facebook

איתור דוחות ישנים

משרד מבקר המדינה שוקד על זמינותם ונגישותם של כל פרסומי המבקר לקהל הגולשים. אם לא מצאתם את הפרסום המבוקש - פנו אלינו

לא מצאתם את הפרסום המבוקש?

משרד מבקר המדינה שוקד על זמינותם ונגישותם של פרסומי המבקר לקהל הגולשים.

אם לא מצאתם את הפרסום המבוקש, ניתן לפנות לכתובת הדואר האלקטרוני: 

Feedback@mevaker.gov.il