facebook

כנס גישורים ה-13 בהשתתפות מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור

מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור פתח את המושב בנושא הגישור ככלי ליישוב תלונות הציבור. המבקר עמד על חשיבותו של הגישור ככלי מרכזי בארגז הכלים של נציבות תלונות הציבור

מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, מתניהו אנגלמן, השתתף בכנס גישורים ה-13, ופתח את המושב בנושא הגישור ככלי ליישוב תלונות הציבור. המבקר בירך את משתתפי הכנס ועמד על חשיבותו של הגישור ככלי מרכזי בארגז הכלים של נציבות תלונות הציבור.

המושב בנושא הגישור ככלי ליישוב תלונות הציבור התקיים השנה לראשונה, בהובלתה של ד"ר אסתר בן חיים, מנהלת נציבות תלונות הציבור שבמשרד מבקר המדינה, אשר סקרה את המאפיינים של הליך הגישור בנציבות, הציגה את האתגרים המיוחדים בהם נתקלים המגשרים בנציבות ואת ההתאמות שנעשו למשבר הקורונה. 

משתתפות נוספות במושב, גב' סימה סיני, הממונה על איכות השירות בעיריית ירושלים וגב' אירה וולוך, רכזת מרכז הגישור והדיאלוג בקהילה באר שבע, העלו את שיתוף הפעולה עם צוות המגשרים של הנציבות, בראשותה של עו"ד רויטל רוטנשטיין-ענני ואת המסר של דיאלוג, הידברות ושיתוף פעולה לטובת המתלוננים והאינטרס המשותף לכל הצדדים המעורבים בתהליך.

את המשוב חתמה מנהלת הנציבות בקריאה לגופים הציבוריים לאתר "נאמני" גישור שיכולים לתכלל את התהליך בהנהלות הגופים, להיות פתוחים להליך ולהגביר את שיתוף הפעולה עם מרכזי הגישור בקהילה. 

כנס גישורים נערך ביוזמת מרכזי הגישור והדיאלוג בקהילה, תכנית גישורים, התוכנית לניהול ויישוב סכסוכים ומו"מ באוניברסיטת בר- אילן, משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים ועמותת מוזאיקה, במטרה לשמש בימה ללמידת עמיתים בנושא.