facebook

סיוע לאזרח ותיק בקבלת אות מלחמת הקוממיות

בעקבות התערבות נציבות תלונות הציבור קיבל המתלונן את אות מלחמת הקוממיות

 

המתלונן פנה אל הנציבות בתלונה על המחלקה לאותות ועיטורים במשרד הבטחון, על כך שלא נענתה לבקשתו לקבל את אות מלחמת הקוממיות.

המתלונן פנה מספר פעמים בנדון וצירף תיעוד על השתתפותו במלחמת השחרור, אך פניותיו לא נענו.

בעקבות התערבות הנציבות, תוך פרק זמן קצר נמסר לנו כי מבדיקה שנערכה מול צה"ל נמצא כי המתלונן אכן זכאי לאות מלחמת הקוממיות וכי זה יישלח אליו בהקדם.

המתלונן אישר כי קיבל את האות והודה לנו על הטיפול המהיר.