facebook

דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת 2015

שער ותוכן ענייניםwordpdf
المقدمة – הקדמה בערביתwordpdf
סוג הפרסום ביקורת על השלטון המקומי
מספר קטלוגי 2015-007
תאריך פרסום 25/11/2015
מספר ISSN 0793-1948

פתח דבר

דוח ביקורת זה לשנת 2015 מביא את עיקרי הביקורת שנעשתה בשלטון המקומי. השלטון המקומי הוא גורם חשוב במארג השלטוני בישראל, ולעתים קרובות הוא הגורם הראשון שאליו פונה האזרח לצורך קבלת שירותים חיוניים. דוח ביקורת זה עוסק במגוון נושאים, מערכתיים וממוקדים, הנמצאים בלב העשייה של השלטון המקומי בישראל, ואשר להם השפעה מכרעת על מרבית האוכלוסייה ועל השירותים המסופקים לה.

אכיפת החוק היא ליבת הפעילות של שלטון תקין ואמצעי חשוב לשמירה על שוויון בין כלל תושבי המדינה, שומרי חוק ופורעי חוק כאחד. בדוח זה ניתן דגש מיוחד על נושא האכיפה בתחום רישוי העסקים ובתחום התכנון והבנייה. בכמה רשויות מקומיות בלטו הליקויים במיוחד, באופן שמצריך תשומת לב מיוחדת מצד כל הגורמים הנוגעים לתחומים אלה. משרד מבקר המדינה מצידו יקיים מעקב אחר תיקון הליקויים שנמצאו במטרה לבער נגע זה.

רישוי עסקים: בביקורת על המועצה האזורית מבואות החרמון ניתן דגש על נושא רישוי העסקים. ממצאי הביקורת מצביעים על ליקויים רבים ומתמשכים בפעולות המועצה בתחום רישוי העסקים ואכיפת דיני הרישוי. הזנחת הטיפול ברישוי העסקים, בייחוד ברישוי הלולים, תחנות הדלק,...

הגופים המבוקרים בפרק

 • משרד הפנים
 • עיריית אשדוד
 • עיריית הרצלייה
 • עיריית גבעתיים
 • עיריית קרית ביאליק
 • המועצה המאוחדת בנימינה גבעת עדה
 • המועצה האזורית באר טוביה
 • ועדה מקומית לתיכנון ולבנייה מעלה הגליל
 • משרד הבריאות
 • משרד החינוך
 • המוסד לביטוח לאומי
 • רשות החירום הלאומית (רח"ל)
 • צבא ההגנה לישראל (צה"ל) - פיקוד העורף
 • משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
 • עיריית חדרה
 • עיריית סח'נין
 • המועצה המקומית עראבה
 • מועצה אזורית נווה מדבר
 • המועצה המקומית באר יעקב
 • המועצה המקומית גדרה
 • המועצה האזורית עמק יזרעאל
 • המועצה המקומית כעבייה-טבאש-חג'אג'ירה
 • עיריית רמלה
 • משרד הבינוי והשיכון
 • עיריית אור יהודה
 • עיריית נס ציונה
 • עיריית רהט
 • המועצה האזורית ברנר
 • עיריית כרמיאל
 • עיריית טבריה
 • המועצה המקומית יארכא
 • המועצה המקומית כפר יאסיף

מילות מפתח

 • הליך תחרותי
 • יועצים חיצוניים
 • התקשרויות
 • דוברות
 • מכרזים
 • חבר מועצה
 • יחסי ציבור
 • מכסת שעות
 • רואי חשבון
 • דיווח חשבונאיתיקון ליקויים
 • ביקורת פנים
 • isox
 • רשויות מקומיות
 • נפגעי חרדה
 • פוסט - טראומה
 • מרכז תמיכה נפשית (מת"ן)
 • מרכז חוסן
 • הקואליציה הישראלית לטראומה ונפגעי טראומה לאומית - נט"ל
 • הסעות תלמידים
 • בטיחות
 • מוסדות החינוך
 • פיקוח ובקרה
 • מפגעים בטיחותיים
 • פיתוח עירוני
 • חוק התכנון והבנייה
 • הלוואות
 • גני ילדים
 • יואל גמליאל
 • ניסים גוזלן
 • מינהל לשלטון מקומי
 • ממשל זמין
 • אתרי אינטרנט
 • תקשוב ממשלתי
 • שילוט
 • שלטי חוצות
 • פרסום
 • התקשרויות עם בעלי מקצוע
 • קבלני שירות
 • אגרות
 • הצבת שלטים שלא כדין
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf

הגופים המבוקרים בפרק

 • חברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ
 • החברה לפיתוח משאבי אנוש בשלטון המקומי (1995) בע"מ
 • משרד הפנים
 • עיריית ירושלים
 • עיריית בת ים
 • מינהל מקרקעי ישראל (ממ"י)
 • משרד המשפטים
 • משרד הרווחה והשירותים החברתיים
 • ועדה מקומית לתיכנון ולבנייה מעלה נפתלי
 • משרד החינוך
 • משרד האוצר
 • המועצה המקומית מעלה עירון
 • ועדה מקומית לתיכנון ולבנייה הגליל המזרחי
 • הרשות הארצית לכבאות והצלה
 • המשרד להגנת הסביבה
 • משרד הבריאות
 • משרד החקלאות ופיתוח הכפר
 • המועצה האזורית מבואות החרמון

מילות מפתח

 • מכרזים
 • פיקוח ובקרה
 • מימון
 • פטור ממכרז
 • התקשרות המשך
 • ספקים
 • קרובי משפחה
 • ביטוח
 • היתר שלא כדין
 • חוף הים
 • בנייה ללא היתר
 • ניגוד עניינים
 • רישוי עסקים
 • מבנים ותשתיות
 • השמאי הממשלתי
 • עסקת רכישה
 • כיתות
 • שכר
 • יועצים
 • גבייה
 • עמודי תאורה
 • הסכם פשרה
 • מיכאל אילוז
 • גונן פרנקו
 • מינהל לשלטון מקומי
 • המועצה האזורית
 • אכיפה
 • עופות
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf

הגופים המבוקרים בפרק

 • ועדה מקומית לתיכנון ולבנייה השומרון
 • המועצה המקומית זכרון יעקב
 • משרד הפנים

מילות מפתח

 • בנייה בלתי חוקית
 • מקרקעין
 • היתר בנייה
 • אכיפה
 • רישוי
word
pdf