facebook

לפצח את האתגר: נציבות תלונות הציבור קיימה האקתון ראשון מסוגו (18.5.23)

נציבות תלונות הציבור שבמשרד מבקר המדינה הזמינה סטודנטים מרחבי הארץ ומתחומי דעת שונים להציע פתרונות טכנולוגיים שיאפשרו לילדים ולבני נוער להכיר את הנציבות ולהיעזר בשירותיה

סטודנטים וסטודנטיות ממוסדות להשכלה גבוהה מרחבי הארץ, ומתחומי דעת שונים, הגיעו השבוע (16.5.23) למשרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור בירושלים - כדי להשתתף בהאקתון ראשון מסוגו. הסטודנטים התכנסו לחשיבה משותפת בצוותי עבודה, אפיון והצגת פתרון לאתגר שהוצב בפניהם - כיצד לחבר בין הנציבות לבין אוכלוסיית הילדים והנוער, כיצד להכיר להם את הנציבות ופועלה ולעודד אותם לפנות ולהיעזר בשירותי הנציבות עבורם ועבור הסובבים אותם.

במשך כשש שעות למדו חמשת הצוותים על הנציבות ודרכי עבודתה ודנו בפתרונות טכנולוגיים ישימים ויצירתיים. לאורך היום ליוו את הצוותים מנטורים מבין עובדי ועובדות נציבות תלונות הציבור וכן קיבלו סיוע מאגף המחשוב וממומחי הנתונים של הנציבות. בשיאו של היום הציגו הצוותים את תוצרי עבודתם מול צוות השיפוט, עובדי הנציבות והצוותים המתחרים.

צוות השיפוט שבו ישבו מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור מתניהו אנגלמן, מנהלת הנציבות עו"ד ד"ר אסתר בן חיים, מנהל אגף טכנולוגיות דיגיטליות ומידע ירון איזנשטיין, ומנהל אגף א' בנציבות תלונות הציבור תדהר אופיר, בחן את העבודות ובחר את הצוותים הזוכים.

אחייה שניידר, יאיר כהן, דניאל בויאנז'ו ונדב אוקסנבורג, סטודנטים למדעי המחשב באוניברסיטת בר אילן - חברי הצוות "Ctrl + Alt + Elite" - זכו במקום הראשון על הצגת רעיון שמשלב בין דרכי העלאת המודעות של בני הנוער לנציבות ועבודתה לבין פישוט דרכי הפנייה לנציבות באופן מותאם טכנולוגית לילדים ולנוער.

טל ענבר, יותם הרפה, ודנה רונן דלרוזה, סטודנטים ליזמות ולמנהל עסקים באוניברסיטת רייכמן - חברי הצוות "דור העתיד" - זכו במקום השני על הצגת הצעות להרחבת השימוש ברשתות החברתיות, שדרוג אתר המשרד והתאמת דרכי ההגשה של התלונות לילדים ולנוער.

אושרי קמחי, אושר אריה ועמית וקסלר, סטודנטים למדעי המחשב ומדעי הטבע באוניברסיטת בן גוריון בנגב - חברי צוות ה"המדמחיסטים" - זכו במקום השלישי על הצגת פתרון הוליסטי להנגשת הנציבות לילדים ולנוער - "נציבוteens". 

מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור בירך את הצוותים, ציין כי הם הציגו תוצרים מעניינים ומנקודות מבט מגוונות והוסיף כי כל הצוותים שהשתתפו העלו תובנות רבות שישולבו בעשייה. המבקר הוסיף עצה לצוותים על החשיבות שבהצגת הרעיונות שלהם בצורה ברורה ומשכנעת.

מנהלת הנציבות אמרה בדברי סיכום היום כי הצוותים הביאו תוצרים יפים ומפתיעים ורעיונות טובים שהנציבות תשמח לאמץ. "אתם השגרירים שלנו", ציינה.