facebook

הודעות ופרסומים

הודעות ופרסומים של מבקר המדינה בנושא מימון מפלגות

​הודעות ופרסומים:

 • הודעה על עבודות תחזוקה באתר

  2/7/2019

  היום בין השעות 17:00 ל-20:00 תושבת מערכת מימון המפלגות ובנוסף, לא תתאפשר שליחת טופס תלונה או פניה באתר

   
 • הודעה על עבודות תחזוקה באתר

  23/6/2019

  מחר, יום שני (24.6) בין 17:00 ל-20:00 תושבת מערכת מימון המפלגות ובנוסף, לא תתאפשר שליחת טופס תלונה או פניה באתר

   
 • הודעה על השבתת מערכות מימון מפלגות

  26/5/2019

  ביום רביעי (5.6) בין 17:00 ל-18:00 תושבת מערכת מימון המפלגות ובנוסף, לא תתאפשר שליחת טופס תלונה או פניה באתר

   
 • הודעה על עבודות תחזוקה באתר

  15/5/2019

  ממחר, יום חמישי (16.5) בשעה 18:00 ועד יום ראשון (19.5) בשעה 07:00 תושבת מערכת מימון המפלגות ובנוסף, לא תתאפשר שליחת טופס תלונה או פניה באתר

   
 • הודעה על השבתת רכיב התאמת הבנקים במערכת מימון מפלגות

  16/4/2019

  רכיב התאמת הבנקים שבמערכת מימון המפלגות למדווחים יושבת ביום רביעי 17.04.2019 בין השעות 11:00 עד 15:00 לצורך עבודות תחזוקה ושידרוג המערכת

   
 • הודעה על השבתת מערכות מימון מפלגות

  15/4/2019

  מערכת מימון המפלגות למדווחים ולרואי חשבון ומערכת פירסום התרומות יושבתו החל מיום שלישי ה-23.04.2019 ועד ליום ראשון ה-28.04.2019 לצורך עבודות תחזוקה

   
 • תחילת תקופת ההסדר וסיומה לגבי המתמודד מר סמיון גרפמן

  25/2/2019

  מבקר המדינה, בתוקף סמכותו לפי סעיף 24א(ג) לחוק המפלגות, התשנ"ב-1992 (להלן- החוק), מודיע בזאת כי תקופת ההסדר כהגדרתה בחוק לגבי המתמודד מר סמיון גרפמן באשר ...

   
 • סיום תקופת ההסדר לגבי המתמודד מר יום-טוב סמיה

  20/2/2019

  מבקר המדינה, בתוקף סמכותו לפי סעיף 24א(ג) לחוק המפלגות, התשנ"ב-1992 (להלן- החוק), מודיע בזאת כי תקופת ההסדר כהגדרתה בחוק לגבי המתמודד מר יום-טוב סמיה ...

   
 • סיום תקופת ההסדר לגבי המתמודד מר אילן שיינפלד

  18/2/2019

  מבקר המדינה, בתוקף סמכותו לפי סעיף 24א(ג) לחוק המפלגות, התשנ"ב-1992 (להלן- החוק), מודיע בזאת כי תקופת ההסדר כהגדרתה בחוק לגבי המתמודד מר אילן שיינפלד ...

   
 • הודעה בדבר תקרת הוצאות בחירות של רשימת מועמדים משותפת המתמודדת בבחירות לכנסת ה-21

  17/2/2019

  עמדת מבקר המדינה באשר לאופן חישוב תקרת הוצאות בחירות של רשימות משותפות המתמודדות בבחירות לכנסת ה-21

   
 • סיום תקופת ההסדר לגבי המתמודד מר משה יעלון

  10/2/2019

  מבקר המדינה, בתוקף סמכותו לפי סעיף 24א(ג) לחוק המפלגות, התשנ"ב-1992 (להלן- החוק), מודיע בזאת כי תקופת ההסדר כהגדרתה בחוק לגבי המתמודד מר משה יעלון באשר ...

   
 • תחילת תקופת ההסדר לגבי המתמודד מר סמיון גרפמן

  10/2/2019

  מבקר המדינה, בתוקף סמכותו לפי סעיף 24א(ג) לחוק המפלגות, התשנ"ב-1992 (להלן- החוק), מודיע בזאת כי תקופת ההסדר כהגדרתה בחוק לגבי המתמודד מר סמיון גרפמן באשר ...

   
 • סיום תקופת ההסדר לגבי המתמודדת חברת הכנסת אורלי לוי-אבקסיס

  3/2/2019

  מבקר המדינה, בתוקף סמכותו לפי סעיף 24א(ג) לחוק המפלגות, התשנ"ב-1992 (להלן- החוק), מודיע בזאת כי תקופת ההסדר כהגדרתה בחוק לגבי המתמודדת חברת הכנסת אורלי ...

   
 • חובת הודעה למבקר המדינה של משווקי מתקני פרסום חוצות, עורכי סקרי בחירות ובעלי זיכיון לשידורי רדיו לקראת הבחירות המקדימות במפלגות והבחירות לכנסת ה-21

  28/1/2019

  לפי הוראות חוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי"ט- 1959, חובה על הגורמים המוזכרים להלן להודיע למבקר המדינה הודעות במועדים שנקבעו

   
 • פרסום דוח על תוצאות ביקורת החשבונות של המתמודדים בפריימריז לתפקיד יו"ר מפלגת מרצ

  23/1/2019

  מבקר המדינה פרסם היום דוח על תוצאות ביקורת החשבונות של המתמודדים בבחירות המקדימות לתפקיד יו"ר מפלגת מרצ הישראלית שהתקיימו במרץ 2018

   
 • סיום תקופת ההסדר לגבי המתמודד מר מורן ישראל

  23/1/2019

  מבקר המדינה, בתוקף סמכותו לפי סעיף 24א(ג) לחוק המפלגות, התשנ"ב-1992 (להלן- החוק), מודיע בזאת כי תקופת ההסדר כהגדרתה בחוק לגבי המתמודד מר מורן ישראל לגבי ...

   
 • הנחיות לניהול מערכת חשבונות ודיווח של גוף פעיל בבחירות

  21/1/2019

  ​מתוקף סמכותו בחוק מימון מפלגות, התשל"ג- 1973 מפרסם מבקר המדינה הנחיות בדבר ניהול מערכת חשבונות ודיווח של גוף פעיל בבחירות

   
 • תחילת תקופת ההסדר לגבי המתמודד מר יום טוב סמיה

  13/1/2019

  מבקר המדינה, בתוקף סמכותו לפי סעיף 24א(ג) לחוק המפלגות, התשנ"ב-1992 (להלן- החוק), מודיע בזאת כי תקופת ההסדר כהגדרתה בחוק לגבי המתמודד מר יום טוב סמיה ...

   
 • הודעה בדבר תקרת ההוצאות של מועמד זכאי בבחירות מקדימות מזכות

  2/1/2019

  מבקר המדינה מודיע כי סך ההוצאה הכוללת של המועמד לא יעלה על תקרת ההוצאות המותרת

   
 • המדריך למועמדים בבחירות מקדימות

  26/12/2018

  מבקר המדינה פרסם את המדריך המעודכן למועמדים בבחירות מקדימות ("פריימריס")

   
 •  
 • הודעת מבקר המדינה בדבר מימון המונים - גיוס תרומות מהציבור והענקת תשורות לתורמים

  11/7/2018

  מבקר המדינה מודיע כי חל איסור על מתן תשורות לתורמים במסגרת מימון המונים

   
 • פרסום דוח על תוצאות ביקורת החשבונות של המתמודדים בפריימריז לתפקיד יו"ר מפלגת העבודה

  26/6/2018

  מבקר המדינה פרסם היום דוח על תוצאות ביקורת החשבונות של המתמודדים בבחירות המקדימות לתפקיד יו"ר מפלגת העבודה הישראלית שהתקיימו ביולי 2017

   
 • בחירות לרשויות המקומיות - שאלות ותשובות

  30/5/2018

  בכל מקרה של סתירה בין האמור לעיל לבין הוראות החוק וההנחיות, יש לנהוג לפי הוראות החוק וההנחיות.

   
 • עבודות תחזוקה באתר האינטרנט היום ה- 30.4.2018

  30/4/2018

  עקב עבודות תחזוקה היום (30.4) ייתכנו שיבושים בגלישה לאתר האינטרנט למספר דקות בין השעות 10:00-17:000

   
 • הודעה על השבתת מערכות מימון מפלגות

  21/3/2018

  מערכת מימון המפלגות למדווחים ומערכת פירסום התרומות יושבתו היום, יום רביעי ה-21.3.18 בין השעות 17:00-22:00 לצורך עבודות תחזוקה ושידרוג המערכת

   
 • פרסום דוח ​ביקורת החשבונות של סיעות: הבית היהודי, התנועה הערבית להתחדשות ורשימת האיחוד הערבי בכנסת ה-20

  5/2/2018

  מבקר המדינה פרסם היום דוח ביקורת החשבונות של הסיעות: הבית היהודי, התנועה הערבית להתחדשות ורשימת האיחוד הערבי בכנסת ה-20

   
 • עבודות תחזוקה באתר האינטרנט ב- 24.01.2018

  24/1/2018

  עקב עבודות תחזוקה באתר האינטרנט, ייתכנו בעיות בגישה אל מערכות מימון מפלגות

   
 • תחילת תקופת ההסדר לגבי המתמודד מר מורן ישראל

  28/9/2017

  מבקר המדינה, בתוקף סמכותו לפי סעיף 24א(ג) לחוק המפלגות, התשנ"ב-1992 (להלן- החוק), מודיע בזאת כי תקופת ההסדר כהגדרתה בחוק לגבי המתמודד מר מורן ישראל לגבי ...

   
 • תחילת תקופת ההסדר לגבי המתמודדת ח"כ אורלי לוי-אבקסיס

  28/9/2017

  מבקר המדינה, בתוקף סמכותו לפי סעיף 24א(ג) לחוק המפלגות, התשנ"ב-1992 (להלן- החוק), מודיע בזאת כי תקופת ההסדר כהגדרתה בחוק לגבי המתמודדת ח"כ אורלי ...

   
 • תחילת תקופת ההסדר לגבי המתמודד מר יעלון משה

  25/6/2017

  מבקר המדינה, בתוקף סמכותו לפי סעיף 24א(ג) לחוק המפלגות, התשנ"ב-1992(להלן- החוק), מודיע בזאת כי תקופת ההסדר כהגדרתה בחוק לגבי המתמודד מר משה יעלון לגבי ...

   
 • פרסום דוחות ביקורת בנושא מימון בחירות ומימון מפלגות

  18/10/2016

  כל הסיעות שהתמודדו בבחירות לכנסת (למעט עלה ירוק) סיימו את מערכת הבחירות בגירעונות

   
 • תורמים וערבים למפלגות

  25/2/2015

  איתור תרומות וערבויות שניתנו למפלגות

   
 • מערכת לדיווח על תרומות וערבויות למפלגות

  25/2/2015

  מידע למשתמשים במערכת הממוחשבת לדיווח על תרומות וערבויות למפלגות

   
 • הודעה למועמדים לתפקיד חבר הכנסת ה-20 במפלגות השונות

  21/12/2014

  הודעת מבקר המדינה למועמדים לתפקיד חבר הכנסת ה-20 במפלגות השונות

   
 • הודעת מבקר המדינה בדבר פרסום פרטים על אודות ערבויות הניתנות לטובת מפלגות

  26/12/2013

  מבקר המדינה, השופט בדימוס, מר יוסף שפירא, החליט לתת גילוי לזהותם של נותני הערבויות למפלגות ולסכומי הערבויות, ולפרסם אותם

   
 • מערכת לרישום ודיווח - גוף פעיל בבחירות

  13/10/2013

  מידע למשתמשים במערכת הממוחשבת לניהול חשבונות ולדיווח

   
 • מערכות למדווחים

  1/10/2013

  דף זה מרכז את כלל מערכות הדיווח

   
 • החלטות מבקר המדינה לגבי נושאים עקרוניים בקשר להתמודדות בבחירות לרשויות המקומיות

  10/9/2013

  מבקר המדינה, השופט בדימוס, מר יוסף שפירא, פרסם את החלטותיו לגבי נושאים עקרוניים בקשר להתמודדות בבחירות לרשויות המקומיות.