לוגו מדינת ישראל
ספריית הפרסומים משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור

תשתיות מחשוב ללמידה מרחוק ומרחבי למידה חלופיים בתקופת משבר הקורונה - ממצאי הביניים לדוח שיפורסם בשנת 2021

הגעת לתוכן כרטיסייה על מנת להמשיך בנייוט דלג עם החיצים למטה ולמעלה
מסגרת פרסום:
תאריך הפרסום:
סוג הפרסום:
חינוך; הוראה; מגפה; מרחב מקוון

נתוני מפתח

 • 1.82 מיליון

  תלמידים לומדים במערכת החינוך בכיתות א'-י"ב בשנת הלימודים התשפ"א (2020 - 2021).

 • 150,000

  מספר המחשבים שבכוונת משרד החינוך לרכוש בשנת הלימודים התשפ"א, מחציתם בלבד עד סוף ינואר 2021.

 • 26.8%

  שיעור התלמידים שאין להם גישה לאינטרנט (מרשתת), על פי הערכת הכלכלן הראשי במשרד האוצר.

 • 34%

  שיעור בתי הספר שיש למשרד החינוך מידע על מספר המחשבים הניידים שברשותם (ואשר ניתן לחלקם לצורכי למידה מרחוק).

תמונת מצב העולה מן הביקורת

 • dislike
  מיפוי המחסור באמצעי קצה ובחיבור לאינטרנט: עם פתיחת שנת הלימודים (שנה"ל) התשפ"א, אין בידי משרד החינוך תמונת מצב מלאה בדבר אמצעי קצה וחיבור לאינטרנט בבתי התלמידים (והמורים). יתרה מכך, ממצאים ראשוניים של הבדיקה העלו כי אין מועד ברור... המשך בקובץ המצורף
 • dislike
  מחסור באמצעי קצה ובחיבור לאינטרנט: לפי הערכת משרד החינוך לכ-135,000 תלמידים אין מחשבים. יש גם הערכות של גורמים אחרים בדבר המחסור במחשבים והחיבור לאינטרנט, אולם הן אינן יכולות לשמש בסיס איתן לקבלת החלטות על גיבוש תוכנית למתן מענה... המשך בקובץ המצורף
 • dislike
  מחסור באמצעי קצה בקרב אוכלוסיות ספציפיות: ממיפוי שערך הכלכלן הראשי במשרד האוצר עולה של-42% מכלל התלמידים בחברה החרדית (127,299) אין מחשב ול-72% מהתלמידים החרדים אין חיבור לאינטרנט; כמו כן, ל-26% מהתלמידים בחברה הערבית (120,370)... המשך בקובץ המצורף
 • dislike
  זמינות אמצעי קצה לשימוש בו-זמני של בני הבית: בכמעט רבע (כ-23%) ממשקי הבית שבהם ילדים בני 15, שהשתתפו במבחן פיז"ה 2018 , יש לכל היותר מחשב אחד. בהתחשב בכך שממוצע הילדים במשפחה בישראל (כולל בחברה החרדית) עמד בשנת 2016 על 3.11 ילדים... המשך בקובץ המצורף
 • dislike
  רכישת מחשבים על ידי משרד החינוך: היעד של משרד החינוך הוא לרכוש 50% מהמחשבים הנדרשים עד סוף ינואר 2021, בתלות בהקצאת תקציב. המשמעות היא ששנה"ל התשפ"א נפתחה כשלתלמידים רבים מאוד (לפחות 135,000) אין יכולת ללמידה מקוונת מרחוק.
 • dislike
  מעורבות המגזר השלישי בחלוקת מחשבים לילדים הנזקקים לכך: אין גורם ממשלתי אחד שמרכז את יוזמות המגזר השלישי שמספקות מחשבים לילדים אלו, וקובע את סדר העדיפויות לחלוקתם בראייה מערכתית כוללת.

  תרשים התקציר

  שיעור התלמידים שלא היו להם מחשב או חיבור לאינטרנט, לפי מגזר ולפי שלב הגיל, 2018

  עיקרי המלצות הביקורת

  • [alt]
   מיפוי המחסור באמצעי קצה ובחיבור לאינטרנט: מומלץ שמשרד החינוך ישלים בדחיפות מיפוי של אמצעי הקצה בבתי התלמידים והמורים ושל קיום חיבור לאינטרנט, תוך התייחסות גם למשקי בית שבהם יש יותר מתלמיד אחד שנדרש להשתמש באמצעי הקצה. מומלץ שגיבוש... המשך בקובץ המצורף
  • [alt]
   אספקה דחופה של אמצעי קצה: מומלץ לספק לתלמידים בדחיפות מחשבים, אם באמצעות השאלתם, הנפקת שוברי רכישה למחשבים או מענה אחר, איכותי ושלם. מומלץ כי משרד החינוך יבחן חלופה של תקצוב רכישת המחשבים וציוד הקצה באמצעות סיוע לרשויות המקומיות או... המשך בקובץ המצורף
  • [alt]
   חלוקת המחשבים הניידים המצויים בבתיה"ס לצורכי למידה מרחוק: מומלץ כי משרד החינוך ימפה את מצאי המחשבים על סוגיהם בבתיה"ס ויסדיר עם מרכז השלטון המקומי מנגנון שיאפשר, בעת חירום, השאלת מחשבים ניידים שנמצאים בבתיה"ס למורים ולתלמידים לצורכי למידה מרחוק.
  • [alt]
   הסדרת מעורבות המגזר השלישי בחלוקת מחשבים לתלמידים הנזקקים לכך: מומלץ כי משרד החינוך ימנה גורם אחד שיפעל אל מול יוזמות המגזר השלישי בכל הנוגע להקצאת מחשבים לתלמידים הנזקקים להם, שיהיה מעורב ומעודכן גם בנוגע לפעילות של גורמים אחרים אשר... המשך בקובץ המצורף
  • [alt]
   הגברת השימוש במרחבים סביבתיים מחוץ לבתיה"ס: מומלץ שמשרד החינוך יוביל, בשיתוף משרד האוצר, משרד התרבות והספורט, מרכז השלטון המקומי ושירות התעסוקה, גיבוש של תוכנית מפורטת ומעשית לשילוב של למידה במרחבים הסביבתיים, המותאמת לשלבי הגיל השונים...המשך בקובץ המצורף

  סיכום

  ​בתשובה שמסר שר החינוך באוקטובר 2020 למשרד מבקר המדינה הוא ציין כי עם כניסתו לתפקיד, שם לו משרד החינוך למטרה ראשונה במעלה לבסס את מערך הלמידה מרחוק ולטייב אותו, ובפרט בנוגע לביסוס תשתיות המחשוב ללמידה מרחוק, במטרה לאפשר לתלמידים למידה רצופה, ככל האפשר וכדי למזער את הפגיעה הכרוכה בסגירת מוסדות החינוך ואת השפעותיה על התלמידים, בני משפחותיהם וצוותי ההוראה. השר פירט פעולות שמשרד החינוך עשה, חלקן עולות בקנה אחד עם חלק מהמלצות הביקורת, כמפורט בהמשך.