facebook

נציבות תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה אירחה כנס מקצועי לנציבי וממוני תלונות הציבור בגופים הציבוריים (28.11.22)

בכנס השתתפו מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור מתניהו אנגלמן, מנהלת נציבות תלונות הציבור ד"ר אסתר בן חיים ונציבים וממונים על תלונות הציבור מכ- 60 גופים ציבוריים

נציבות תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה אירחה השבוע (שני, 28 בנובמבר 2022) כנס מקצועי ושולחנות עגולים לנציבי וממוני תלונות הציבור בגופים הציבוריים. בכנס השתתפו בין היתר מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור מתניהו אנגלמן, מנהלת הנציבות ד"ר אסתר בן חיים ונציבים וממונים על תלונות הציבור מכ 60 גופים ציבוריים. 

מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור מתניהו אנגלמן: "שמחתי לארח את נציבי וממוני תלונות הציבור בגופים הציבוריים השונים לשיח מקצועי ולמידה הדדית.

עם כניסתי לתפקיד הצבתי יעד להגדיל את מספר התלונות המטופלות על ידי משרדנו. בשלוש השנים האחרונות מספר התלונות עלה מ 15,000 למעל 20,000 תלונות בשנה. תלונות רבות נסבות על השירות של משרדים וגופים ציבוריים שונים. לפיכך אני רואה חשיבות בחיזוק מעמדם ובליווי מקצועי של הממונים על בירור התלונות בכל הגופים הציבוריים בישראל".

מנהלת הנציבות ד"ר אסתר בן חיים: "במסגרת פעילותה של הנציבות כבית המקצועי לעוסקים בבירור תלונות, משרדנו שימש אכסניה לאירוע למידת עמיתים בין נציבים וממונים על טיוב הטיפול בתלונות ציבור. תחום בירור התלונות הוא תחום מקצועי שחוצה גופים ומגזרים. ככזה, באפשרותנו לקיים למידת עמיתים בנושאים שונים על דרך של שמיעה ושיתוף של דרכי ההתמודדות והפעולה של העוסקים בתחום בירור התלונות. האירוע אתמול היה הסנונית הראשונה לאירועים דומים נוספים בעתיד".