facebook

דרוש/ה סטודנט/ית לתואר ראשון או לתואר שני בתחומי טכנולוגיות למידה, ייעוץ ארגוני, לימודי עבודה, משאבי אנוש, חינוך, פסיכולוגיה, מדעי ההתנהגות, מינהל עסקים - לשכת תל אביב

מאפיינים

סוג המשרה:
משרת סטודנט/ית
סטטוס המשרה:
סגור
בתוקף עד:
03/02/2022 00:00
מספר משרות מבוקש:
1
מקום המשרה:
דואר אלקטרוני של גורם המפרסם:
 

מסמכים וטפסים להורדה

אין קבצים

תיאור המשרה

למשרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור (להלן: המשרד) דרוש סטודנט לעבודה בלשכת תל-אביב.

המשרה מיועדת לגברים ולנשים.

הסטודנט יועסק תחת אגף למידה ופיתוח ארגוני, בתחום ריכוז וארגון הדרכה וכן, במידת הצורך, יועסק בפיתוח פעילויות למידה.

על המועמד למלא אחר כל הדרישות שלהלן:

 1. סטודנט לתואר ראשון או לתואר שני בתחומי טכנולוגיות למידה, ייעוץ ארגוני, לימודי עבודה, משאבי אנוש, חינוך, פסיכולוגיה, מדעי ההתנהגות, מינהל עסקים במוסד אקדמי להשכלה גבוהה בישראל. תינתן עדיפות לסטודנט בעל יתרת לימודים של שנתיים. 

 2. יתרון יינתן לבעלי ניסיון של שנה בריכוז ארגוני של פעילויות הדרכה או בריכוז פעילות בתחומי משאבי אנוש. 

תיאור התפקיד:

ריכוז ארגוני של תוכניות למידה וליווי פעילויות הדרכה לפני במהלך ולאחר סיומן, לרבות בניית לוח זמנים בהתאם לסילבוס, הקמה ועידכון אתר לפעילות הלמידה וקבוצת למידה דיגיטלית, קשר ותיאום עם מרצים פנימיים וחיצוניים, פרסום פעילויות ההדרכה, הכנת מצגות פתיחה וסיכום לקורסים; קשר שוטף עם הלומדים, לרבות זימון לומדים וידוא הגעה ועידכון רשימות נוכחות, תקשורת שוטפת העברת מסרים, זמינות  ומתן מענה לצורכי הלומדים במהלך הפעילות, הובלה וסיכום משוב בקורס, בדיקת זכאות לתעודות סיום והפקתן; קשר עם מרצים ומנחים, לרבות תיאום לוחות זמנים, משלוח זימונים ווידוא הגעה, קבלת מצגות, הכנת חומרי למידה לקורס, תיאום כניסה וחניה למרצים וליוויים במהלך הפעילות, וידוא עמידה בלוחות הזמנים, וידוא קבלת חשבוניות ותשלום; תיאום וארגון כיתות הדרכה, לרבות הכנת כיתות בהתאם לצורכי תוכנית הלמידה, וידוא ציוד הדרכה נדרש, חיבור אמצעי המחשה/מחשב נייד וכו', הכנת ציוד למידה: כלי כתיבה, מחברות, הזמנת כיבוד וכו';ביצוע תהליך של הערכת אפקטיביות והפקת לקחים מתכניות למידה, לרבות  בניית שאלוני משוב, הפצתם ובקרת מענה, עיבוד נתוני המשוב; עדכון מידע ונתונים מערכת ניהול הלמידה LMS, לרבות  עדכון משתתפים, העלאת חומרי למידה לאתר הלמידה, וידוא ביצוע מטלות, הפקת דוחות; מטלות נוספות שיטיל המנהל הישיר על ממלא התפקיד. 

מיומנויות: 

 • כושר ארגון  

 • יכולת להתמודד היטב עם משימות רבות בעת ובעונה אחת וכישורי ניהול זמן יעיל

 • יכולת הפעלת ממשקים מרובים

 • יכולת הסקת מסקנות וניתוח מידע

 • יכולת תקשורת בין-אישית טובה

 • נכונות לעבודה מאומצת ושיתוף פעולה בצוות

 • יכולת עיצוב מסמכים, מצגות ותוצרי למידה

 • כושר הבעה בכתב ובעל פה בשפה העברית ברמה גבוהה

 • אוריינות טכנולוגית ברמה גבוהה

 • היכרות עם תחומי הלמידה וההדרכה 

 • שליטה בשימוש בתוכנות מחשב, בפרט Excel, PowerPoint

 • ידיעת השפה העברית ברמת שפת אם ושליטה בשפה האנגלית לצרכים מקצועיים


היקף ההעסקה: עד 96 שעות חודשיות. בחופשות סמסטר ניתן יהיה להרחיב את מסגרת ההעסקה ל-120 שעות חודשיות. על הסטודנט להתחייב ל-60 שעות עבודה בחודש לפחות.  

שעות העבודה הן גמישות ובלבד שיהיו בין השעות: 17:00-08:00.

התשלום: לפי שכר סטודנט, בתוספת החזר הוצאות נסיעה לפי תעריף תחבורה הציבורית.

תחילת ההעסקה: מיידית.

משך העסקה המירבי הוא עד לקבלת תעודת הזכאות לתואר בכפוף לצרכי המשרד או עד 5 שנים לכל היותר.

מקום העבודה: משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, רח' הארבעה 19, תל אביב.

תנאים נוספים: לא יתקבל מועמד לעבודה אם מועסק במשרד קרוב משפחה שלו, כהגדרתו בפיסקה 13.3. בתקשי"ר. 

זימון לראיון יותנה במילוי טופס הצהרה בדבר קרובי משפחה ובדבר ניגוד עניינים - שיישלח למועמדים שיוחלט לזמנם לראיון. כל מועמד שיש לו קרוב משפחה אשר מועסק במשרד מבקר המדינה, מועמדותו תיבחן על פי כללי שירות המדינה (מינויים) (סייגים בקרבה משפחתית) התשס"ח-2007 ובהתאם לפרשנותם המקובלת במשרד מבקר המדינה.

על מועמדים העומדים להתחיל את שנת לימודיהם הראשונה לצרף אישור על קבלתם ללימודים. על יתר המועמדים לצרף לבקשתם גיליון ציונים אחרון. מועמד שלא יצרף אישור לימודים או גיליון ציונים לא יוזמן לראיון. למשרד שמורה הזכות לזמן לראיון עד 8 סטודנטים שממוצע ציוניהם הוא הגבוה ביותר מבין המועמדים שתחום הלימודים שלהם קשור להדרכה. 

המועמד שיזומן ירואיין ע"י ועדה שתבחר את המתאים לאיוש המשרה.

את הבקשות אליהן יצורפו קורות חיים מפורטים, גיליונות ציונים יש להעביר עד ליום 3.2.2022 למייל  Mashab@mevaker.gov.il, עבור גב' גרציה בסלי, רכזת משאבי אנוש ולציין "עבור משרת סטודנט בתחום "ריכוז וארגון הדרכה" לאתר האינטרנט - לשכת תל אביב".