facebook

הקמת מערך המצלמות האלקטרוניות ואכיפת חוקי תעבורה

שערwordpdf
כריכהpdf
סוג הפרסום דוחות מיוחדים
מספר קטלוגי 2016-001
תאריך פרסום 24/2/2016
מספר ISSN 0793-1948

פתח דבר

תאונות הדרכים הן מכה קשה שעמה מתמודדת החברה בישראל והן גובות מחיר דמים כבד. בכל  שנה מתרחשות בישראל עשרות אלפי תאונות דרכים, שבהן נהרגים מאות בני אדם ואלפים  נפצעים, והן מותירות אלפי משפחות להתמודד עם תוצאותיהן הקשות. בנוסף הן גם גורמות  לנזק כלכלי כבד של מיליארדי שקלים למשק הישראלי.

בשנים האחרונות קבע המשרד לביטחון הפנים בין מטרותיו העיקריות את המלחמה בתאונות הדרכים ואת צמצום הקטל בכבישים, בין השאר באמצעות פריסת מערך מצלמות אלקטרוניות אוטומטיות, שאמור להוות "מכפיל כוח" במאבק בקטל בדרכים. זאת לאחר שכבר בשנת 2005 אישרה הממשלה הקמת מערך של 300 מצלמות תנועה דיגיטליות. מערך המצלמות החל לפעול במרץ 2012, ומטרותיו הראשיות הן הגברת הבטיחות בדרכים, הפחתת מספר ההרוגים ושיפור תרבות הנהיגה על ידי הגברת ההרתעה.

נמצא, כי בשנות הפעלת מערך המצלמות הועלה סף האכיפה במצלמות באופן בלתי סביר, במטרה לבלום הצטברות של כתבי אישום רבים מאוד שלא נקבע להם מועד למשפט. עקב כך, רבות מן המצלמות לא פעלו אלא כשכלי רכב נסעו במהירות הגבוהה פי שניים ויותר מן המהירות המותרת. דרך פעולה זו של ...

הגופים המבוקרים בפרק

  • המשרד לביטחון הפנים - משטרת ישראל
  • הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים
  • משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

מילות מפתח

  • הנהלת בתי המשפט
  • תאונות דרכים
  • שופטי תעבורה
  • דוחות תנועה
  • בטיחות הדרכיםכתב אישום
word
pdf