facebook

המבקר אנגלמן פועל לחיזוק שיתוף הפעולה עם ארגון ה-EUROSAI, הארגון הבינ"ל של מוסדות מבקרי המדינה באירופה

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן יצא (פברואר 2020) לביקור מקצועי אצל מבקר המדינה הצ'כי והציג בפניו את מודל הביקורת הישראלי בדגש על ביקורות הסייבר ומערכות המידע

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן יצא במהלך חודש פברואר 2020, לביקור מקצועי אצל מבקר המדינה הצ'כי, מילוסלב קאלה, העתיד להתמנות בקרוב לנשיא ה-EUROSAI, הארגון הבינ"ל של מוסדות מבקרי המדינה באירופה.

נשיא ה-EUROSAI המיועד, אשר התרשם מתפיסת הביקורת בישראל ומהכנס המקצועי שמשרד המבקר בישראל ארגן בשנת 2018, הזמין את המבקר אנגלמן לביקור מקצועי וכן הציע כי משרד מבקר המדינה בישראל ייטול חלק בהובלת פעולות הארגון.

כמו כן, המבקר אנגלמן הציג בפני מקבילו הצ'כי את המודל הישראלי בדגש על ביקורות הסייבר ומערכות המידע. יצוין כי המבקר אנגלמן רואה חשיבות רבה בהגברת החשיפה לפעילות בין-לאומית וחיזוק שיתופי הפעולה עם מוסדות מבקרי מדינה מובילים בעולם, כגון: ארה"ב והמדינות החברות בארגון ה-EUROSAI, וזאת לצורך טיוב עבודת ביקורת המדינה בישראל.