facebook

ההיערכות הלאומית להגנה מפני איום הרחפנים

שער ותוכן ענייניםwordpdf
כריכת הדוחpdf
المقدمة – הקדמה בערביתwordpdf
סוג הפרסום דוחות מיוחדים
מספר קטלוגי 006-2017
תאריך פרסום 15/11/2017
מספר ISSN 0793-1948

פתח דבר

רחפנים (drones) - כלי טיס בלתי מאוישים המופעלים מרחוק - משמשים בשנים האחרונות הן לצרכים אזרחיים והן לצרכים ביטחוניים. השימוש ברחפנים נעשה בין היתר לשם שמירה על ביטחון הציבור, חיפוש והצלה באזורי אסון, חקלאות, מיפוי, פנאי, ספורט וצילום באירועים ובשמחות. השימוש הגובר ברחפנים מתאפשר עקב הוזלת מחירם, פשטות הפעלתם, שיפור יכולותיהם וזמינות ערוצי הרכש שלהם. לפי הערכת רשות התעופה האזרחית, יתקרב השנה מספר הרחפנים בישראל ל-20,000.

לצד התועלות הצומחות מהשימוש ברחפנים, גדל הסיכון לשימוש בהם לרעה בהיבטים הביטחוניים, הפליליים והבטיחותיים, עד כדי פגיעה בחיי אדם ובביטחון המדינה.

הנחייתי לבצע ביקורת בתחום זה בעיתוי מוקדם ככל האפשר נבעה מכך שביקורות קודמות (דוגמת הביקורת בעניין ההתמודדות עם איום המנהרות) הצביעו על כך שלעתים הטיפול באיומים מתהווים לא הלם את קצב התפתחותם, חומרתם והסיכונים הנובעים מהם, ועקב כך ההיערכות המוקדמת אליהם לא הייתה טובה דייה.

דוח זה עוסק בהיערכות הלאומית להגנה מפני איום הרחפנים, בסמכות ובאחריות של הגופים הקשורים לנושא זה ובפערים הקיימים בנוגע לאסדרת השימוש ברחפנים - כל זאת כדי...

הגופים המבוקרים בפרק

  • צבא ההגנה לישראל (צה"ל)
  • המטה לביטחון לאומי (מל"ל)
  • המשרד לביטחון הפנים - משטרת ישראל

מילות מפתח

  • כלי טיס בלתי מאויישים
  • רחפנים
  • אסדרה
  • איום ביטחוני
  • שירות הביטחון הכללי
word
pdf