facebook

דוח ביקורת על מינויים פוליטיים ומינויים בלתי תקינים במשרד לאיכות הסביבה

סוג הפרסום דוחות מיוחדים
מספר קטלוגי 003-2004
תאריך פרסום 25/8/2004
מספר ISSN 0793-1948

הגופים המבוקרים בפרק

  • המשרד להגנת הסביבה

מילות מפתח

  • מינויים פוליטיים
  • זיקה פוליטית
  • העדפת מקורבים
  • צחי הנגבי
word
pdf