facebook

סיפורה של תלונה: טיפול בבקשת נכה מוגבלת בניידות להחלפת דירה בדיור ציבורי לדירת קרקע​

בעקבות בירור של נציבות תלונות הציבור אושרה בקשת נכה מוגבלת בניידות להחלפת דירת המגורים

המתלוננת, אישה מוגבלת בניידות וסובלת מתסמונת דאון, הלינה באמצעות האפוטרופסית החוקית שלה על עיכוב הטיפול בבקשתה להחלפת הדירה בה היא מתגוררת לדירה בקומת קרקע. 

ממשרד הבינוי נמסר כי האפוטרופוסית, אחותה של המתלוננת, לא משתפת פעולה ולא מוסרת לחברת עמידר את כל המסמכים הנדרשים לצורך בחינת המצוקה הרפואית שלה ובכלל זה - טופס מאת רופא מומחה.

האפוטרופסית הסבירה כי היא המציאה בעמל רב את כל מה שנדרש ממנה לרבות חוות דעת רופא נוירולוג, שהועברה לאחרונה למשרד הבינוי.

משרד הבינוי שב והבהיר כי ללא המצאת מלוא המסמכים,  לא ניתן יהא להביא את עניינה של המתלוננת לפני החלטת ועדת חריגים במשרד. 

בעקבות התערבותה של נציבות תלונות הציבור, נאות משרד הבינוי להסתפק במסמכים הרפואיים שהוגשו והביא את העניין לבחינת ועדת חריגים, אשר החליטה להיעתר לבקשת המתלוננת להחלפת הדירה לדירת קרקע.