facebook

מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור השתתף באופן מקוון בכנס בינלאומי היברידי בנושא גישור ופתרון סכסוכים (7.7.22)

הגיוון העדתי, הדתי והתרבותי של החברה הישראלית, מציב אתגרים רבים: החל מחסמי שפה, דרך מנהגים והבדלים תרבותיים בין העדות והמגזרים השונים המרכיבים את הפסיפס הישראלי, ועד לפערי נגישות לשירותים דיגיטליים

מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, מתניהו אנגלמן, השתתף באופן מקוון בתחילת יולי 2022 בכנס בינלאומי היברידי בנושא "גישור ופתרון סכסוכים" שארגן מוסד האומבודסמן של מחוז סנטה פה בארגנטינה. 

בכנס הוקצה מושב ייחודי למבקר המדינה ונציב תלונות הציבור של ישראל בנושא "הגישה הרב תרבותית לסכסוך". בדבריו תיאר המבקר בפני באי הכנס מרחבי העולם את פעילותה של נציבות תלונות הציבור, בדגש על היבטים תרבותיים וחברתיים בטיפול בתלונות ובפתרון מחלוקות.

הגיוון העדתי, הדתי והתרבותי של החברה הישראלית, שבה חיים אלה לצד אלה יהודים (ובהם עולים ממדינות שונות מרחבי העולם); מוסלמים, נוצרים ודרוזים, מציב אתגרים רבים: החל מחסמי שפה, דרך מנהגים והבדלים תרבותיים בין העדות והמגזרים השונים המרכיבים את הפסיפס הישראלי, ועד לפערי נגישות לשירותים דיגיטליים.

בבואה לטפל בתלונות המגיעות לפתחה, נדרשת הנציבות להתחשב לעתים קרובות במאפיינים הייחודים של מתלוננים המשתייכים לעדות ולמגזרים השונים.

המבקר סקר את האופנים שבהם מצליחה הנציבות להנגיש את שירותיה. כך, למשל, התוכנית "נציבות בקהילה" נועדה להרחיב את הפעילות של לשכות נציבות תלונות הציבור ביישובי הפריפריה, כדי לעודד את האזרחים לעמוד על זכויותיהם ובמידת הצורך להגיש תלונה.

מבקר המדינה אף סיפר בכנס על הסיוע שמעניקה הנציבות בחודשים האחרונים לעולים ופליטים שנמלטו מאוקראינה לישראל: "הנציבות פועלת במרכזי הקליטה, מעניקה ותמשיך להעניק סיוע לעולים ולפליטים שהגיעו מאוקראינה בצל המלחמה".