facebook

פרסום דוח שנתי 45 לשנת 2018 של נציבות תלונות הציבור

מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור הגיש היום את הדוח השנתי מס' 45 לשנת 2018 של נציב תלונות הציבור

מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, השופט (בדימוס) יוסף חיים שפירא, פרסם היום, יום ב', כ"א בסיון תשע"ט, 24/06/2019, את הדוח השנתי מס' 45 לשנת 2018 של נציב תלונות הציבור.

דוח זה הוא דוח נציב תלונות הציבור השביעי והאחרון המוגש בתקופת כהונתו של השופט (בדימוס) יוסף חיים שפירא כמבקר המדינה ונציב תלונות הציבור.

"לאורך שנות כהונתי - נכתב במבוא - הדגשתי את חשיבות פעילותה של נציבות תלונות הציבור בהגנה על זכויות האדם, ובייחוד על זכויותיהן של האוכלוסיות המוחלשות, שחובתה הבסיסית של הנציבות היא לשמש להן פה במגעיהן עם רשויות השלטון".

לצורך זה, פועלת הנציבות במגוון דרכים שנועדו להגביר את המודעות לקיומה ולאפשרויות שיש לפרט להיעזר בה חינם אין כסף - כאשר הדגש הוא על הפריפריה הגאוגרפית והחברתית.

בלשכות לקבלת קהל הפרוסות ברחבי הארץ - ירושלים; תל אביב-יפו; חיפה; באר שבע; לוד; נצרת; קריית שמונה - יש עובדים דוברי ערבית, רוסית ואמהרית שמסייעים למתלוננים.

 

 

בשנת 2018 התקבלו בנציבות בסך הכל 14,461 תלונות - מהן 13,617 על גופים נילונים ועוד 844 מכתבי תלונה על גופים שהנציבות אינה מוסמכת לברר תלונות עליהם.

בשנים האחרונות נמשכת מגמת העלייה במספר התלונות המוגשות לנציבות - כ-7% בכל שנה.

הגופים שהתקבל עליהם מספר התלונות הרב ביותר בשנת 2018 הם:

 

ב-43% מהתלונות סיימה הנציבות את הטיפול לשביעות רצון המתלונן - בין משום שהתלונה נמצאה מוצדקת ובין משום שהתלונה באה על תיקונה. ב-35.24% מהתלונות שבוררו עד תום, נמצא שהתלונה מוצדקת. מדובר בשיעור גבוה מהמקובל במדינות מתוקנות.

יצוין כי בשלוש השנים האחרונות חלה עלייה בשיעור התלונות המוצדקות.

גם השנה מצוינות בדוח תלונות של חולים הזקוקים לקנביס רפואי. מאחר שמספר התלונות שהתקבלו בשנת 2018 על היחידה לקנביס רפואי במשרד הבריאות גדול כמעט פי שניים וחצי ממספר התלונות שהתקבלו עליה בשנת 2017, ומאחר ש-85% מהתלונות על היחידה בשנת 2018 נמצאו מוצדקות או באו על תיקונן בעקבות התערבות הנציבות - מובא בפרק שעוסק בתחום הבריאות תיאור מפורט של התלונות על היחידה.

השנה בולט משרד התחבורה והבטיחות בדרכים כגוף  שעליו התקבל המספר הרב ביותר של תלונות בנושא השירות לציבור. מספר התלונות על אגף הרישוי שהטיפול בהן הסתיים גדל בשיעור של 75% לעומת השנה הקודמת.

כאמור, בין תפקידיה של הנציבות נכללת גם ההגנה על זכויות האדם בכלל ועל זכויותיהן של האוכלוסיות המוחלשות בחברה בפרט. הדוח מפרט מקרים רבים שבהם סייעה הנציבות להגן על זכויות היסוד של מתלוננים, ובהן הזכות לכבוד ולחירות, הזכות לשוויון והזכות לפרטיות.

השנה הובלטו בדוח תלונות הנוגעות לאוכלוסיות מוגדרות, ובמסגרת זאת רוכזו תלונות בתחומים שונים ומגוונים בארבעה חתכים:

• תלונות הנוגעות לאנשים עם מוגבלות

• תלונות הנוגעות לאזרחים ותיקים - מהנתונים עולה כי אזרחים מעל גיל 65 ערים לזכויות שלהם ושיעור התלונות שלהם לנת"צ כמעט כפול משיעורם באוכלוסייה.

• תלונות הנוגעות לנשים - בדוח תלונות רבות בנושאי היריון ולידה (מימון בדיקות, קבלת גמלת שמירת היריון וחופשת לידה) וכן, תלונות לגבי נוקשות בטיפול בבקשות להנחות בשכר לימוד של ילדי אימהות עובדות.

בנושאי דיור ואכלוס, גמלאות, חינוך, השכלה ורווחה שיעור התלונות של נשים גדול משיעור התלונות של גברים. ביתר נושאי התלונות, שיעור התלונות של נשים (39%) קטן משיעור התלונות של גברים (60%).

• תלונות הנוגעות לילדים

 

ההגנה על חושפי שחיתויות

מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור מייחס חשיבות רבה למאבק בשחיתות הציבורית ולמען טוהר המידות. חוק מבקר המדינה הפקיד בידיו סמכות ייחודית, מעין-שיפוטית, להגן על חושפי השחיתות בשירות הציבורי.

בשנת 2018 הוגשו 44 תלונות של עובדים שטענו כי הממונים עליהם פגעו בזכויותיהם בעקבות חשיפת מעשי שחיתות. כ-50% מהעובדים שבירור תלונתם הסתיים קיבלו סעדים מהנציב. 

בנוסף, ננקטות פעולות שונות להקל על הקשיים שהמתלוננים ובני משפחותיהם נתקלים בהם בעקבות חשיפת השחיתות והגשת התלונה לנציבות, כולל ליווי של עובדת סוציאלית שגויסה לצורך זה.

לא אחת מעלה בירור תלונה פרטנית ליקוי כללי. במקרים כאלה, הנציבות אינה מסתפקת במתן סעד למתלונן, אלא גם מצביעה על הצורך לתקן את הליקוי כדי שלא ייפגעו ממנו אנשים אחרים. כך, בעקבות תלונה של נכה נפש שמונפק לו בתחבורה הציבורית שובר המציין שהוא "נכה", הינחתה הנציבות את משרד התחבורה לצמצם פגיעה בפרטיות נוסעים ומשרד התחבורה הורה למפעילי התחבורה הציבורית לפעול בהתאם.

 

לקריאת הדוח המלא