facebook

משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור מסכם את שנת 2022 (29.12.22)

מאחורי כל דוח יש בני אדם: פעילות משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור נוגעת לחיים של כל אחת ואחד מאיתנו

הנה טעימה ממה שעשינו השנה: