לוגו מדינת ישראל
ספריית הפרסומים משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור
הגעת לתוכן כרטיסייה על מנת להמשיך בנייוט דלג עם החיצים למטה ולמעלה
מסגרת פרסום:
תאריך הפרסום:
סוג הפרסום:
משטרה; אכיפה; גזענות; אפליה; מעצרים; כתב אישום; שיטור יתר; אתיופים

רקע


אוכלוסיית יוצאי אתיופיה בישראל מונה כ-155,300 נפש, ושיעורה כ-1.7% מאוכלוסיית ישראל. מדינת ישראל פעלה רבות לקליטתם ולשילובם של יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית, תוך הקצאת משאבים מרובים לכך. עם זאת, התאקלמותם לוותה באתגרים לא מבוטלים. נוסף על הפערים בין יוצאי אתיופיה לכלל האוכלוסייה מהבחינה החברתית-כלכלית, יש פערים ניכרים ביניהם גם בתחום האכיפה הפלילית.

בשנת 2015, בעקבות פרסום סרטון ובו נראים שני שוטרים מכים חייל במדים יוצא העדה האתיופית, החריף משבר האמון של יוצאי אתיופיה ברשויות המדינה, והדבר התבטא בגל מחאה נרחב של יוצאי אתיופיה נגד המשטרה. טענות המוחים נסבו על גזענות מוסדית, אלימות ואכיפה מפלה מצד המשטרה וכן על אוזלת היד של מערכת אכיפת החוק, בייחוד של המחלקה לחקירות שוטרים בפרקליטות המדינה (מח"ש), בטיפול בעבירות שוטרים.

בעקבות גל המחאה גיבשה המשטרה בשנת 2015 תוכנית לחיזוק האמון שבין המשטרה לבין יוצאי אתיופיה. התוכנית כללה מיקוד פעילות בתחנות משטרה במוקדי אוכלוסיות של יוצאי אתיופיה בשיתוף הקהילות המקומיות, הכשרות תרבותיות לשוטרים, גיוס כוח אדם יוצא אתיופיה ופעולות בתחום החקירה והמשפט. בשנת 2016 החליטה הממשלה על הקמת צוות בין-משרדי לגיבוש תוכנית פעולה להתמודדות עם תופעת הגזענות נגד יוצאי אתיופיה. הצוות גיבש המלצות על כלים לטיפול בגזענות ובאפליה, בדגש מיוחד על גופי אכיפת החוק. הממשלה אימצה את רוב המלצות הצוות הבין-משרדי.

בתחילת 2019 התחדש גל המחאה של יוצאי אתיופיה בעקבות שני מקרי מוות של צעירים יוצאי אתיופיה בידי שוטרים.​

נתוני מפתח

 • 1.7%

  שיעור יוצאי אתיופיה באוכלוסיית ישראל.

 • 13%

  שיעור המשיבים יוצאי אתיופיה שנתנו אמון במשטרה לפי סקר עמדות של המשטרה משנת 2019, לעומת 56% מהמשיבים מכלל האוכלוסייה.

 • 5.6%

  שיעור המעצרים של קטינים יוצאי אתיופיה מכלל המעצרים של קטינים בשנת 2019 - פי 3.3 משיעורם באוכלוסייה.

 • 64%

  שיעור ההפחתה במספר המעצרים של קטינים יוצאי אתיופיה בשנים

 • 65%

  שיעור מעצרי הימים שאינם מגיעים לכדי מעצר עד תום ההליכים מכלל המעצרים של בגירים יוצאי אתיופיה בשנת 2019, לעומת 75% בקרב כלל האוכלוסייה הבגירה.

 • 3.2%

  שיעור תיקי החקירה של בגירים יוצאי אתיופיה מכלל תיקי החקירה לבגירים בשנת 2019 - פי 1.9 משיעורם באוכלוסייה.

 • 32.6%

  שיעור תיקי החקירה שהוגשו בגינם כתבי אישום מכלל תיקי החקירה של בגירים יוצאי אתיופיה בשנת 2019 - לעומת 26.8% בקרב כלל האוכלוסייה הבגירה.

 • 34%

  שיעור תיקי החקירה המופנים להליך טיפול מותנה (הליך חליפי להליך פלילי) של קטינים יוצאי אתיופיה בשנת 2019 - בהשוואה ל-43% לכלל הקטינים.

פעולות הביקורת

בחודשים דצמבר 2019 עד דצמבר 2020 בדק משרד מבקר המדינה את התנהלות גורמי האכיפה אל מול יוצאי אתיופיה בשנים 2015 - 2020. הביקורת נעשתה במשטרה ובמח"ש; בדיקות השלמה נעשו במשרד לביטחון הפנים, במשרד המשפטים, בצה"ל, בשירות בתי הסוהר ובהנהלת בתי המשפט. הביקורת בוצעה, בין היתר, באמצעות איסוף, ניטור, ניתוח והצלבה של נתונים ממאגרי המידע של הגופים המבוקרים. כמו כן, משרד מבקר המדינה ביצע הליך שיתוף ציבור עם משתתפים יוצאי אתיופיה כדי לשמוע את עמדותיהם בנוגע להתנהלות גורמי האכיפה כלפיהם.​

תמונת מצב העולה מן הביקורת

 • dislike
  נתוני השיטור והאכיפה של המשטרה כלפי יוצאי אתיופיה: השוואה לכלל האוכלוסייה מלמדת כי בכל שלבי הליך האכיפה הפלילי, החל במעצר, עבור דרך פתיחת תיק החקירה וכלה בהגשת כתב אישום, שיעורם של יוצאי אתיופיה גדול משיעורם באוכלוסייה. למשל, שיעור תיקי החקירה של יוצאי...
 • dislike
  פעולות המשטרה להפחתת החיכוך עם יוצאי אתיופיה: במסגרת התוכנית המשטרתית לחיזוק האמון בין יוצאי אתיופיה למשטרה, ננקטו פעולות שהביאו למגמת הפחתה בשיעורי השיטור והאכיפה כלפי קטינים יוצאי אתיופיה בשנים 2015 - 2019: הפחתה של 4.1 נקודות אחוז בשיעור המעצרים של...
 • dislike
  סקרי עמדות שקיימה המשטרה: מסקרי עמדות שמקיימת המשטרה בקרב יוצאי אתיופיה עלה כי בשנת 2018 חל שיפור במידת האמון של יוצאי אתיופיה במשטרה יחסית לשנה הקודמת, אולם בשנת 2019 חלה ירידה חדה במידת האמון ושביעות הרצון של יוצאי אתיופיה מהמשטרה. עוד עלה כי המשטרה...
 • dislike
  הליך שיתוף הציבור שקיים משרד מבקר המדינה עם יוצאי אתיופיה בשנת 2020: ההליך שיקף את התחושות הקשות של ציבור זה מבחינת היחס של גורמי האכיפה כלפיו ואת חוסר האמון שלו כלפי גופים אלה. למרות הפעולות הממשלתיות ופעולות גורמי האכיפה השונים שננקטו בשנים האחרונות...
 • dislike
  ניהול התוכנית המשטרתית לחיזוק האמון בין המשטרה ליוצאי אתיופיה: בשנים 2015 - 2018 פחת הקשב הפיקודי של המשטרה לתוכנית המשטרתית לחיזוק האמון בין יוצאי אתיופיה למשטרה, האחריות לתכלול התוכנית ולניהולה פוצלה בין יחידות שונות, ועלו פערים בעשייה של כלל הגורמים...
 • dislike
  הליך טיפול מותנה: נמצא כי בשנים 2015 - 2019 שיעור הקטינים מקרב יוצאי אתיופיה שהופנו להליך טיפול מותנה (הליך חלופי להליך הפלילי) היה קטן ב-10% משיעור הקטינים שהופנו לתהליך זה מקרב כלל האוכלוסייה, באופן שבפועל קיים פער בהזדמנות הניתנת לקטינים יוצאי אתיופ...
 • dislike
  תיקי חקירה לקטינים לקראת גיוס: תיקי חקירה פתוחים עלולים למנוע מקטינים את ההזדמנות לגיוס ולהשתלבות בחברה. מסתמנת תופעה ובה בני נוער יוצאי אתיופיה עם תיקי חקירה פתוחים כלל אינם יודעים שנפתחו תיקי החקירה נגדם, הם אינם יודעים מהו סטטוס הטיפול בהם, ולעיתים...
 • dislike
  מתווה החנינה למחיקת רישום פלילי של קטינים וצעירים יוצאי אתיופיה: נשיא המדינה ושרת המשפטים דאז פרסמו בנובמבר 2018 מתווה למחיקת הרישום הפלילי של קטינים וצעירים יוצאי אתיופיה. במסגרת זו התקבלו וסומנו עד מאי 2021 140 בקשות למחיקת רישום פלילי, ומהן נענו בחי...
 • dislike
  תפיסת הפעלה ויעדים למערך שוטרי המש"קים הייעודיים לקהילת יוצאי אתיופיה: מערך זה הוא מרכיב מרכזי ביישום התוכנית המשטרתית לחיזוק האמון והקשר הישיר מול הקהילה להנעת תהליכים לקירוב בין הקהילה והמשטרה. מערך זה אף ממומן במלואו באמצעות תקציב של כ-11 מיליון ש"ח...
 • dislike
  התחנות שבמיקוד התוכנית המשטרתית לחיזוק האמון: עולה כי קיימת שונות רבה בין תחנות הליבה במידת ההנעה והקידום של התוכנית המשטרתית ובפעילות של התחנות בעניין יוצאי אתיופיה. מפקדי תחנות שייחסו חשיבות לתוכנית זו נתנו רוח גבית לשוטרי המש"קים הייעודיים, ואילו מפ...

  תרשים התקציר

  שיעור המעצרים ותיקי החקירה של יוצאי אתיופיה מכלל המעצרים ותיקי החקירה, 2015 - 2019

  עיקרי המלצות הביקורת

  • [alt]
   מומלץ כי המשטרה תנתח באופן שוטף נתונים על השיטור והאכיפה כלפי יוצאי אתיופיה ותשווה אותם לנתונים על השיטור והאכיפה כלפי כלל האוכלוסייה, על מנת לקבל תמונה רחבה על הפערים ביניהם הן במישור הארצי והן במישור המקומי. כמו כן, מומלץ כי המשטרה תנתח את ממצאי סקרי...
  • [alt]
   ראוי שהמשרד לביטחון הפנים יבצע פיקוח ובקרה הדוקים על התוכנית המשטרתית בהלימה לחשיבותה הלאומית ולהשקעה הכספית בה.
  • [alt]
   מומלץ כי המשטרה וצה"ל ישלימו את מיסוד הממשקים ואת טיוב שיתוף הפעולה ביניהם לשם קידום הפעולות של גיוס מלש"בים יוצאי אתיופיה בעלי רקע פלילי, ובפרט בעלי תיקי חקירה פתוחים, בדרך שתקדם את החזרתם למסלול נורמטיבי ואת גיוסם לצה"ל.
  • [alt]
   מומלץ כי מח"ש תיתן את הדעת לסגירת תלונות חומר משטרתי שהגישו יוצאי אתיופיה, ותפעל לאתר את המתלונן ולהסביר לו כי יש צורך בהגשת תלונה לצורך מיצוי הדין עם השוטר החשוד. כמו כן מומלץ כי מח"ש תשלים את שדרוג מערכת המחשוב שלה.
  • [alt]
   על מח"ש ומחלקת משמעת במשטרה לפעול להסדרת הטיפול בתלונות על שוטרים שהפעילו כוח שלא כדין כלפי יוצאי אתיופיה, באופן שלא יישארו תלונות שלא יטופלו בשל חוסר בהירות לגבי הגורם המוסמך לטפל בהן. כמו כן מומלץ כי מח"ש והמשטרה יאספו נתונים מלאים על פרטי המתלוננים...

  סיכום

  במועד סיום הביקורת, חמש שנים לאחר שהוחל ביישום התוכנית המשטרתית לחיזוק האמון בין יוצאי אתיופיה למשטרה, ולאחר שפורסם דוח הצוות הבין-משרדי, ובו גובשה תוכנית פעולה להתמודדות עם תופעת הגזענות נגד יוצאי אתיופיה, נמצא כי על אף היותו של הנושא במוקד השיח הציבורי, וחרף העיסוק המוגבר של גורמי האכיפה בו והמאמצים הניכרים שהשקיעה המשטרה בעניינו במסגרת התוכנית המשטרתית, הרי ששיעורי השיטור והאכיפה כלפי יוצאי אתיופיה נותרו גדולים בהרבה משיעורם בקרב כלל האוכלוסייה, ומידת האמון של יוצאי אתיופיה במשטרה וכן מידת שביעות רצונם ממנה נותרו מועטות. יוצאי אתיופיה הביעו תחושות של חוסר ביטחון אישי במרחב הציבורי, אפליה ביחס של גורמי האכיפה כלפיהם, שיטור יתר ופרופיילינג. על גורמי האכיפה לפעול למיגור תופעות הגזענות, שיטור היתר והפרופיילינג, לפעול בשקיפות תוך שיתוף פעולה ושיתוף ידע, ליחס שוויוני, הוגן ונטול פניות מצד גורמי האכיפה, על מנת שאזרחי ישראל יוצאי אתיופיה יחושו שווים בין שווים.​

  ציטוטים מתוך הליך שיתוף הציבור שקיים משרד מבקר המדינה עם משתתפים יוצאי אתיופיה

   

  "ריצת בוקר ליד תושב אזרח ישראלי כמוני, אותי עצרו למה אתה עוצר אותי, הכול בסדר? ביקשו תעודה מזהה אמרתי אין עליי אני עם בגדי ספורט. אני שומע שני שוטרים בדיון "עזוב הוא נראה בסדר נשחרר אותו", זו התחושה של פרופיילינג של האדם השחור הוא החשוד המיידי וככה מייחסים במשטרה לכל אזרח שחור שנמצא בסביבה לא מתאימה בתפיסתם".

  "אני רב סרן חוזר אחרי שבוע שלם בבסיס ויוצא, הטעות שעשיתי זה שהורדתי את החולצה העליונה עם הדרגות שלי ויצאתי לזרוק זבל ומה שקורה שהניידת עוברת, רואה אותי עם קפוצ'ון, עוצרת לידי "מה אתה עושה פה?" אני אומר לשוטר אני גר פה, תן לי תעודה, אני אומר לו אני בלי תעודה, עכשיו חזרתי מהבסיס, אם תרצה אני אעלה להביא לך תעודה, הוא אומר לי לא, הוא בתוך הניידת, גשם זלעפות בחוץ והבן אדם מתחיל לברר עליי פרטים במחשב שהוא ישוב בתוך הניידת. זה המפגשים ואנחנו מדברים על נוער וילדים? זה לא נוער וילדים, זה כולם"

  אזרחים אתיופים מפגינים נגד אלימות משטרתית, תל אביב, 30.1.19. צילם: רותם בן חמו (Shutterstock.com).