facebook

סיפורה של תלונה לרגל יום התחבורה הציבורית הבינלאומי

יום התחבורה הציבורית הבינלאומי מצוין מדי שנה ברחבי העולם לשם חיזוק מעמדה של התחבורה הציבורית על פני הרכב הפרטי. בנציבות תלונות הציבור מתקבלות מדי שנה תלונות בנושא

יום התחבורה הציבורית הבינלאומי מצוין מדי שנה ברחבי העולם לשם חיזוק מעמדה של התחבורה הציבורית על פני הרכב הפרטי. ב-22.9.96 התקיים  ה-"Car Free Day" (יום ללא מכוניות) הראשון באירופה. היוזמה התבררה כמוצלחת מאוד, וכעבור שנים אחדות התרחבה וזכתה לגיבוי ממשלות, ובהמשך הפכה לאירוע רשמי של האיחוד האירופי.

בארץ יום תחבורה ציבורית מצוין מדי שנה החל משנת 2004. יום זה מהווה הזדמנות טובה להעלאת המודעות בכל הנוגע לבעיות הנלוות עקב שימוש רב ברכב הפרטי.

בנציבות תלונות הציבור מתקבלות מדי שנה תלונות הנוגעות לשירותי התחבורה הציבורית. להלן כמה דוגמאות:

נוסע בתחבורה הציבורית השתמש ברב-קו - וקיבל קנס

המתלונן פנה לנציבות בתלונה על שמשרד התחבורה דחה את בקשתו לביטול קנס שקיבל בטענה שלא תיקף את כרטיס הרב-קו שברשותו. המתלונן השיג על תשובת משרד התחבורה, שלפיה הוא תיקף את כרטיסו רק לאחר שנרשמה דרישת התשלום - וטען כי הוא תיקף את כרטיסו בשעה 19:01 וקיבל את דרישת התשלום בשעה 19:18. המתלונן הציג אסמכתה מאתר רב- קו אונליין לביסוס טענתו.

בעקבות פניית הנציבות למשרד התחבורה נערכה בדיקה חוזרת של המקרה, הוצלבו נתוני הנסיעה עם התיקופים, ונמצא שטענת המתלונן נכונה. הקנס בוטל והמתלונן קיבל את ההחזר הכספי המגיע לו.
בעקבות המקרה מסרה הרשות הארצית לתחבורה ציבורית כי הופקו הלקחים בנוגע לתהליך הבדיקה של ערעורים על דרישת תשלום, על מנת שמקרים מסוג זה לא יישנו.

 

נדרשה לשלם עבור כרטיס רב-קו חלופי - וזוכתה

בתלונה אחרת, מתלוננת טענה שהיא נתבקשה לשלם עבור כרטיס רב קו חלופי שלא בצדק.
לדבריה הכרטיס הקודם יצא מכלל שימוש, ואין היא אמורה לשאת בעלות כרטיס חלופי. במענה לפניית הנציבות מסר משרד התחבורה כי מפעיל תחבורה רשאי לגבות תשלום רק בעבור הנפקת כרטיס רב קו אישי חדש (10 שקלים), אם הכרטיס אבד, נגנב או שנגרם לו נזק בזדון.

במסגרת הבירור נפגשה הנציבות עם מנהלת אגף תעריפים וכרטוס ברשות הארצית לתחבורה ציבורית שקבעה כי על החברה לזכות את המתלוננת. המתלוננת הופנתה למשרדי החברה שם קיבלה את ההחזר הכספי.

הנציבות העירה למשרד התחבורה וביקשה שהמשרד יוודא שחברות התחבורה הציבורית מקיימות את הנחייתו ככתבה וכלשונה ולא גובות כסף עבור כרטיס חלופי מקום שאין הן זכאיות לעשות כן.

 

נהג אוטובוס הוריד נער עיוור - וננזף

נער בן 13 שהוא לקוי ראיה ומחזיק בתעודת עיוור נסע באוטובוס של חברת תחבורה ציבורית בצפת. נהג האוטובוס לא השלים את מסלול הנסיעה אלא הוריד את הנער, שהיה הנוסע האחרון באוטובוס, בתחנה המרכזית של העיר, שתי תחנות לפני התחנה הסופית, שהייתה יעדו של הנער. הנהג אמר לנער כי מאחר שממילא הוא אינו משלם עבור הנסיעה, הוא אינו חייב להסיע אותו עד ליעדו. החברה המפעילה אינה גוף שהנציבות מוסמכת לברר עליו תלונות ולהעיר לו בעניינן ולכן פנתה הנציבות לרשות הארצית לתחבורה ציבורית, וביקשה ממנה לפעול למניעת הישנות מקרים דומים.

הרשות הארצית השיבה לנציבות כי שלחה לכלל מפעילי התחבורה הציבורית מכתב ובו רעננה את הנהלים בעניין הסעת נוסעים עם מוגבלות בתחבורה הציבורית. הרשות הארצית הוסיפה כי כתבה לחברה המפעילה כי היא רואה את המעשה של הנהג בחומרה וכי אם הנהג עדיין מועסק בחברה היא מתבקשת להעמיד אותו לדין משמעתי, ולהודיע לרשות הארצית על תוצאות ההליך שיינקט בעניינו. החברה המפעילה השיבה לרשות הארצית כי זימנה את הנהג לשיחת בירור, נזפה בו על התנהגותו, והזהירה אותו לבל תישנה. החברה הוסיפה כי הנהג הביע חרטה על מעשיו, התנצל והתחייב כי לא יחזור על התנהגות זו (מתוך דוח 44).

 

בעקבות פניית הנציבות - הורחבו שעות האוטובוסים ביישוב

המתלוננת המתגוררת ביישוב אחיסמך פנתה לנציבות בתלונה על היעדר תחבורה ציבורית מספקת ליישוב, וממנו. לדבריה האוטובוס האחרון יוצא מתחנת המוצא בשעה 18:00 ומגיע ליישוב בשעה 18:15. לאחר שעה זאת אין אוטובוסים נוספים, ולמעשה אין אפשרות לצאת מהיישוב בתחבורה ציבורית. החברה המפעילה אינה גוף שהנציבות מוסמכת לברר עליו תלונות ולהעיר לו בעניינן לכן פנתה הנציבות לרשות הארצית לתחבורה ציבורית במשרד התחבורה.

מהרשות הארצית נמסר לנו כי הואיל והיישוב מונה כ-1400 תושבים הוא זכאי ל- 9 נסיעות ביום אל העיר רמלה וממנה. הנציבות בדקה את שירותי התחבורה הציבורית ביישובים סמוכים ומצאה שלרוב שעת הסיום היא 20:00. בעקבות פנייה של הנציבות אל הרשות, הודיעה  הרשות כי הוחלט לקבל את בקשת המתלוננת ולהוסיף נסיעה נוספת בשעה 20:00.

 

האוטובוס יעצור סמוך למתחם הדיירים הקשישים - ההתעקשות משתלמת

המתלונן, המתגורר במקבץ דיור (בגדרה) בו מתגוררים כ-250 דיירים קשישים, טען שקו אוטובוס עוצר בתחנה הרחוקה כ-400 מטר ממקבץ הדיור, וכי ההליכה לתחנה וממנה כרוכה במאמץ רב ומקשה על הדיירים את השימוש באוטובוס. לדבריו נציג של משרד התחבורה ביקר במקום, אך למרות הבטחתו שבקשתם תיענה, העניין לא טופל.

בעקבות פניית הנציבות, מסרה הרשות הארצית לתחבורה ציבורית כי הוקמה תחנת אוטובוס בסמוך למקבץ הדיור, וכי קו האוטובוס יעבור בה. במעקב שעשתה הנציבות נמצא שקו האוטובוס אינו עוצר בתחנה האמורה כמובטח. יתרה מכך, מחלקת הנדסת התנועה של אגד קבעה שקו אחר, שאינו מספק את צרכיהם של הדיירים הוא שיעצור בתחנה.  בהמשך לפניית הנציבות, הודיעה הרשות הארצית שהטעות תתוקן, אולם במעקב נוסף שביצעה הנציבות נמצא כי עדיין קו האוטובוס אינו עוצר בתחנה הסמוכה למקבץ הדיור. רק בעקבות פנייה נוספת של הנציבות ללשכת מנהל הרשות הארצית, החל הקו לעצור בתחנה האמורה לשביעות רצונם של המתלונן ושכניו (מתוך דוח 43).