לוגו מדינת ישראל
ספריית הפרסומים משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור
הגעת לתוכן כרטיסייה על מנת להמשיך בנייוט דלג עם החיצים למטה ולמעלה
מסגרת פרסום:
תאריך הפרסום:
סוג הפרסום:
מגפה; חקירות; שיתוף פעולה בין משרדי; מחסור בכוח אדם; תיעוד

רקע

מרכיב מרכזי וחיוני במאבק בנגיף הקורונה שנועד להפחית את מקדם ההדבקה הוא קטיעת שרשרות ההדבקה. ניהול מערך החקירות האפידמיולוגיות יעיל ומהיר מסייע למניעת התפרצויות רחבות של נגיפים ולקטיעת שרשרות ההדבקה לפני שהן יוצאות מכלל שליטה. המידע המצטבר מתוצאות חקירות מאפשר לגבש תמונת מצב על אודות פיזור התחלואה והיקפה, לזהות מוקדים של ההתפרצות ולאמוד את היקפם. מידע זה חיוני למקבלי ההחלטות המתמודדים עם התפשטות המגפה ומאפשר להם לתת הנחיות מושכלות לציבור: כניסה לבידוד, נקיטת צעדים לריחוק חברתי, סגר, או הנחיות אחרות. מערך חקירות יעיל ומהיר חיוני במיוחד בעת התפשטותה של מגפת הקורונה, כדי להקל את העומס המוטל על הרופאים ועל מחלקות האשפוז ולאפשר למערכת הבריאות להתמודד טוב יותר עם המגפה.

הביקורת בדוח זה נעשתה בחודשים מאי עד אוגוסט 2020, בעת שמגפת הקורונה התפשטה בצורה משמעותית וגרמה להשפעות מרחיקות לכת על המשק, על החברה ועל כל פרט ופרט בישראל ובעולם כולו. מדובר בביקורת שמתבצעת בזמן שהנתונים משתנים ומתעדכנים וההחלטות מתקבלות בהתאם לנסיבות המתפתחות באופן שוטף. הממצאים המוצגים בדוח הם ממצאי ביניים המתבססים בעיקר על תקופת הביקורת. 

נתוני מפתח

 • 106,888

  מספר החקירות האפידמיולוגיות מפרוץ המגפה ועד 25.8.20

 • 5,622 (5.3%)

  חקירות שלא הסתיימו מפרוץ המגפה ועד 25.8.20

 • 1 ל-9,000

  היחס בין מספר החוקרים למספר התושבים בישראל, (לעומת 1 ל-4,000 בגרמניה ו-1 ל-2,200 באנגלייה) בתחילת ספטמבר 2020

 • 4.9, 3.4

  לפי נתוני מפקדת אלון בפקע"ר במחצית ספטמבר 2020, מספר המגעים הממוצע המדווח בחקירות שלהם הוא 4.9; מספר המגעים המדווח בחקירות משרד הבריאות הוא 3.4.

 • 48-24

  שעות - פרק הזמן היעיל לביצוע חקירה אפידמיולוגית לחולה, ממועד קבלת תוצאה חיובית של בדיקת מעבדה ועד לסיום החקירה והוראה על בידוד המגעים של החולה

 • כ-64%

  מ-76 חקירות שבדק משרד מבקר המדינה במחוז ירושלים בחודשים יוני עד יולי 2020 החלו רק לאחר יותר מארבעה ימים ממועד קבלת תוצאה חיובית של בדיקת מעבדה

 • כ-74%

  שיעור החולים שאותרו כמגעים עם חולה מאומת בחקירות האפידמיולוגיות ו/או בפעולות הסיוע של שב"כ בתקופה 1.7.20 -26.8.20

תמונת מצב העולה מן הביקורת

 • dislike
  מערכת לניהול חקירות אפידמיולוגיות - נכון לתקופת הביקורת למשרד הבריאות לא הייתה מערכת יעילה לניהול איכותי של מערך החקירות האפידמיולוגיות. בספטמבר 2020, לאחר החבירה למפקדת אלון, הוחל בהטמעת מערכת מעודכנת לניהול חקירות, שתוכל... המשך בקובץ המצורף
 • dislike
  איתור חולים לצורך חקירתם ושיתוף הפעולה שלהם עם החקירות - מתוך 76 חקירות, שבוצעו בחודשים יוני-יולי 2020 ושנבדקו במחוז ירושלים, 22 תיעדו רק את מגעי הנחקר עם בני משפחתו, או שלא תועדו מגעים כלל. בארבע מהחקירות נרשם שהנחקר לא שיתף פעולה... המשך בקובץ המצורף
 • dislike
  פרק הזמן לתחילת חקירה אפידמיולוגית - כ-4% מ-76 החקירות האפידמיולוגיות שנבדקו במהלך הביקורת התחילו בתוך יום אחד ממועד קבלת תשובה חיובית לבדיקת המעבדה, בסך הכול מעט יותר מ-5% מהחקירות התחילו בתוך 48 שעות; כ-64% מהחקירות החלו לאחר ארבעה ימים ויותר.
 • dislike
  תיעוד נתוני החקירות - תיעוד החקירות בחודשים יולי-אוגוסט 2020, נעשה בחלק גדול מהמחוזות, באמצעות טפסים ידניים. רק לאחר שתוגבר מערך החוקרים עברו חלקם להזנת הפרטים ישירות למחשב. חלק מהפרטים הוזנו בטופס החקירה בשיטה של הזנת מלל חופשי... המשך בקובץ המצורף
 • dislike
  איתור בני משפחה של הנחקרים - בשל חוסר השיטתיות בתהליך החקירה, לעיתים מתבצעות במקביל חקירות לכמה בני משפחה, על ידי חוקרים שונים, בלי שהם יודעים שמדובר בעצם בבני משפחה אחת, ובלי שנוצר ידע חדש המצביע על הדבקה של בני משפחה.
 • dislike
  חיבור מערכת ניהול החקירות לנתוני משרד החינוך - המערכת לניהול החקירות של משרד הבריאות אינה מקושרת למערכת לניהול נתוני התלמידים של משרד החינוך. לכן לא ניתן לאחזר נתונים באופן מקוון על אודות תלמידים שיש פוטנציאל שנחשפו לתלמיד חולה בכיתתם... המשך בקובץ המצורף
 • dislike
  מחסור בצוותי החוקרים האפידמיולוגים - גם לאחר תגבור מספר החוקרים האפידמיולוגים, בספטמבר 2020, עדיין היה מספרם ביחס לאוכלוסייה קטן ביחס למספרם במדינות אחרות. מספר החוקרים משפיע על פרקי הזמן להשלמת החקירות, על איתור מגעים פוטנציאליים... המשך בקובץ המצורף
 • dislike
  פעילות המשרד בקשר לאיכוני שירות הביטחון הכללי - מספר האנשים שהיו במגע קרוב עם חולה אשר הועלה בפעולות הסיוע של השב"כ מ-1.7.20 עד 26.8.20, היה גדול פי שלושה מהמספר שהועלה בחקירות האנושיות. כ-7% בלבד מהאנשים שנמצא שהיו במגע קרוב עם חולה... המשך בקובץ המצורף
 • dislike
  מוקד הפניות לבירורים והשגות - כ-62% מהשגות הפונים, על הוראה להיכנס לבידוד שהוגשו למוקדי משרד הבריאות מ-1.7.20 ועד 26.8.20, התקבלו, ורק כ-13% מהן נדחו. השאר נסגרו מסיבות שונות.

  עיקרי המלצות הביקורת

  • [alt]
   מומלץ כי משרד הבריאות ומפקדת אלון בפקע"ר יפעלו בתיאום ובשיתוף פעולה מלא ומתואם כדי להצליח להגיע ליעד שקבעו, ולפיו בתחילת נובמבר 2020 תפעל מערכת ממוחשבת יעילה ואיכותית לתפעול וניהול של מערך החקירות האפידמיולוגיות. מומלץ כי הם יקיימו... המשך בקובץ המצורף
  • [alt]
   מומלץ שמשרד הבריאות ומפקדת אלון יקבעו את המתכונת הראויה להפעלת מערך החקירות האפידמיולוגיות. בכלל זה ראוי שייקבע מספר המגעים הסביר, שיש לאתר בכל חקירה, בתלות במאפייני הנחקר וכי יינתנו בידי החוקרים כלים להשיג יעד זה... המשך בקובץ המצורף
  • [alt]
   מומלץ שמשרד הבריאות, בשיתוף מפקדת אלון, ינתחו את פרקי הזמן הנוגעים לחקירות ויעמדו על החסמים אשר גורמים לעיכוב בביצוען וכי יושם דגש על הצורך החיוני להתייעלות של תהליכי החקירות, ובכלל זה קיצור פרקי הזמן בין השלבים השונים בתהליך, וזאת בלי לפגוע באיכות ביצוען
  • [alt]
   מומלץ שמשרד הבריאות, בשיתוף מפקדת אלון, ישימו דגש על הסברת החשיבות של החקירות האפידמיולוגיות ותרומתן לטובת הציבור כולו ובייחוד לקרובים לנחקר. מומלץ שהם ישפרו את שיטת התיעוד והדיווח של הנתונים הנאספים בחקירות וכן שישלימו את הטמעת... המשך בקובץ המצורף
  • [alt]
   מומלץ שמשרד הבריאות בשיתוף מפקדת אלון, ישלימו את גיבוש מאגר החוקרים האפידמיולוגים, בהתאם להיקף הנדרש. מומלץ גם שהמשרד יתאים, ככל הניתן, את החוקרים למאפייני האוכלוסייה - הרקע התרבותי שלה, נגישותה השפתית וכד', בפרט נוכח הפערים בדבר... המשך בקובץ המצורף