facebook

הודעה על סגירת לשכת נציבות תלונות הציבור בבאר שבע ב-10.5.21

ביום שני ה- 10.5.21 לא תהיה קבלת קהל בלשכת משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור בבאר שבע, בשל אירוע משרדי

ניתן לפנות בטלפון או ליצור קשר בדואר אלקטרוני בכתובת:  beersheva@mevaker.gov.il


הלשכה תשוב לעבודה סדירה למחרת, יום שלישי, ה-11.5.21.

עמכם הסליחה!