facebook

מינוי יועץ תקשורת למבקר המדינה

תומר ולמר מונה לתפקיד יועץ התקשורת של מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור

מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור מתניהו אנגלמן מינה את תומר ולמר ליועץ התקשורת של משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור (משרת אמון).

בכך, מבקר המדינה השלים את מצבת סגל לשכת המבקר.

לתומר ולמר ניסיון עשיר של מעל 15 שנים בעולם התקשורת במגוון תפקידי דוברות והסברה, עיתונות כתובה, רדיו ואינטרנט.

ולמר משמש בתפקידו הנוכחי כדובר המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) וזכה להוקרה מקצועית רבה על פועלו. 

קודם לכן, שימש ולמר כמנהל תחום הסברה בדוברות משרד החינוך, כעיתונאי באתר ynet, בעיתון מעריב וברשת המקומונים של ידיעות תקשורת.

מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור מאחל לתומר ולמר הצלחה רבה בתפקידו החדש.