facebook

רעיית נשיא המדינה, הגב' נחמה ריבלין, הלכה לעולמה

משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור אבל על מותה של רעיית נשיא המדינה, הגב' נחמה ריבלין

​צילום: מארק ניימן / לשכת הפרסום הממשלתית

מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, השופט (בדימ') יוסף חיים שפירא, מנכ"ל משרד מבקר המדינה מר אלי מרזל, מנהלי ועובדי המשרד, משתתפים באבלו הכבד של כבוד נשיא המדינה, מר ראובן (רובי) ריבלין, על מותה של רעייתו הגב' נחמה ריבלין.

גב' ריבלין ז"ל הייתה אישה אצילה וענווה, אשר פעלה רבות לקידום אוכלוסיות חלשות והייתה בעלת רגישות חברתית מיוחדת. גב' ריבלין תחסר לכל תושבי ואזרחי ישראל.