facebook

דרוש/ה סטודנט/ית עבור סיוע בעריכת מחקר משווה, איתור מידע ועיבוד נתונים בתחומי אכיפה, משפט, שיטור, כליאה וכיבוי אש - לשכת ירושלים

מאפיינים

סוג המשרה:
משרת סטודנט/ית
סטטוס המשרה:
סגור
בתוקף עד:
17/09/2020 00:00
מספר משרות מבוקש:
1
מקום המשרה:
דואר אלקטרוני של גורם המפרסם:

מסמכים וטפסים להורדה

אין קבצים

תיאור המשרה

לאגף ו' שבמשרד מבקר המדינה בירושלים דרוש/ה סטודנט/ית עבור סיוע בעריכת מחקר משווה, איתור מידע ועיבוד נתונים בתחומי אכיפה, משפט, שיטור, כליאה וכיבוי אש.

בכלל זאת מבוקש סיוע בין היתר בהיבטים הבאים:

  1. עריכת מחקר משווה בדבר היבטים שונים של תחומי כיבוי אש,  כליאה ושיקום, שיטור אכיפה ומשפט  בעולם.
  2. איתור נתונים מספריים ומדעיים ממחקרים בארץ ובעולם, סיוע בעיבוד נתונים, ניתוחם והצגתם באופן ויזואלי.
  3. סיוע נוסף באיתור מידע ונתונים אחרים לפי הצורך.

רקע כללי:

משרד מבקר המדינה מקיים ביקורת בגופים כגון הרשות הארצית לכבאות והצלה, שירות בתי הסוהר, משטרת ישראל. הביקורת תכלול היבטים שונים ובהם בחינת ההיבטים הנבחנים בביקורת בפעילות גופים בעלי מאפיינים דומים בארץ ובעולם, בחינת אפקטיביות, והצגת מידע  על הפרמטרים המקובלים בעולם הרלוונטיים להשוואה.

כישורים נדרשים:

  1. יכולת מחקרית מוכחת וניסיון מוכח של שנה לפחות בביצוע עבודות מחקר. (יש לצרף תיעוד להגשת  תזה/ הגשת  דוקטורט/ נסיון כעוזר מחקר.
  2. יתרון לבעלי ידע בתחום פיתוח וניהול הדרכה.
  3. אנגלית ברמה גבוהה- עיקר איסוף המידע יעשה באנגלית.
  4. היכרות מלאה עם תכנת אקסל. היכרות עם תכנת IDEA  תהווה יתרון.
  5. עמידה בלוחות זמנים, יכולת ניתוח מידע רב, אמינות, חריצות, דייקנות.

דרישות לתפקיד:

  סטודנטים/ות לתואר שני ומעלה.

משך ההעסקה: עד חצי שנה. תיתכן הארכה של משך ההעסקה. היקף ההעסקה: עד 96 שעות לחודש, על פי צרכי המשרד (ייתכן שינוי בהיקף ההעסקה בפועל מחודש לחודש בהתאם לצרכי המשרד ובלבד שהסטודנט יתחייב לבצע 60 שעות בחודש לפחות). תיתכן אפשרות להרחבה עד 120 שעות עבודה בחודש בחופשות סמסטר, בהתאם להסכם הקיבוצי החל על העסקת סטודנטים.

התשלום: לפי שכר סטודנט, בתוספת החזר הוצאות נסיעה לפי תעריף תחבורה הציבורית.

תחילת ההעסקה: מיידית.

מקום העבודה: משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור בירושלים.

על מועמדים/ות לצרף את המלצותיהם/ן, אסמכתאות לתחומי הלימוד, לקורסים, ולנסיון המחקרי שלהם/ן וקורות חיים.

למשרד זכות שמורה לזמן לראיון עד 10 סטודנטים/ות.

את הבקשות אליהן יצורפו קורות חיים מפורטים וגיליונות ציונים יש (עד ליום 17.9.20) לכתובת  Mashab@mevaker.gov.il, עבור גב' שמרית להב, רכזת מיון וגיוס משאבי אנוש ולציין "עבור משרת סטודנט/ית לאגף ו'  בלשכת ירושלים".​