facebook

דוח שנתי 65א

שער ותוכן ענייניםwordpdf
المقدمة – הקדמה בערביתwordpdf
סוג הפרסום דוחות שנתיים
מספר קטלוגי 965A-2014
תאריך פרסום 29/10/2014
מספר ISSN ISSN 0334-9713

פתח דבר

דוח הביקורת השנתי 65א הוא החלק הראשון בדין וחשבון השנתי של מבקר המדינה על תוצאות הביקורת על הגופים המבוקרים לשנת 2014, והוא מוקדש בעיקרו לנושאים בתחומי הכלכלה והתשתית החשובים לניהול התקין של ענייני המדינה. חשיבותם של הנושאים הכלכליים ניכרת במיוחד בעת האחרונה, בעקבות מבצע "צוק איתן" והמשמעויות התקציביות הניכרות הנובעות ממנו ביחס לצורכי הביטחון, לצורך לסייע לאוכלוסיות שנפגעו במהלך המבצע ובעקבותיו ולצרכים אחרים. במציאות כזאת גוברת החשיבות של פעילות כלכלית תקינה, יעילה וחסכונית.

בדוח זה הושם דגש מיוחד על המאבק בהון השחור. מלבד העובדה שסכומי הכסף הגדולים של ההון השחור יכולים להיות מקור לגידול של ממש בהכנסות המדינה, למאבק לצמצום ההון השחור יש גם השפעות חברתיות, בהן הבטחת נשיאה שוויונית בנטל המסים על ידי אזרחי המדינה, צמצום הפערים, הבטחת צדק חברתי ושמירה על שלטון החוק. בדוח מובאים ממצאי ביקורת המעלים ליקויים משמעותיים בכמה נושאים הנוגעים לתחום זה: "קו הצדק" ומתן גמול למודיעים; יחידות החקירה של רשות המסים בישראל; מתן פטור מדיווח לעולים חדשים ולתושבים חוזרים ותיקי...

הגופים המבוקרים בפרק

 • רשות המיסים בישראל
 • אגף מס הכנסה ומיסוי מקרקעין
 • אגף המכס ומע"מ
 • המשרד לביטחון הפנים - משטרת ישראל
 • משרד המשפטים - פרקליטות המדינה
 • המשרד לקליטת עלייה
 • משרד המשפטים
 • משרד האוצר
 • משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
 • משרד הביטחון - רשות מעברים יבשתיים - רמי"ם
 • משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון
 • חברת נמל אשדוד בע"מ
 • חברת נמל חיפה בע"מ
 • מקורות חברת מים בע"מ
 • שחמ מקורות ביצוע בע"מ
 • רכבת ישראל בע"מ
 • חברת החשמל לישראל בע"מ
 • רשות שדות התעופה

מילות מפתח

 • הון שחור
 • העלמת הכנסות
 • קו צדק
 • מודיעים/מודיעין/מוסרי מידע
 • גמול כספי
 • הרשות לאיסור הלבנת הון
 • אירגוני פשיעה
 • שומת מס
 • הסדר כופר
 • הכנסות מפשיעה
 • עבריינים
 • גילוי ידיעות
 • מבצע מעות צדק
 • אישור תושבות
 • פטור מדיווח
 • פטור ממס
 • שנת הסתגלות
 • עולה חדש
 • תושב חוזר ותיק
 • גילוי מרצון
 • הליך פלילי
 • עבירות מס
 • הלבנת הון
 • טיפול אזרחי
 • דיווח מקוון
 • חשבונית פיקטיבית
 • ניכוי מס במקור
 • חריגויות דיווח
 • המינהל האזרחי
 • גנבות כלי רכב
 • אתג"ר
 • כריות אויר
 • אבדן להלכה
 • אבדן גמור
 • חברות ביטוח
 • חוק הרישום
 • קרובי משפחה
 • גיוס עובדים
 • הליך תחרותי
 • הליך פומבי
 • מינויים
 • תקנות העסקת קרובים
 • אלכס ויז'ניצר
 • שמעון בן חמו
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf

הגופים המבוקרים בפרק

 • משרד האוצר - אגף החשב הכללי
 • משרד האוצר - אגף התקציבים
 • משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון
 • קרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל
 • משרד האוצר
 • אוצר מפעלי ים בע"מ
 • חברת נמל אשדוד בע"מ
 • חברת נמל חיפה בע"מ
 • מינהל מקרקעי ישראל (ממ"י)
 • הסתדרות העובדים הכללית החדשה
 • חברת דואר ישראל בע"מ
 • רשות המיסים בישראל
 • הרבנות הראשית לישראל
 • משרד התשתיות הלאומיות
 • הרשות לשירותים ציבוריים - חשמל
 • חברת החשמל לישראל בע"מ
 • המשרד להגנת הסביבה
 • משרד הכלכלה
 • משרד הבריאות
 • המשרד לביטחון פנים
 • משרד המשפטים
 • משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
 • משרד הבינוי והשיכון
 • עיריית ערד
 • עיריית באר שבע
 • " עמידר, החברה הלאומית לשיכון בישראל בע""מ
 • מרכז רפואי ע"ש ד"ר ח. שיבא, תל השומר, רמת גן
 • עיריית רמת גן
 • מכון התקנים הישראלי
 • מכון היהלומים הישראלי
 • משרד הפנים - רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול
 • רכבת ישראל בע"מ
 • נתיבי ישראל - החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ
 • כביש חוצה ישראל בע"מ
 • נתיבי אילון בע"מ
 • עיריית ירושלים
 • העמותה לתכנון, פיתוח ושימור אורבני - ירושלים

מילות מפתח

 • הכלכלן הראשי
 • תכניות עבודה
 • תהליך תכנון
 • תפוקות
 • בקרה
 • ייעוץ
 • מטרות
 • יעדים
 • משימות
 • הרשות לזכויות ניצולי השואה
 • ועדת דורנר
 • מערכת ממוחשבת
 • חוק נכי המלחמה בנאצים
 • משך הטיפול בבקשות לגמלה
 • ועדות רפואיות
 • ועדת שני
 • דחיית תביעות לגמלה
 • סריקת תיקים
 • צמצום בירוקרטיה
 • סיוע משלים לניצולים
 • הפרטה
 • שינויים מבניים
 • מיזוג
 • פירוק מרצון
 • חלד
 • שקמונה
 • פרזות
 • חלמיש
 • חברת נתיבי איילון
 • המכון הישראלי ליין
 • החברה לפיתוח מזרח ירושלים
 • הרשות לאיסור הלבנת הון
 • הלבנת הון
 • רשם התאגידים
 • רבנים
 • מקובלים
 • בד"צים
 • דוחות מס
 • שומה
 • הסדרי מס
 • תרומה
 • שירותי דת
 • חיסכון באנרגיה
 • שימור אנרגיה
 • התייעלות אנרגטית
 • מקורות אנרגיה
 • הפחתת פליטות
 • הפחתת ביקושים
 • חברות אסקו
 • המינהל האזרחי באיו"ש
 • משאבי טבע
 • תמ"א 14ב'
 • מחצבת תמר
 • מיחזור פסולת בניין
 • מחסור באגרגטים
 • שיקום מחצבות
 • דירות שירות
 • נכסי המדינה
 • דירות להשכרה
 • ועדה להתנגדויות
 • זכות הקניין
 • דיור ציבורי
 • תיירות מרפא
 • תקינה/תקנים
 • בדיקות תקן
 • חסמי יבוא
 • צו יבוא חופשי
 • תחרות
 • היטלי סחר
 • מכסות יבוא
 • מעבדות
 • מכס
 • ניגוד עניינים
 • בורסת היהלומים
 • קימברלי
 • טובין
 • הברחה
 • שוויון
 • רשם הקבלנים
 • יחידת האכיפה למעסיקים
 • אגף מדור התשלומים - מת"ש
 • עובדים פלסטינים
 • ענף הבניין
 • הסכם קיבוצי
 • היתר
 • מכסה
 • שכר וזכויות סוציאליות
 • חבות אקטוארית
 • אמות מידה
 • תשתית תחבורתית
 • רשת המסילות
 • חשמול הרכבת
 • תמ"א 3 לדרכים
 • תמ"א 23 למסילות ברזל
 • תמ"א 42
 • פרויקט תשתית לאומית (תת"ל 33)
 • הנתיב המהיר
 • רכבת קלה
 • פיקוח
 • הפעלה
 • בוררות
 • זכיין
 • תכנית אב לתחבורה
 • תחבורה ציבורית
 • קווים מהירים
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf

הגופים המבוקרים בפרק

 • משרד התיירות
 • חברת נמלי ישראל - פיתוח ונכסים בע"מ
 • חברת נמל אשדוד בע"מ
 • חברת נמל חיפה בע"מ
 • רשות החברות הממשלתיות
 • משרד האוצר - אגף השכר והסכמי עבודה
 • משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון
 • משרד האוצר - אגף החשב הכללי
 • הרשות הממשלתית למים ולביוב
 • מקורות חברת מים בע"מ
 • משרד המשפטים
 • רשות העתיקות
 • נת"ע - נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ
 • משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
 • משרד האוצר
 • רכבת ישראל בע"מ

מילות מפתח

 • אמות מידה
 • התקשרויות
 • ועדת המכרזים
 • התקשרות המשך
 • ליקויים בהתקשרויות
 • דיווחים על פטור ממכרז
 • רשימות מציעים
 • התקשרויות עם בעלי מקצוע
 • פנסיה תקציבית
 • אקטואריה
 • קופות גמל
 • קיצבה
 • יחסי עובד מעביד
 • שיעור היוון
 • מתקני התפלה
 • רכש
 • מחירון
 • ועדת שיפוט
 • מטרופולין
 • תחבורה עתירת נוסעים
 • פקידים בכירים
 • תקן כח אדם
 • קווים מהירים
 • חישמול
 • לוחות זמנים / לוח זמנים
 • קרינה
 • מייננת
 • מסילה
 • מינהלת
 • ביטול מכרז
 • אישור סטטוטורי
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf

הפרק המלא

word
pdf