים בישראל בע''מ)
עמינדב
עמנואל - מועצה מקומית
עמק הירדן - מועצה אזורית (כנרת)
עמק המעיינות - מועצה אזורית (בקעת בית שאן, מנחמיה)
עמק חפר - מועצה אזורית
עמק יזרעאל - מועצה אזורית
עמק לוד - מועצה אזורית
ענבל חברה לביטוח בע''מ
עספייא - מועצה מקומית
עפולה - עירייה
עציון - שירותי הובלה משותפים (חדל להיות מבוקר)
עראבה - מועצה מקומית
ערבות הירדן - מועצה אזורית
ערד - עירייה
ערים, חברה לפיתוח עירוני בע''מ
ערערה - מועצה מקומית
ערערה בנגב - מועצה מקומית
עשות אשקלון תעשיות בע''מ

לראש הרשימה

 

פ
פ.מ.א (פיתוח משאבי אנרגיה) בע''מ (חדל להיות מבוקר)
פארק אריאל שרון בע"מ
פורדיס - מועצה מקומית
פי גלילות מסופי נפט וצינורות בע''מ
פיס אוטומציה
פיתוח מזרח ירושלים בע''מ
פיתוח מעלות-תרשיחא (1989) חברה בע"מ
פלאינדנט בע''מ (חדל להיות מבוקר)
פלאפון תקשורת בע''מ (חדל להיות מבוקר)
פלג הגליל, החברה האזורית למים וביוב בע"מ
פסוטה - מועצה מקומית
פקיעין (בוקייעה) - מועצה מקומית
פרדס חנה - כרכור - מועצה מקומית
פרדסיה - מועצה מקומית
פרזות, חברה ממשלתית עירונית לשיכון ירושלים בע''מ (פרזות, החברה הממשלתית עירונית לשיכון משכנות עוני ירושלים בע''מ)
פריקלס ים המלח בע''מ (חדל להיות מבוקר)
פתח תקווה - עירייה
פתחיה - מוסדות לחינוך מיוחד

לראש הרשימה

 

צ
צבא ההגנה לישראל (צה''ל)
צו ההקדשות לצרכי צדקה (קרן חיים בן נוח) (חדל להיות מבוקר)
צוות - אגודת חיילים משוחררים משרות קבע בצה''ל
צורן-קדימה - מועצה מקומית
צים חברת השיט הישראלית בע''מ (חדל להיות מבוקר)
צפע חברה בע''מ (חדל להיות מבוקר)
צפת - עירייה

לראש הרשימה

 

ק
ק.א.ל. -קווי אויר למטען בע''מ
קדומים - מועצה מקומית
קו מוצרי דלק בע''מ
קופת חולים לעובדים לאומיים של הסתדרות העובדים הלאומיים בארץ ישראל
קופת חולים מאוחדת
קופת חולים מכבי
קישון - מועצה אזורית (חדל להיות מבוקר)
קלוב התעופה לישראל (חדל להיות מבוקר)
קלמזין בע''מ (חדל להיות מבוקר)
קלנסואה - עירייה
קציר חריש - מועצה מקומית
קצרין - מועצה מקומית
הקריה למחקר גרעיני בנגב (הקמ''ג)
קרית אונו - עירייה
קרית ארבע - מועצה מקומית
קרית אתא (כפר אתא, קרית בנימין) - עירייה
קרית ביאליק - עירייה
קרית גת - עירייה
קרית טבעון - מועצה מקומית
קרית ים - עירייה
קרית יערים - מועצה מקומית
קרית מוצקין - עירייה
קרית מלאכי - עירייה
קרית עקרון - מועצה מקומית
קרית שמונה - עירייה
קרן איזון לדמי מים (חדל להיות מבוקר)
קרן אשקלון
קרן ברל כצנלסון
קרן ג'נרלי
קרן גמול השתלמות למורים תיכוניים, סמינרים ומפקחים בע''מ
קרן גרמניה - ישראל למחקר ופיתוח מדעי
קרן דו לאומית לחקר ולפתוח תעשייתי ארה''ב - ישראל
קרן דיור בספר (חדל להיות מבוקר)
קרן הגמלאות של עורכי הדין בישראל בע''מ
קרן ההלואות לסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה
קרן ההלואות לשיפורים במעונות פרטיים למפגרים
קרן החינוך לתורה
קרן החינוך עבור מתיבתות ושעות נוספות ע''ש סטפן קליין
הקרן הלאומית למדע
קרן המדע הדו-לאומית של ארה''ב וישראל
הקרן המרכזית לפיתוח שירותים למפגר ברשויות המקומיות
הקרן המרכזית לקידום ופיתוח שירותי רווחה (חדל להיות מבוקר)
קרן הרבנות הראשית
קרן הרברט רוזן
קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח
קרן השתלמות לביוכימאים ומיקרוביולוגים בע''מ (ק.ס.מ)
קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים בע''מ
קרן השתלמות למהנדסים בע''מ (חדל להיות מבוקר)
קרן השתלמות למורים העל יסודים
קרן השתלמות למורים וגננות
קרן השתלמות למשפטנים בע''מ
קרן השתלמות לעובדי מדינה בדירוג האחיד בע''מ
קרן השתלמות לעובדים סוציאלים בע''מ (ק.ל.ע)
קרן השתלמות לרוקחים בע''מ
קרן השתלמות לשופטים בע''מ
קרן התרבות מוסדות ומפעלי דגל ישראל
קרן וולף
קרן חינוך אל המעיין
קרן ידע הנדסי-אקדמי
קרן ידע לאקדמאים במח''ר
קרן ידע להנדסאים וטכנאים
קרן ידע לעובדי הוראה (הקרן לקידום מקצועי)
קרן ילדנו מרכז תקוותנו
קרן לאזרוס הול (חדל להיות מבוקר)
קרן לב''י
קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע''מ
הקרן לדיאליזה ביתית
הקרן לטיפול בחסויים
הקרן למורשת הכותל המערבי
קרן למחקר ולפיתוח חקלאי של ארה''ב וישראל
קרן למניעת זיהום מי ים
הקרן למפעלי שיקום למוגבלים
קרן לעזרת הסופר ואיש המדע
הקרן לפיתוח נהריה
הקרן לפיתוח שרותים לטובת הנכים
קרן לקליטת החייל המשוחרר
הקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל
הקרן לרכישת מכשירי כליה מלאכותית לטיפול ביתי
קרן לשמירת הנקיון
קרן מחקרים רפואיים ופיתוח תשתיות למען שרותי הבריאות
קרן מרטין ומטילדה יעקובוביץ - נירנברג (חדל להיות מבוקר)
קרן מרכזית לצרכי צדקה בישראל (חדל להיות מבוקר)
קרן נאמנות לאכסניות נוער בישראל
קרן נאמנות לפיתוח שירותיים פסיכיאטריים
קרן סאוויל לקידום המפתנים בישראל
קרן פיצויים לנפגעים שסייעו באכיפת החוק
קרן פנחס רוזן למחקר משפטי (חדל להיות מבוקר)
קרן "צופיה" ע''ש ד''ר סופיה רגולסקי
קרן קדומים לפיתוח
קרן קיסריה אדמונד בנימין דה רוטשילד
קרן שמחה שטרק (חדל להיות מבוקר)
קרן תל-אביב לפיתוח
קרנות השוטרים בישראל בע''מ
קרני שומרון - מועצה מקומית
קרנית - קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים (קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים) (חדל להיות מבוקר)
קרתא - חברה לפיתוח מרכז ירושלים בע''מ

לראש הרשימה

 

ר
ר.פ.ד.ל בע''מ (חדל להיות מבוקר)
ראמה - מועצה מקומית
ראש העין - עירייה
ראש פינה - מועצה מקומית
ראשון לציון - עירייה
הרבנות הראשית לישראל
רהט - עירייה
רותם דשנים בע''מ (חדל להיות מבוקר)
רחובות - עירייה
ריינה - מועצה מקומית
רכבת ישראל בע"מ
רכסים - מועצה מקומית
רמות השבים - מועצה מקומית (שולב במועצה האזורית דרום השרון)
רמלה - עירייה
רמת גן - עירייה
רמת השרון - עירייה
רמת חובב - מועצה מקומית תעשייתית
רמת ישי - מועצה מקומית
רמת נגב - מועצה אזורית
רמת שפט - ליוזמות בניה בירושלים
רעננה - עירייה
רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ (רפאל - רשות לפיתוח אמצעי לחימה בע"מ)
רשות הגז הטבעי
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים
הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
הרשות הלאומית לתרבות יידיש
הרשות הלאומית לתרבות לאדינו
רשות המיסים בישראל (אגף מס הכנסה ומיסוי מקרקעין ; אגף המכס והמע"מ)
הרשות הממשלתית למים ולביוב (הרשות לשירותים ציבוריים - מים וביוב)
רשות הנמלים והרכבות (חדל להיות מבוקר)
רשות הספנות והנמלים
הרשות העירונית למאבק בהתמכרויות ואלימות אשדוד
רשות העתיקות
רשות הפיתוח (חדל להיות מבוקר)
רשות השידור
רשות השנייה לטלוויזיה ורדיו
רשות התעופה האזרחית
רשות לבינוי ולפינוי של אזורי שיקום
הרשות להגבלים עסקיים
הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן
הרשות לחינוך והכשרה ימיים
הרשות למלחמה בסמים
הרשות לעסקים קטנים ובינוניים בישראל
הרשות לפיקוח חקלאי
הרשות לפיתוח הגליל
הרשות לפיתוח החולה בע''מ (חדל להיות מבוקר)
הרשות לפיתוח הנגב
הרשות לפיתוח ולקידום התרבות, התיירות וקשרי החוץ של ירושלים
הרשות לפיתוח ירושלים
הרשות לשיקום האסיר
הרשות לשירותים ציבוריים - חשמל
הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים (רשות שמורות הטבע והגנים הלאומיים ; מצדה רכבת כבלים בע''מ )
רשות נאות מרפא (חדל להיות מבוקר)
רשות נחל הירקון
רשות נחל הקישון
רשות ניירות ערך
רשות ניקוז גליל מערבי (רשות ניקוז חבל אשר)
רשות ניקוז ים המלח (רשות ניקוז תמר)
רשות ניקוז ירדן דרומי (רשות ניקוז בקעת בית שאן, רשות ניקוז גלבוע)
רשות ניקוז ירקון (רשות ניקוז איילון שורק, רשות ניקוז יובלי הירקון, רשות ניקוז מורד נחל איילון)
רשות ניקוז כנרת (רשות ניקוז מרום הגליל)
רשות ניקוז כרמל (רשות ניקוז חוף כרמל, רשות ניקוז נחל תנינים)
רשות ניקוז נחל קישון (רשות ניקוז עמק זבולון, רשות ניקוז קישון-יזרעאל)
רשות ניקוז נעמן (חדל להיות מבוקר)
רשות ניקוז עמק הירדן (חדל להיות מבוקר)
רשות ניקוז ערבה (רשות ניקוז אילת, רשות ניקוז ערבה תיכונה)
רשות ניקוז שורק-לכיש (רשות ניקוז מטה יהודה, רשות ניקוז נחל לכיש)
רשות ניקוז שיקמה-בשור (רשות ניקוז בשור)
רשות ניקוז שרון (רשות ניקוז נחל אלכסנדר, רשות ניקוז נחל חדרה, רשות ניקוז נחל פולג)
רשות שדות התעופה
רשת גני ילדים של אגודת ישראל

לראש הרשימה

 

ש
ש.ר.א.ל. - שרותים ואספקה לרפואה בע''מ
שבי ציון - מועצה מקומית (שולב במועצה האזורית מטה אשר)
שבלי-אום אל גנם - מועצה מקומית
שגב-שלום - מועצה מקומית
שדרות - עירייה
שה''ם, שירותי הים בע''מ (חדל להיות מבוקר)
שוהם - מועצה מקומית
שומרון - מועצה אזורית
שור-ואן הקרנות בע''מ (חדל להיות מבוקר)
שח''מ שירותים חשמליים מכניים, חברת בת של מקורות חברת מים בע''מ
שינוע -חברה להנצלה ושירותי ים בע''מ
שירות ההדרכה והמקצוע (שה''ם)
השירות המטאורולוגי
שירות התעסוקה
השירות למפגר
שירות עיבודים ממוכנים (שע''ם)
שירותי בריאות כללית (קופת חולים של ההסתדרות הכללית של העובדים בא''י)
שירותי טנקרים בע''מ (חדל להיות מבוקר)
שירותי נפט בע''מ
שירותים וטרינריים
שכונת קוטג'ים בשועפט
שלומי - מועצה מקומית
שלטון בית''ר
שמנים בסיסיים חיפה בע''מ (חדל להיות מבוקר)
שנקר - בית ספר גבוה להנדסה ולעיצוב (בית הספר הגבוה למדעי הטקסטיל והאופנה ע''ש שנקר)
שעב - מועצה מקומית
שער הנגב - מועצה אזורית
שערי ציון - דיור לקהל החרדי
שפיר - מועצה אזורית
שפרעם - עירייה
שק''ם בע''מ (חדל להיות מבוקר)
שקמונה חברה ממשלתית - עירונית לשיקום הדיור בחיפה בע"מ (חברה ממשלתית עירונית לשיקום משכנות עוני חיפה בע''מ)

לראש הרשימה

 

ת
ת.מ.מ תעשיות מזון מטוסים (נמל תעופה בן גוריון) בע''מ (חדל להיות מבוקר)
תאגיד המים והביוב האזורי - אלעין בע"מ
תאגיד מעיינות הדרום בע"מ
תודעה - רשת ארצית להאדרת היהדות
תור אויר ישראל בע''מ (חדל להיות מבוקר)
תורה וחסד - מרכז רוחני עולמי לעזרה וסעד
התזמורת הסימפונית ירושלים, רשות השידור
תיאטרון עירוני חיפה בע''מ
תל אביב-יפו - עירייה
תל מונד - מועצה מקומית
תל שבע - מועצה מקומית
תמי (א.י.מ.י) מכון למחקר ולפיתוח (חדל להיות מבוקר)
תמר - מועצה אזורית
תמר - תאגיד מים רמלה בע"מ
תמרה - עירייה (טמרה)
תנועת הנוער בני חיל
התנור - מפעלי מים ביוב וניקוז מטולה בע"מ
תעוש אזורי פיתוח בע''מ (חדל להיות מבוקר)
תערוכות ישראל, חיפה בע''מ
התעשייה האווירית לישראל בע''מ
התעשייה האווירית לישראל, רכישות בע''מ
התעשייה הצבאית לישראל בע''מ (תע''ש)
תפן - מועצה מקומית תעשייתית
תרכובות ברום בע''מ (חדל להיות מבוקר)
תש''ת - חברה למפעלי תיירות ושרותי תעופה בע''מ (חדל להיות מבוקר)
תשתיות נפט ואנרגיה בע''מ
"תשתית" החברה להתחדשות עירונית באשדוד בע"מ

לראש הרשימה