facebook

יעקב מלץ

מבקר המדינה בשנים 1988-1987

יעקב מלץ נולד ב-1923 בלבוב שבפולין. בשנת 1925 עלה עם משפחתו ארצה והתגורר בחיפה. בשנת 1940 סיים את לימודיו בבית הספר הריאלי העברי בחיפה, ולאחר מכן עבר לירושלים ולמד במשך שנה אחת היסטוריה ופילוסופיה באוניברסיטה העברית. מלץ היה חבר בארגון ההגנה. בשנת 1941 החל ללמוד בבית הספר למשפט של ממשלת המנדט הבריטי, ובזמן לימודיו עבד במחלקת רשם החברות בירושלים. בשנים 1947-1946 התמחה במשפטים, תחילה במשרד עורכי הדין זמורה, קרונגולד, רוזן ואחר כך במשרד בר שירה, ובמאי 1948 קיבל רישיון לעריכת דין.

בשנת 1948 השתתף יעקב מלץ בקורס הראשון של קציני משטרה. לאחר סיום הקורס שימש מפקח במטה הארצי של המשטרה בתל אביב, ובשנת 1949 הועלה לדרגת מפקח ראשון. מתחילת שנת 1950 שימש פקד באגף החקירות של המטה הארצי. במסגרת שירותו במשטרה הרצה בקורסים להכשרת חוקרי משטרה בנושא הפרוצדורה הפלילית.

משנת 1951 שימש עורך דין שכיר במשרדו של עורך הדין אהרן חטר-ישי בתל אביב. בשנת 1960 נעשה שותף במשרד עורכי הדין של אהרן חטר-ישי ויצחק טוניק. בשנת 1969 פתח משרד פרטי ועסק במשפטים אזרחיים ובמשפטים פליליים (עברות צווארון לבן).

 

תפקידי שיפוט

שימש אב בית דין בבית הדין למשמעת של לשכת עורכי הדין.

בדצמבר 1979 התמנה לשופט בבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו. עסק בעיקר במשפטים אזרחיים כדן יחיד, והיה במשך שנתיים אב בית דין בהרכב שדן בפשעים חמורים. 

במרץ 1986 התמנה לשופט בפועל בבית המשפט העליון ושימש בתפקיד זה עד סוף אותה שנה.

 

תפקידי הוראה

שימש מרצה בפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית.

שימש מרצה במכון להשתלמות שופטים ע"ש י' זוסמן ז"ל.

 

ב-5 בפברואר 1987 התמנה יעקב מלץ למבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, והוא כיהן בתפקיד עד 30 ביוני 1988.

בשנת 1988 פרש מלץ מכהונתו כמבקר המדינה ונציב תלונות הציבור ומונה לשופט קבוע בבית המשפט העליון.

 

פעילות ציבורית נוספת

היה חבר בוועדת החקירה לעניין שיטות החקירה של שירות הביטחון הכללי שהוקמה בסוף מאי 1987.

בשנת 1988 עמד בראש הוועדה להשוואת התנאים שמקבלים נפגעי פעולות איבה לתנאים שמקבלים אלמנות ויתומים של חללי צה"ל.

עמד בראש ועדת מלץ, ועדה ציבורית לבחינת מבנה האוניברסיטאות, שהמליצה על שורת רפורמות במבנה ההשכלה הגבוהה בישראל. הוועדה הגישה את המלצותיה בינואר 2000.

שימש יושב ראש הוועדה לציון חסידי אומות העולם הפועלת ליד מוסד יד ושם.

 

יעקב מלץ נפטר ב-8 באוקטובר 2006.