facebook

פרסום דוח ביניים מיוחד: תנאי מחיה ותשתיות לחיילים בשירות חובה ובמילואים - ביקור מבקר המדינה בבסיס האימונים של חטיבת כפיר בבקעת הירדן ובמוצב יקיר בשומרון (2.10.22)

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן פרסם היום (2.10.22) דוח בזק: צה"ל לא ערוך דיו, לוגיסטית, לתגבור הסד"כ באיו"ש


המבקר אנגלמן: 

"בשבועות האחרונים צה"ל מבצע לחימה חשובה באיו"ש. נקודת ההנחה צריכה להיות למבצע מתגלגל שעשוי להימשך זמן רב. אנחנו מקיימים השנה ביקורת על תנאי המחיה של חיילים בסדיר ובמילואים ובמסגרתה ערכתי ביקור פתע בבסיסי צה"ל. הממצאים דורשים טיפול ותיקון מיידי ולכן החלטתי לפרסם דוח בזק בנושא. על צה"ל לטייב את המעטפת הלוגיסטית ללוחמים בסדיר ובמילואים באיו"ש. אין סיבה שחיילי המילואים לא יקבלו מזון כנדרש בשבוע הראשון של התעסוקה שלהם בצל עיבוי כוחות מבצעי".

"לא ייתכן שבשעה שלוחמי המילואים מוסרים נפשם למען הגנת המדינה, הם צריכים להיות מודאגים מיחס מעסיקיהם. על צה"ל ומשרד הביטחון לטפל מול בסוגיה חשובה זו כדי להוקיר את לוחמי המילואים ולשמור על המוטיבציה שלהם. הם שומרים עלינו - מחובתנו לשמור עליהם".

"נמצאו ליקויים בתנאי המחיה של הטירונים בבסיס הטירונים של חטיבת כפיר בבקעת הירדן. המתגייסים ליחידות לוחמות צריכים לדעת שמדינת ישראל עומדת מאחוריהם. לא ניתן לקבל מציאות שבחום של למעלה מ 40 מעלות בבקעה לוחמים לא יקבלו את המענה הבסיסי של מי שתיה שאינם בטמפרטורה רותחת, וייאלצו להסתפק במזגנים לא אפקטיביים, אשר חלקם אינם מתוקנים בשל חוסר בתקציב. גם המענה הרפואי טעון שיפור. מציאות של לוחמים שאינם זוכים למפגש עם רופא במשך חודשים אינה מקובלת".

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן קיים ביקורת פתע יחד עם צוותו בבסיסי אימונים חטיבתי כפיר שבבקעת הירדן  ובמוצב יקיר שבשומרון. זאת במסגרת הביקורת שעורך משרד מבקר המדינה בצה"ל בנושא תנאי מחיה ותשתיות לחיילים בשירות חובה ובמילואים הצפויה להתפרסם במלואה בחודשים הקרובים. 

במהלך הביקור בחנו מבקר המדינה וצוותו את תנאי המחיה והתשתיות בחטיבת כפיר ובגדוד המילואים שביצע תעסוקה מבצעית במוצב, וכן בהיבטי טיפול רפואי ומזון. מבקר המדינה נפגש עם מפקדים ועם קבוצת לוחמים בשירות חובה ועם חיילי מילואים.

מהסיור של המבקר אנגלמן וצוות הביקורת בתשתיות הבסיס כפיר עלו ליקויים, בעיקר בתאי השירותים, במקלחות ובמטבח של מחנה פלס. מהשיחה של מבקר המדינה עם הלוחמים עלו בעיות רבות הנוגעות לתנאי המחיה והתשתיות, בדגש על מחסור במתחמים מוצללים ותקלות במזגנים במגורים.

בהיבטי רפואה עלה בשיחה של המבקר עם הלוחמים עלה כי המענה לחייל בתחום הרפואה אינו משביע רצון. הלוחמים ציינו כי לעיתים חולפים שבועות עד שהם פוגשים רופא. נוסף על כך הם ציינו כי מרגע קבלת ההפניה לרופא מומחה ועד למפגש עימו ומתן המענה לבעייתם הרפואית חולפים לעיתים חודשים רבים. עוד ציינו הלוחמים כי המענה בתחום רפואת השיניים ניתן לאחר שבועות רבים. 

הלוחמים ציינו לפני מבקר המדינה מנת הבשר היומית מוגבלת לאחת, ולפיכך חסרה מנה בשרית בכמות מספקת. עקב כך הם אינם מקבלים את כמות המזון שנדרשת להם כדי להיות בכושר ולהתמודד עם האתגרים הפיזיים בהכשרה. עוד ציינו הלוחמים כי השמירה על ההיגיינה האישית ועל היגיינת המזון אינה מספקת, ולעיתים הדבר פוגע בבריאות החיילים וכפועל יוצא מכך בהכשרתם. כמו כן, מסיור בבא"ח כפיר עלה כי במתחם הפלוגות לא מוצבים מתקנים למי שתייה קרים, ובעקבות כך הלוחמים מרבים לקנות משקאות קרים ממכונות השתייה, מסתפקים בשתיית מים חמים מהברזים או נאלצים להביא לשטחי האימון צידנית עם קרח מהמטבח המרוחק משטחים אלה.

בנושא הכשרת הלוחם ציינו הלוחמים כי אומנם ההכשרה נמשכת שמונה חודשים, אולם מיצוי הזמן בהכשרה לוקה בחסר והיבטים לוגיסטיים ממלאים חלק לא מבוטל מהזמן

עוד ציינו כי שירותי התחזוקה אינם משביעי רצון, לדוגמא - מוקצה רק טכנאי מזגנים אחד לכל הגזרה, ולכן תקלה תתוקן רק לאחר 7-10 ימים, וכלל המזגנים אינם מצליחים לקרר את המגורים בשעות החום, ופעילותם מושהית פעמים רבות בשעות הלילה.

בתגובתו ציין צה"ל כי תנאי המחיה והתשתיות היו במקום נמוך ברשימת סדרי העדיפויות שלו במסגרת התוכנית הרב-שנתית "תנופה" וכי ככלל תשתיות בא"חי כפיר מיושנות וכי מתוכנן טיפול יסודי בתחום התשתיות בשנת העבודה 2023.

בדוח צוין לחיוב כי הלוחמים בבסיס כפיר ציינו לטובה את היחס של סגל המפקדים בבסיסים, על היותם משמשים דוגמא אישית וכן את גורמי הת"ש המטפלים במהירות וביעילות בבקשותיהם.

משיחה של המבקר עם מפקדים וחיילי מילואים במוצב יקיר עלה כי יש בגדוד מחסור בציוד המשמש לפעילות הגדוד, בייחוד באמצעי לחימה מסוימים ורכבים ייעודיים. עוד עלה כי ניהול הנשקייה טעון שיפור בדגש על ניהול ממוכן של הרישומים. 

בשיחה עלה מדברי המג"ד כי בעיתות חירום מיועד הגדוד לפעול במתאר הצפוני, ועתה הוא מתאמן במתאר שונה לחלוטין והוא חושש שאימוניו של הגדוד לא יכשירו אותו במידת הצורך למערכה הצפונית העתידית. גם חיילי המילואים העלו את החשש כי אף שרובם שירתו בסיירת גולני, שאימוניה מוכוונים לגזרת הצפון, הם פועלים כיום באיו"ש ולא יהיו כשירים למלחמה בגזרה הצפונית שבה הם אמורים לפעול בשעת חירום. לטענתם הם אינם עוברים אימונים המתאימים למשימתם בשעת חירום, ולכן הם חוששים שברגע האמת הם לא יהיו ערוכים לקראתו. 

עוד עלה כי יש בגדוד מחסור ניכר בכלי רכב שכן רבים מהם תקולים. בשיחה עם חיילי המילואים עלה בנוסף כי בנשקים קלים רבים יש מעצורים.

בהיבטי מוכנות עלה כי מערכת התרעה מסוימת שהותקנה בגזרה תקולה ואינה פועלת לפחות מאז תחילת תעסוקת הגדוד בגזרה. בעקבות העלאת הנושא מול גורמי צה"ל, המערכת תוקנה. 

עוד עלה מהשיחות של המג"ד ושל חיילי המילואים עם המבקר כי לדעתם הבעיה העיקרית הנוגעת למזון היא בשמירה על תנאי היגיינה. בנוסף, בשל תגבור גזרת האיו"ש בגדודי סדיר ומילואים שהחל באפריל 2022 (במסגרת מבצע "שובר גלים") ועדיין נמשך במועד הביקור, המטבח במוצב משרת שני גדודי מילואים (במקום גדוד אחד בעיתות שגרה לפני התגבור). מצב זה יוצר עומס רב על המטבח ופוגע ביכולת לתת מענה מיטבי למשרתים במוצב.

בתגובתו ציין צה"ל כי בגזרת פיקוד מרכז בוצע תגבור סד"כ משמעותי. כמו כן, ציין כי אחד הצעדים שיינקטו להגדלת יכולת ייצור המזון יהיה תגבור המטבח של מוצב יקיר. 

מבקר המדינה אנגלמן ציין כי על צה"ל לבחון את כלל הממצאים שעלו בביקור הפתע שערך, ובהתאם לבחינתו יפעל לתיקונם. נוסף על כך, נוכח טענותיהם של חיילי המילואים בסוגיות הנוגעות להיעדר מעטפת תומכת למשרתים במילואים, כגון ההתמודדות עם מעסיקיהם בעת יציאתם לשירות מילואים, מומלץ כי צה"ל יפעל באמצעות משרד הביטחון ובשיתוף משרדי הממשלה הרלוונטיים  לטיפול בסוגיות אלה כדי להוקיר את חיילי המילואים ולשמור על המוטיבציה שלהם לשרת ולתרום למדינה.