facebook

מפגש חשיפה ליחידת לימוד מתוקשבת בנושא מוסד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור

מוסד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור בשיתוף משרד החינוך והפיקוח על הוראת האזרחות השיקו יחידת לימוד מתוקשבת (לומדה) בנושא מוסד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור

ביום שלישי ה-29.12.20, התקיים מפגש חשיפה ליחידת לימוד מתוקשבת בנושא מוסד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור.

מוסד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור בשיתוף משרד החינוך והפיקוח על הוראת האזרחות השיקו יחידת לימוד מתוקשבת (לומדה) בנושא מוסד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור. הלומדה הוכנה על-ידי המרכז לטכנולוגיה חינוכית.

מטרת הלומדה להגביר את מודעות המורים לאזרחות, התלמידים וכלל הציבור למוסד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, מעמדו ותפקידו במשטר הדמוקרטי במדינת ישראל.

היחידה כוללת פרקי לימוד מתוקשבים ואינטראקטיביים בדבר סמכויותיו, תפקידיו, חשיבותו ומקומו של מבקר המדינה במארג רשויות השלטון. עוד עוסקת היחידה בתפקידיו של המבקר כנציב תלונות הציבור ובהם תפקידו כחושף שחיתותויות. מפגש החשיפה, אשר יועד למורים ולמדריכים להוראת האזרחות, עסק בהכרת הלומדה. המפגש התקיים בחסות משרד החינוך ומפמ״רית אזרחות ומשרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור.