facebook

חינוך לחיים משותפים ולמניעת גזענות

כריכת הדוחpdf
المقدمة – הקדמה בערביתwordpdf
סוג הפרסום דוחות מיוחדים
מספר קטלוגי 2016-003
תאריך פרסום 22/9/2016
מספר ISSN 0793-1948

"יום יבוא...

הוא קרב והולך בנתיבו

לא יושפל שום אדם

על גזעו וצבעו

יום יבוא..."

פתח דבר

אחדותה של החברה הישראלית על שלל גווניה ומאבק עיקש וחסר פשרות בגזענות ובשנאת האחד רק בשל היותו אחר הם בסיס הכרחי להמשך קיומה ושגשוגה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. דוח ביקורת זה עוסק בפעולות של משרד החינוך לקידום החינוך לחיים משותפים ולמניעת גזענות. לצערי הרב, ממצאי הדוח מעלים תמונת מצב מדאיגה בכל הנוגע לפעילות המועטה במערכת החינוך למען אחדותה של החברה הישראלית ולמען מיגור הרעה החולה של הגזענות ושנאת האחר. הדוח מלמד כי מדינת ישראל עושה מעט מדי על מנת לעקור תופעות חמורות של גזענות ושנאה בקרב בני הנוער ועל מנת לקדם חיים משותפים.

ערכי היסוד של מדינת ישראל מאז ראשיתה התבססו על המלחמה בגזענות, החתירה לשוויון בין כל אזרחי המדינה והשמירה על כבוד האדם באשר הוא אדם. שורשיה של תפיסה זו במקורות היהדות: "וַיִּבְרָא אֱלֹהִים אֶת-הָאָדָם בְּצַלְמוֹ, בְּצֶלֶם אֱלֹהִים בָּרָא אֹתוֹ: זָכָר וּנְקֵבָה, בָּרָא אֹתָם". (בראשית א, כז). ביטוי מובהק לערכי יסוד אלה ניתן במגילת העצמאות, הקובע...

הגופים המבוקרים בפרק

  • משרד החינוך

מילות מפתח

  • גזענות
  • דמוקרטיה
  • אזרחות
  • האחר הוא האני
  • חינוך לסובלנות
  • חיים משותפים
  • שסעים