לוגו מדינת ישראל
ספריית הפרסומים משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור

הטיפול באזרחים הוותיקים השוהים במוסדות החוץ-ביתיים בתקופת משבר הקורונה - ממצאי הביניים לדוח שיפורסם בשנת 2021

הגעת לתוכן כרטיסייה על מנת להמשיך בנייוט דלג עם החיצים למטה ולמעלה
מסגרת פרסום:
תאריך הפרסום:
סוג הפרסום:
קשישים; דיור מוגן; מוסדות גריאטריים; מגפה; אשפוז

נתוני מפתח

 • 71,100

  מספר האזרחים הוותיקים הדרים במוסדות החוץ-ביתיים, לפי הנתונים המעודכנים לאפריל 2020

 • 619

  מספר האזרחים הוותיקים דיירי המוסדות החוץ-ביתיים שנפטרו מקורונה לפי הנתונים המעודכנים ל-3.10.20

 • 36%

  שיעור האזרחים הוותיקים דיירי המוסדות החוץ-ביתיים שנפטרו מקורונה מכלל הנפטרים מקורונה לפי הנתונים המעודכנים ל-3.10.20

 • 7,432

  מספר בדיקות הקורונה שבוצעו במוסדות הדיור החוץ-ביתי בכל אחד מהימים (בממוצע) שבתחילת אוגוסט 2020

 • 19.2 מיליון ש”ח

  עלות ציוד המיגון שחולק למוסדות הדיור החוץ-ביתי עד לתחילת אוגוסט 2020

תמונת מצב העולה מן הביקורת

 • dislike
  מספר דיירי המוסדות שנפטרו מקורונה - מנתונים המעודכנים ל-3.10.20 שמסר "מגן אבות ואימהות" למשרד מבקר המדינה עולה כי מ-15.3.20 ועד המועד האמור 619 מ-1,710 הנפטרים מכלל האוכלוסייה היו אזרחים ותיקים השוהים במוסדות חוץ-ביתיים (דיירים)... המשך בקובץ המצורף
 • dislike
  בדיקות לאיתור נשאי קורונה במוסדות - יש לציין לחיוב את העובדה שמנהל "מגן אבות ואימהות" פעל לבצע מדי שבוע בדיקות של העובדים במוסדות. אולם לפי הנתונים המעודכנים לאמצע אוגוסט 2020, "מגן אבות ואימהות" אינו מוודא כי כל העובדים במוסדות שבאים... המשך בקובץ המצורף
 • dislike
  המענים לאזרחים ותיקים נשאי קורונה במוסדות - לפי הנתונים המעודכנים ל-16.8.20 היו פערים ניכרים ביחס ליעד שנקבע בעניין מספר המיטות לחולי קורונה בבתי החולים הגריאטריים, והיקף המיטות עמד על 38% - 44% (440 מתוך יעד של 1,000 או 1,150 מיטות)... המשך בקובץ המצורף
 • dislike
  ניצול מיטבי של מחלקות הקורונה בבתי החולים הגריאטריים - בכל אחד מהימים שבין 10.8.20 ל-24.8.20 היו מאושפזים בבתי חולים כלליים 45 אזרחים ותיקים בממוצע, אף שלהערכת הצוותים הרפואיים ניתן היה להעבירם לאשפוז בבית חולים גריאטרי. לו אותם... המשך בקובץ המצורף

  תרשים התקציר

  מספר דיירי המוסדות שנפטרו מקורונה לעומת מספר הנפטרים בקרב שאר האוכלוסייה ומספרם הכולל של הנפטרים, לפי שבועות, 15.3.20 עד 3.10.20

  עיקרי המלצות הביקורת

  • [alt]
   בדיקות לאיתור נשאי קורונה במוסדות - נוכח החשיבות שניתן לייחס לבדיקות הקורונה במניעת תחלואה של דיירים במוסדות, מומלץ כי משרד הבריאות יעקוב אחר מידת ההשפעה של מספר הבדיקות המוקצה לבדיקת העובדים והדיירים במוסדות על התחלואה והתמותה... המשך בקובץ המצורף
  • [alt]
   המענים לאזרחים ותיקים נשאי קורונה במוסדות - מומלץ שמשרד הבריאות יבחן בראייה כוללת את המענים השונים לבידוד הדיירים במוסדות, תוך הבטחת התנאים למתן הטיפול הדרוש להם בהתאם לתרחישי התחלואה השונים, לרבות תרחיש של תחלואה גבוהה של שפעת וקורונה בחורף הקרוב.
  • [alt]
   ניצול מיטבי של מחלקות הקורונה בבתי החולים הגריאטריים - מומלץ שמשרד הבריאות יבחן אם יש חסמים המונעים מעבר של אזרחים ותיקים חולי קורונה מאשפוז בבתי החולים הכלליים לאשפוז במחלקות קורונה בבתי החולים הגריאטריים, ואם ימצא שיש חסמים, יפעל... המשך בקובץ המצורף