facebook

קול קורא לקבלת הצעות לשיעור תורני שבועי בלימודי יהדות במשרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור בירושלים

מאפיינים :

מספר המכרז:
-
סטאטוס:
פתוח
בתוקף עד:
04/12/2022 23:55
סוג:
יחידה מפרסמת:
אגף הרכש

תיאור

משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור קיים במשך השנים שיעור תורני שבועי בלימודי יהדות לעובדיו. המשרד מבקש ממך ומאנשים נוספים הצעות למתן שיעור תורני שבועי בלימודי יהדות לעובדיו בלשכת המשרד בירושלים.

לקריאת הנוסח המלא: