facebook

דוח שנתי 59ב לשנת 2008 ולחשבונות שנת הכספים 2007

שער ותוכן ענייניםwordpdf
תקצירwordpdf
סוג הפרסום דוחות שנתיים
מספר קטלוגי 959/1-2009
תאריך פרסום 06/5/2009
מספר ISSN 0334-9713

דוח מבקר המדינה 59ב כולל 63 פרקים העוסקים בפעילותם של משרדי הממשלה והגופים הציבוריים במדינת ישראל. היקפו הרחב של הדוח - המצטרף לדוחות נוספים העוסקים במערכת הביטחון, בשלטון המקומי, במימון מפלגות ומערכות בחירות בהן ה"פריימריז", ולדוחות בנושאים מיוחדים - מצביע על המשך המגמה של הרחבת פעילות משרד מבקר המדינה, הן מבחינת תוכני הביקורת והן מבחינת מספר הגופים המבוקרים. מגמה זו תימשך גם בשנים הבאות, בהתאם למדיניות משרד מבקר המדינה ובהמשך להחלטת ועדת הכספים של הכנסת על הגדלת כוח האדם המקצועי במשרד.

הנושאים שמשרד מבקר המדינה עוסק בהם נוגעים לכל היבטי החיים של תושבי המדינה ולכלל האוכלוסיות המתגוררות בה. במסגרת זו הקדיש השנה המשרד מאמצים לבדיקת ההיערכות הלאומית להתמודדות עם מחסור בחשמל. הביקורות שנערכו בתחום זה העלו ליקויים חמורים שבעטיים נקלע משק החשמל למשבר שילך ויחריף בשנים הקרובות. חובתם של הממשלה ושל כל גורמי הביצוע העוסקים בנושא לפעול בהקדם ליישום ההחלטות בנושא זה ולתיקון הליקויים.

תחום המחשוב ומערכות המידע בשירות הציבורי נוגע במישרין לשירות שנותנת המדינה לאזרחיה. משרד מבקר המדינה בחן...

הגופים המבוקרים בפרק

 • המשרד לביטחון הפנים - משטרת ישראל
 • רשות המיסים בישראל
 • משרד המשפטים - פרקליטות המדינה
 • מינהל מקרקעי ישראל (ממ"י)
 • משרד הפנים
 • משרד האוצר
 • משרד המשפטים
 • משרד הביטחון
 • משרד ראש הממשלה
 • צבא ההגנה לישראל (צה"ל)
 • משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

מילות מפתח

 • הרשות לאיסור הלבנת הון
 • אירגוני פשיעה
 • הגנה על עדים
 • בנייה בלתי חוקית
 • אכיפה
 • פיקוח
 • פלישה לקרקעות
 • משרד הרישוי
 • תיקון ליקויים
 • שיטת ניקוד
 • רישיון נהיגה
 • אכיפה משטרתית
 • נהיגה זמן פסילה
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf

הגופים המבוקרים בפרק

 • נציבות שרות המדינה
 • משרד האוצר
 • משרד הפנים
 • משרד המשפטים
 • בנק ישראל
 • רשות המיסים בישראל
 • אגף המכס ומע"מ
 • משרד האוצר - אגף החשב הכללי
 • בנק החקלאות לישראל בע"מ
 • רשות החברות הממשלתיות
 • משרד החקלאות ופיתוח הכפר
 • חברת נמל חיפה בע"מ
 • חברת נמל אשדוד בע"מ
 • חברת נמל אילת בע"מ
 • משרד הבינוי והשיכון
 • " עמידר, החברה הלאומית לשיכון בישראל בע""מ
 • חלמיש חברה ממשלתית עירונית לדיור ולשיקום ולהתחדשות שכונות בתל-אביב יפו בע"מ
 • מינהל מקרקעי ישראל (ממ"י)
 • עיריית תל אביב-יפו
 • משרד הבריאות
 • שירותי בריאות כללית
 • המועצה להשכלה גבוהה
 • משרד המשפטים - רשם העמותות
 • המוסד לביטוח לאומי
 • משרד התעשייה, מסחר ותעסוקה
 • מגן דוד אדום בישראל בע"מ
 • משרד הביטחון
 • המשרד להגנת הסביבה
 • משרד החוץ
 • משרד החינוך
 • עיריית ירושלים
 • החברה למתנ"סים - מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ
 • החברה להגנת הטבע
 • רשות שמורות הטבע והגנים הלאומיים
 • המשרד לפיתוח הנגב והגליל
 • משרד ראש הממשלה
 • "משרד המדע והטכנולוגיה
 • משרד התרבות והספורט
 • החברה הממשלתית לתיירות
 • הרשות לפיתוח הגליל
 • הרשות לפיתוח הנגב
 • המשרד לקליטת עלייה
 • משרד הרווחה והשירותים החברתיים
 • הרבנות הראשית לישראל
 • המועצה הדתית חיפה
 • המועצה הדתית ירושלים
 • המועצה הדתית ראשון לציון
 • המשרד לשירותי דת
 • אגד אגודה שתופית לתחבורה בישראל בע"מ
 • משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
 • חברת נמלי ישראל - פיתוח ונכסים בע"מ
 • משרד התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים
 • רשות הספנות והנמלים
 • משרד התיירות
 • משרד התשתיות הלאומיות
 • מעצ - החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ
 • ענבל חברה לביטוח בע"מ
 • המכון הגיאולוגי
 • רשות לשרותים ציבוריים - חשמל
 • חברת החשמל לישראל בע"מ
 • הרשות לשירותים ציבוריים - חשמל
 • המכון הגיאופיסי לישראל
 • חקר ימים ואגמים לישראל בע"מ

מילות מפתח

 • תיקון ליקויים
 • גנזך המדינה
 • איתור נכסים
 • חבות אקטוארית
 • מינהלת הגמלאות
 • ועדת הפשרות
 • הסכם פשרה
 • ממשל זמין
 • תהיל"ה
 • שירות התשלומים הממשלתי
 • שירות הטפסים
 • גבייה
 • הפרטה
 • חוק החברות הממשלתיות
 • מקרקעין
 • הסכמי פרישה
 • שירות עיבודים ממוכנים (שע''ם)
 • מייצגי נישומים
 • מערך מחשוב
 • טובין
 • הברחה
 • סמים / אלכוהול
 • נמל תעופה בן גוריון (נתב''ג)
 • חסרי דיור
 • ריבית
 • משכנתאות
 • הסדר פינוי
 • פינוי הקרקע
 • מבנה ארגוני
 • הסוכנות היהודית
 • דמי חבר
 • מועצה אזורית גליל עליון
 • מועצה אזורית עמק הירדן
 • בנייה מרוכזת
 • מגרשים
 • הרשאות
 • מבני ציבור
 • זכויות מקרקעין
 • כח אדם
 • פריפריה
 • מבנה שכר
 • מקצועות הבריאות
 • ההסתדרות הרפואית בישראל
 • איגודי רופאים
 • קופות החולים
 • בתי חולים
 • שכר
 • רופאים
 • תנאי העסקה
 • זמני המתנה
 • מלוניות
 • חוק חובת המכרזים
 • הנהלה
 • ניגוד עניינים
 • מכסת שעות
 • שיבא
 • סוראסקי
 • התקשרויות
 • מכון לואיס
 • ניהול פרוייקטים
 • מתקנים
 • חברות רדיו-טלפון נייד (רט''ן)
 • שידור
 • תקן כח אדם
 • מצבת עובדים
 • ועדות מינויים
 • מינהלה לחינוך ירושלים
 • תכנון
 • כיתות
 • הפקעת קרקעות
 • מחסור
 • עובדי קבלן
 • קידום תרבות ואמנות בשכונות
 • הוועדה לקידום פרוייקטים
 • מוסדות חינוך מוכרים
 • גני ילדים
 • תקציב
 • אגודת ישראל
 • בית יעקב
 • תשלומי הורים
 • חינוך חרדי
 • מקרי מוות בטיולים
 • סיורים בירושלים
 • המזכירות הפדגוגית
 • יישום הנחיות
 • מפקחים מרכזים
 • ייצוא מספוא וסחר
 • צו הפיקוח על מצרכים ושירותים
 • מימון פרוייקטיםתכנית אסטרטגית
 • מינויים
 • מבחני תמיכה כמותיים
 • תמיכה בתרבות הערבית
 • מלגות
 • הגנת הפרטיות
 • מרשם האוכלוסין
 • מס בולים
 • אכלוס עולים קשישים
 • יחסי עובד מעביד
 • מעונות
 • הכשרה מקצועית
 • סדרי פיקוח
 • שילוב בקהילה
 • הדרכת סגל
 • מזכירות הממשלה
 • מעונות חוסים
 • פיקוח ובקרה
 • כשרות
 • בד"צים
 • אגרות
 • שירותי קבורה
 • בתי עלמין
 • חברה קדישא
 • פיקוח כספי ומנהלי
 • שמיטה
 • תוצרת חקלאית
 • חקלאים
 • היתר מכירת קרקע
 • מחירי תוצרת למהדרין
 • תחבורה ציבורית
 • מפעילים
 • הסדרי פרישה
 • אבטחה
 • דוחות כספיים
 • רפורמה
 • קידום תחרות
 • בולענים
 • תכנון אזורי
 • שיווק קרקעות
 • מועצה אזורית תמר
 • מועצה אזורית מגילות
 • הפרטה בקיבוצים
 • אגודות שיכון
 • טיפול בתלונות
 • מכללות
 • ביקוש במשק
 • מקבלי דיפלומות
 • אישור מגמות
 • זיהום אוויר
 • תחנות כוח
 • מחסור בחשמל
 • שימור אנרגיה
 • אנרגיה מתכלה
 • אנרגיה מתחדשת
 • צריכת חשמל
 • דירקטוריון
 • ניהול נכסים
 • עלויות
 • סדרי ניהול ובקרה
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf

הגופים המבוקרים בפרק

 • חברה למפעלי כלכלה ותרבות לעובדי המדינה בע"מ
 • משרד האוצר
 • מינהל מקרקעי ישראל (ממ"י)
 • רשות החברות הממשלתיות
 • המוסד לביטוח לאומי
 • המשרד לביטחון פנים
 • חברת דואר ישראל בע"מ
 • רשות הדואר
 • חברת נמל אילת בע"מ
 • נתיבי אילון בע"מ
 • משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
 • עיריית תל אביב-יפו
 • נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ
 • רכבת ישראל בע"מ
 • חברת מוריה בע"מ
 • הרשות הממשלתית למים ולביוב
 • משרד התשתיות הלאומיות
 • משרד החקלאות ופיתוח הכפר
 • משרד הבריאות
 • המשרד להגנת הסביבה
 • מקורות חברת מים בע"מ
 • רשות השידור הישראלי
 • רשות שדות התעופה

מילות מפתח

 • ניהול כספי
 • הקצבות מדינה
 • בנק יהב
 • בית יערי
 • רשויות המדינה
 • השקעות פיננסיות
 • רווחה
 • תרבות
 • מדיניות
 • הליכי חקירה
 • סגירת תיקים
 • אגף החקירות
 • היחידה לחקירות הונאה
 • פיקוח ובקרה
 • טיפול בחובות
 • תשלומים שלא כדין
 • תשלומי גמלאות
 • תמיכה
 • ועדת המכרזים
 • התקשרויות
 • חוק ההגבלים העסקיים
 • שירותי שליחים
 • דרכון
 • אבטחה
 • משלוח
 • עלויות
 • פסטיבל הג'אז
 • דמי הרשאה
 • טובות הנאה
 • מתנות לעובדי ציבור
 • תקצוב
 • פיצויים
 • בחירת מומחים
 • פרוייקטים
 • קבלת החלטות
 • קבלנים
 • מערכת הולכה ארצית
 • תנאי מימוש אופציה
 • אומדן עלויות הפרויקט
 • לוחות זמנים / לוח זמנים
 • הסכם פיתוח
 • משבר המים
 • איכות המים
 • תקני איכות
 • יזמים פרטיים
 • דיווח נוכחות
 • הסכמי שכר
 • שעות נוספות
 • ימי חופשה
 • חנויות פטורות ממכס
 • הסכמים חוזיים
 • הסכמי פרישה
 • חוק חובת המכרזים
 • יועצים חיצוניים
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf